Partner serwisu
Biznes i przemysł

Grupa Air France KLM największym użytkownikiem SAF na świecie

Dalej Wstecz
Data publikacji:
16-01-2024
Ostatnia modyfikacja:
08-01-2024
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
inf. pras. Air France-KLM

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES I PRZEMYSŁ
Grupa Air France KLM największym użytkownikiem SAF na świecie
fot. Air France-KLM
Air France - KLM potwierdza swoje zaangażowanie w dekarbonizację lotnictwa poprzez wykorzystywanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Linie były pierwszym na świecie użytkownikiem SAF. Aktualnie pracują nad kontraktowaniem dostaw, potrzebnych do osiągnięcia postawionych sobie celów – do 2030 roku, udział SAF w całości wykorzystywanego paliwa ma wynosić minimum 10 proc.

W 2023 roku linie należące do Grupy Air France-KLM wykorzystały około 80 tysięcy ton metrycznych SAF. Jest to prawie dwukrotnie więcej niż w 2022 roku i oznacza, że Grupa drugi raz z rzędu jest największym użytkownikiem SAF na świecie*. Przez cały miniony rok, linie kontynuowały zabezpieczanie przyszłych dostaw, podpisując umowy i protokoły ustaleń z producentami SAF na całym świecie oraz inwestując bezpośrednio w produkcję zrównoważonego paliwa. Długoterminowe umowy i strategiczne inwestycje są wyrazem zaangażowania Grupy, która wspiera produkcję SAF na dużą skalę w Europie i poza nią. Zakontraktowane dostawy mają umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu - do 2030 roku, udział SAF w całości wykorzystywanego przez Grupę paliwa ma wynosić minimum 10 proc.

Grupa Air France KLM dąży do zmniejszania swojego wpływu na środowisko, między innymi poprzez wdrażanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) i wspieranie jego produkcji na całym świecie, wymianę floty oraz optymalizację operacji lotniczych. Linie wyznaczyły sobie ambitne cele, które wykraczają poza wymogi regulacyjne, a mianowicie redukcję emisji CO2 o 30 proc. na pasażera/km do 2030 r. w porównaniu z 2019 r. oraz zwiększenie udziału SAF w całości wykorzystywanego paliwa do 10 proc.

W 2022 r. linie Air France KLM były największym na świecie użytkownikiem SAF, wykorzystując 17 proc. jego światowych zasobów. Dla porównania, Grupa odpowiada za 3 proc. światowego zużycia nafty konwencjonalnej (ze źródeł kopalnych). W październiku minionego roku Air France-KLM udało się zakontraktować jedną trzecią swojego całkowitego zapotrzebowania na SAF do 2030 roku, dzięki przełomowym umowom z Neste i DG Fuels, obejmującym łącznie 1,6 mln ton.

Najważniejsze działania Grupy w zakresie SAF w 2023 roku:

1. Zwiększenie udziału SAF w całkowitym zużyciu paliwa

W 2023 r. linie lotnicze Grupy Air France-KLM wykorzystały około 80 tysięcy ton metrycznych SAF, tym samym niemal podwajając jego zużycie w porównaniu z poziomem z 2022 roku. Udział procentowy zrównoważonego paliwa lotniczego w stosunku do całości zużywanej nafty konwencjonalnej wzrósł do 1 proc., w stosunku do 0,6 proc. w 2022 roku. W oparciu o dostępne dane, Air France-KLM spodziewa się, że jego zużycie SAF w 2023 r. będzie stanowiło 16 proc. światowej produkcji, co daje mu ponownie pozycję lidera w tym zakresie, wśród linii lotniczych na całym świecie.

2. Zabezpieczenie przyszłych dostaw SAF poprzez umowy odbioru i protokoły ustaleń

W 2023 r. Air France-KLM podpisał kilka protokołów ustaleń (MoU) z wieloma producentami SAF na świecie, aby zabezpieczyć przyszłe dostawy SAF wymagane do realizacji celów na rok 2030. Współpracując i wspierając dostawców, którzy wykorzystują różne technologie SAF (HEFA, zaawansowane biopaliwa lotnicze i e-paliwa) i są zlokalizowani w różnych częściach świata, Air France-KLM dąży do zbudowania światowej sieci produkcji SAF zdolnej do zaspokojenia jego potrzeb i zapotrzebowania całej branży lotniczej w perspektywie długoterminowej. Elastyczne dostawy mają być dopasowane do rzeczywistych poziomów popytu.

Grupa Air France-KLM podpisała protokoły ustaleń z następującymi firmami: Engie (projekt KerEauzen, Francja), EDF (projekt Take Kair, Francja), Elyse Energy (projekt BioTfuel, Francja), TotalEnergies (Francja), OMV (Austria), Raven (USA) i Groupe International SAF + (Kanada), a także z innymi producentami SAF i dostawcami energii z Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Wspomniane porozumienia, które dotyczą projektów produkcyjnych i obiektów na różnych etapach realizacji inwestycji, stymulują branżę SAF, zapewniając producentom widoczność i rynki zbytu dla ich przyszłej produkcji, pomagając im zabezpieczyć finansowanie. Grupa przywiązuje szczególną wagę do rozwoju zdolności produkcyjnych SAF na swoich rynkach krajowych, aby zapewnić sobie dostępność paliwa zrównoważonego w portach bazowych – w Paryżu i Amsterdamie.

3. Strategiczne partnerstwa i inwestycje w produkcję SAF

Od czasu pierwszego lotu z użyciem SAF w 2011 roku, Air France-KLM nawiązał silne partnerstwa z dostawcami energii, a nawet dokonał bezpośrednich inwestycji finansowych w budowę fabryk. W 2019 roku KLM podjął współpracę ze SkyNRG, skutecznie wspierając budowę pierwszego zakładu produkcyjnego SAF w Delfzijl (Holandia) poprzez inwestycję w wysokości 6 mln euro. W listopadzie 2023 r. Air France-KLM zacieśnił współpracę z DG Fuels poprzez inwestycję Air France w wysokości 4,7 mln USD w zakład produkcyjny SAF w Stanach Zjednoczonych. Tym samym Grupa nabyła opcję zakupu dodatkowych 75 000 ton SAF, z wieloletnim okresem dostaw, rozpoczynającym się w 2029 roku.

4. Podnoszenie świadomości na temat potencjału, ale także wyzwań związanych z SAF

W kwietniu 2023 r. KLM pomyślnie przeprowadził testy, które potwierdziły, że działanie silników samolotów przy wykorzystaniu 100-procentowej mieszanki SAF jest bezpieczne. Testy zostały przeprowadzone we współpracy z producentem silników CFM International i producentem paliwa Neste.

W czerwcu 2023 r. Air France-KLM zorganizował pierwszy Masterclass na temat zrównoważonych paliw lotniczych, gromadząc ekspertów i profesjonalistów z branży SAF podczas konferencji skierowanej do mediów i inwestorów. Zaproszeni prelegenci zgodnie potwierdzili potrzebę podnoszenia świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wyzwań związanych z SAF, a także możliwości i korzyści, jak niezależność energetyczna, czy tworzenie nowych miejsc pracy. Masterclass jest dostępny tutaj.

W kontekście uzasadnionych obaw o wpływ lotnictwa na środowisko, ważna jest świadomość, że chociaż SAF jest już rzeczywistością, droga do w pełni funkcjonalnego przemysłu będzie wymagała wspólnych wysiłków wszystkich zainteresowanych stron w całym łańcuchu dostaw dla lotnictwa - w tym organów rządowych.

5. Angażowanie klientów indywidualnych i korporacyjnych poprzez dedykowane programy SAF

Air France-KLM dąży do zapewnienia wszystkim swoim klientom możliwości współudziału w dekarbonizacji lotnictwa. Grupa opracowała kilka wiodących w branży programów i inicjatyw, dzięki którym klienci mogą dodatkowo wesprzeć zakup SAF, poza opłatą paliwową zawartą już w cenie każdego biletu od stycznia 2022 roku.

  • Klienci indywidualni podczas rezerwacji biletu mogą wybrać "opcję środowiskową", która pozwala im sfinansowanie odpowiedniej ilości SAF w oparciu o zużycie paliwa podczas ich podróży.
  • Klienci korporacyjni mogą przystąpić do Programu Korporacyjnego SAF. W oparciu o emisje CO2 generowane przez podróże służbowe swoich pracowników, firmy mogą określić swój roczny wkład, który jest następnie inwestowany w zakup i zastosowanie SAF podczas lotów Air France KLM. W 2023 roku na całym świecie podpisano 116 takich umów korporacyjnych, w wyniku których zakupiono 11 tysięcy ton SAF. Do inicjatywy przyłączyło się również 188 firm z segmentu MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) - członków BlueBiz. Również dywizja Grupy zajmująca się frachtem lotniczym - Air France KLM Martinair Cargo - prowadzi podobny program, do którego w 2023 r. dołączyło 29 spedytorów i klientów cargo.
  • Od 2022 roku wszyscy członkowie programu lojalnościowego Flying Blue mają możliwość zakupu SAF przy użyciu swoich mil. Transakcje te zaliczają się na poczet statusu Elite we Flying Blue i pomagają utrzymać lub zdobyć kolejny poziom karty. Flying Blue był pierwszym programem lojalnościowym w branży turystycznej, który strukturalnie wprowadził taki wybór w celu uzyskania statusu.

Fakty o SAF na świecie

  • W 2023 r. światowa produkcja SAF osiągnęła ponad 0,5 mln ton, dwukrotnie więcej niż w 2022 roku, w którym wyprodukowano 0,25 mln ton;
  • SAF (czyli paliwo dla lotnictwa) stanowiło 3 proc. wszystkich wyprodukowanych paliw odnawialnych, podczas gdy 97 proc. ich produkcji trafiło do innych sektorów;
  • Oczekuje się, że w 2024 r. produkcja SAF osiągnie 1,5 mln ton.

Źródło: Szacunki IATA, 2023 r.

Polityka Air France-KLM w zakresie pozyskiwania SAF

Zrównoważone paliwo lotnicze jest obecnie wytwarzane ze zużytych olejów spożywczych lub odpadów pochodzących z rolnictwa i leśnictwa. W przyszłości dostępne będzie również zrównoważone syntetyczne paliwo lotnicze, wytwarzane z wodoru i węgla wychwytywanego z atmosfery. Air France-KLM przestrzega surowych zasad w zakresie zaopatrzenia, zobowiązując się do zakupu SAF drugiej generacji, którego produkcja nie konkuruje z wytwarzaniem żywnością lub paszy, posiada certyfikat RSB lub ISCC+ w zakresie zrównoważonego rozwoju i nie jest produkowane z oleju palmowego. W porównaniu z konwencjonalnym paliwem, SAF wykorzystywane przez Air France-KLM pozwala obniżyć emisję CO2 o co najmniej 75 proc. w całym cyklu życia.

*na podstawie danych IATA dostępnych na dzień 13.12.2023 r.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

Grupa Air France-KLM zamówi 50 airbusów z rodziny A350

Pasażer i linie lotnicze

Grupa Air France-KLM zamówi 50 airbusów z rodziny A350

Piotr Bożyk 26 września 2023

AF-KLM: A350F dla Martinair, kolejne A350-900 dla Air France

Pasażer i linie lotnicze

Cel Air France-KLM na 2030 rok: Emisji CO2 mniej o 30 proc.

Biznes i przemysł

Grupa Air France-KLM ma dostawców SAF na najbliższe lata

Biznes i przemysł

Grupa Air France-KLM ma dostawców SAF na najbliższe lata

Rafał Dybiński 31 października 2022

Air France-KLM: 324 mln zysku w Q2 i prawie 23 mln pasażerów

Pasażer i linie lotnicze

Zobacz również:

Grupa Air France-KLM zamówi 50 airbusów z rodziny A350

Pasażer i linie lotnicze

Grupa Air France-KLM zamówi 50 airbusów z rodziny A350

Piotr Bożyk 26 września 2023

AF-KLM: A350F dla Martinair, kolejne A350-900 dla Air France

Pasażer i linie lotnicze

Cel Air France-KLM na 2030 rok: Emisji CO2 mniej o 30 proc.

Biznes i przemysł

Grupa Air France-KLM ma dostawców SAF na najbliższe lata

Biznes i przemysł

Grupa Air France-KLM ma dostawców SAF na najbliższe lata

Rafał Dybiński 31 października 2022

Air France-KLM: 324 mln zysku w Q2 i prawie 23 mln pasażerów

Pasażer i linie lotnicze

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5