Partner serwisu
Infrastruktura i lotniska

Warszawa-Modlin: Jakie plany rozbudowy? Co zamiast CPK?

Dalej Wstecz
Data publikacji:
21-11-2023
Ostatnia modyfikacja:
21-11-2023
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
RL

Podziel się ze znajomymi:

INFRASTRUKTURA I LOTNISKA
Warszawa-Modlin: Jakie plany rozbudowy? Co zamiast CPK?
fot. Port Lotniczy Modlin (fot. modlinairport.pl)
– To była megalomania, epatowanie pięknymi makietkami, wizjami, że będzie 100 mln pasażerów – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego o budowie CPK. Alternatywą może być rozbudowa lotniska Warszawa-Modlin i stworzenie duoportu. Co wiemy o planach rozwojowych Modlina? Jak na jego przyszłość patrzą władze Mazowsza?

Plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego od samego początku spotykają się z krytyką władz Mazowsza, które wspierają rozbudowę portu Warszawa-Modlin oraz koncepcję tzw. duoportu, czyli funkcjonowania lotnisk w Modlinie i Warszawie, przy czym to pierwsze ma być wyspecjalizowane w obsłudze linii niskokosztowych i czarterów. Sprawdziliśmy, jakie są obecnie plany województwa i stan przygotowania do realizacji inwestycji.

Struzik: Jestem bardzo krytyczny. Niezbędny audyt CPK

Władze Mazowsza podkreślają, że jeśli chodzi o CPK to nigdy nie zrobiono prostej analizy pokazującej, jakie będą nakłady inwestycyjne i jaki będzie ich efekt. – To była megalomania, epatowanie pięknymi makietkami, wizjami, że będzie 100 mln pasażerów – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Jestem bardzo krytyczny, wobec tego, jak ten projekt dotąd realizowano. Trzeba będzie zrobić autentyczny, obiektywny audyt, nierobiony na zamówienie polityczne, mający spełnić życzenia zamawiającego. Nie przez firmy, które zarabiając na tym kokosy, zrobią audyt pod takie życzenia i pod polityczne zamówienie. To powinien być audyt odpowiadający na obecną sytuację na rynku lotniczym. Dziś ludzie coraz bardziej lubią latać bezpośrednio do miejsca docelowego, bez przesiadek w hubach, a to stawia budowanie go pod znakiem zapytania – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Poza tym czy w związku z budową CPK mamy zamknąć wszystkie regionalne porty, bo im takie lotnisko może bardzo zaszkodzić, odebrać bardzo wielu pasażerów? Ludzie mają latać z Poznania, Krakowa, Katowic czy z Lublina do CPK, żeby tam się przesiąść? To byłoby bez sensu – dodaje.

Marszałek podkreśla także, że jest przeciwny zamykaniu Lotniska im. F. Chopina w związku z budową CPK. – Jestem też przeciwny zamykaniu lotniska Okęcie, co planowano w związku z budową CPK. Inwestując w Okęcie i w rozbudowę lotniska w Modlinie za wielokrotnie mniejsze pieniądze niż to, co planowano wydać na Centralny Port Komunikacyjny, mielibyśmy dwa lotniska, które mogłyby obsługiwać razem 60 mln pasażerów rocznie. Efekt byłby więc zbliżony, a koszty nieporównywalnie niższe. Poza tym rozbudowa Modlina byłaby dużo łatwiejsza niż budowa CPK – nie ma tam konfliktów z lokalną społecznością i nie ma problemów własnościowych, bo ziemia jest własnością państwa – zaznacza Struzik.

Jakie są w takim razie plany Mazowsza w zakresie wykorzystana duoportu?

Mazowsze: Duoport to same zalety

Zdaniem Mazowsza duoport ma swoje niezaprzeczalne zalety. Pierwszą z nich jest utrzymanie działającego lotniska Chopina, które jest bardzo dobrze położone z punktu widzenia wygody pasażerów i mieszkańców nie tylko Warszawy, ale i całego regionu. Na drugim miejscu wymieniana jest możliwość funkcjonowania i rozwoju Modlina jako lotniska wyspecjalizowanego w obsłudze linii niskokosztowych i czarterów. – Wszystko wskazuje na to, że Modlin może obsługiwać ten segment rynku lotniczego przez kolejne dziesięciolecia – informuje Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

– Nie jest wykluczone, że dokładne analizy wskażą perspektywę wyczerpywania się możliwości rozwoju lotniska Chopina i celowość budowy nowego lotniska dla aglomeracji warszawskiej w perspektywie np. kilkunastu lat – wtedy być może odpowiednio zmodyfikowany projekt lotniska CPK okaże się właściwy dla przejęcia roli lotniska Chopina. Projekt ten powinien jednak uwzględniać możliwości dalszego współdziałania z Modlinem w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju rynku lotniczego w centralnej Polsce – dodaje Milewska.

Jak informuje Mazowsze, w odniesieniu do stworzenia komplementarnego układu funkcjonowania Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w układzie duoportu z Lotniskiem Chopina, konieczne są do poniesienia minimalne nakłady inwestycyjne obejmujące: rozbudowę infrastruktury istniejącego terminala po stronie odlotów (od 4 do 6 gate-ów), których koszt obecnie szacuje się na ok. 65 mln zł, oraz rozbudowę stanowisk postojowych o kolejne trzy za cenę 25,5 mln zł. Konieczne będzie także poniesienie wydatków związanych z bieżącymi naprawami remontowymi Pola Ruchu Naziemnego w latach 2023-2029 w kwocie 38,61 mln zł.

– Port Lotniczy Warszawa/Modlin według swoich prognoz obsłuży w 2027 roku 5,18 mln pasażerów. Jeśli zostaną zrealizowane opisane wyżej minimalne inwestycje, to liczba pasażerów obsłużonych w modlińskim lotnisku urośnie o ok. milion rocznie do poziomu 6,1 mln w 2027 r. – zaznacza rzeczniczka.

Musimy jednak pamiętać o tym, że obecnie z lotniska w Modlinie korzystają w zasadzie tylko przewoźnicy z Grupy Ryanair. Jeszcze we wrześniu tego roku PPL podkreślał, że przewoźnik ten powinien płacić stawkę rynkową. W październiku zatwierdzony został zaś nowy cennik, który podnosi opłaty powyżej dotychczasowych 5 zł od pasażera. Stawki pozostają jednak niskie.

Modlin: Plany inwestycyjne do 2045 r.

Jak przyznaje Mazowsze w pierwotnych założeniach rozbudowy przy dwóch drogach startowych, zakładano przepustowość lotniska na poziomie 40-50 mln pasażerów rocznie, a więc zbliżoną do pierwszego etapu planowanego teraz CPK. Obecnie plany są jednak zdecydowanie skromniejsze.

Plan Generalny Portu Lotniczego Warszawa-Modlin na lata 2022-2045 zakłada rozwój ruchu lotniczego do 9 mln pasażerów rocznie. W planie założono również wykonanie w pierwszej fazie remontów, modernizacji czy rozbudowy infrastruktury lotniskowej, a w szczególności rozbudowę terminala lub budowę terminala tymczasowego, remontów/modernizacji dróg kołowania, drogi startowej i płyt postojowych.

Jak informuje urząd w kolejnych fazach, Plan przewiduje budowę nowej, równoległej do istniejącej, drogi startowej o długości 3300 m i nowych płyt postojowych w latach 2027-2035, a także drugiego terminala w latach 2036-2045. Po wybudowaniu nowej drogi startowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej, obecnie wykorzystywana zostanie zamieniona na dodatkową drogę kołowania.

Poza wymienionymi wcześniej inwestycjami nie znamy jednak szacowanych wartości tych inwestycji.

W ostatnich latach lotnisko Warszawa-Modlin nie prowadziło większych inwestycji ze względu na konflikt pomiędzy właścicielami. Mazowsze opowiadało się za dalszą rozbudową portu, zaś PPL, którego właścicielem jest obecnie CPK, domagał się podniesienia opłat lotniskowych dla irlandzkiego przewoźnika i odmawiał zwiększenia zaangażowania finansowego, zaś o Ryanair mówił, że ten pasożytuje na podwarszawskim porcie.

Jaka liczba operacji?

W założeniach do decyzji środowiskowej z 2009 roku wskazano 66 operacji lotniczych, jako przepustowość lotniska w Modlinie. Liczba operacji przekłada się na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem, które dla Lotniska Warszawa/Modlin nie wykracza jednak poza granice wyznaczonego obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU).

Zdaniem władz Mazowsza, w wypadku znaczącego wzrostu liczby operacji i rozbudowy infrastruktury, możliwe będzie uzyskanie nowej decyzji środowiskowej lub/i powiększenie OOU decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Modlin. Plany rozbudowy z 2016 r. za 8,5 mld zł

Poprzednie „duże” plany rozbudowy Lotniska Warszawa-Modlin zostały oficjalnie przekazane przez władze Mazowsza do ówczesnego Ministerstwa Rozwoju i Budownictwa w roku 2016. Zakładano wówczas podzielenie rozwoju lotniska na trzy etapy.

W pierwszym zakładano rozbudowę terminala (dobudowa 4 modułów po każdej stronie) oraz płyty postojowej o 24 stanowiska, a także wydłużenie drogi startowej do 2800 m. Planowano wznieść nową wieżę kontroli lotów, a także zakładano budowę bazy technicznej (hangary na 2-3 samoloty). Te inwestycje miałyby umożliwić uzyskanie przepustowości 6 mln pasażerów rocznie.

W drugim etapie planowano wydłużenie drogi startowej do 3200 m, budowę drugiego terminala – zintegrowanego z istniejącym oraz dodatkowych dróg kołowania i miejsc do odladzania. Powstać miałaby także nowa płyta postojowa i terminala cargo po północnej stronie drogi startowej oraz nowe budynki serwisowe. Zrealizowane inwestycje pozwoliłyby zwiększyć przepustowość do 20 mln pasażerów rocznie.

W trzecim etapie zakładano dalsze wykupy nieruchomości, tj. ok. 500 ha oraz budowę drugiej równoległej drogi startowej i nowoczesnego terminala z airport city. Lotnisko Warszawa-Modlin miałoby w efekcie tej inwestycji osiągnąć przepustowość na poziomie 40-50 mln pasażerów rocznie, a więc zbliżoną do tej w pierwszym etapie planowanego obecnie CPK.

Z informacji przekazanych nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wynika, że zakładano wówczas koszty na poziomie 1,1 mld zł za modernizację lotniska oraz 2,9 mld zł na wybudowanie nowej jego części po stronie północnej. Razem szacowany koszt wyniósł 4 mld zł, przy docelowej przepustowości lotniska ok. 40-50 mln pasażerów rocznie. Dodatkowo, koszty wybudowania infrastruktury komunikacyjnej spółka oszacowała wówczas na ok. 4,5 mld zł.

Oczywiście, przez ostatnie lata wiele się zmieniło i wartości te nie mają obecnie odzwierciedlenia w rzeczywistości, bowiem od czasu pandemii ceny materiałów, robocizny oraz usług znacząco wzrosły.

Co dalej z CPK?

Od zakończenia wyborów przyszłość CPK budzi ożywione dyskusje. Maciej Lasek, poseł na Sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej, jest przekonany, że nowe centralne lotnisko nigdy nie powstanie. – Nic nie wskazuje na kontynuowanie prac części lotniczej. Odblokowany zostanie rozwój Modlina i odkurzone zostaną plany rozbudowy Okęcia – uważa z kolei Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński apelują z kolei o audyt w sprawie budowy CPK. Poznaliśmy również stanowisko Radosława Kantaka, członka zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych oraz Sebastiana Mikosza, byłego prezesa PLL LOT i Kenya Airways, Grzegorza Polanieckiego, dyrektora generalnego Enter Air, Michała Kaczmarzyka, prezesa linii Buzz zależnej od Ryanaira, a także Anny Midery, prezeski portu lotniczego Łódź oraz posłanki partii Razem Pauliny Matysiak i nawet Donalda Tuska. Dariusz Kuś, były prezes wrocławskiego lotniska, uważa zaś, że CPK nie powstanie, ale w przyszłości warto będzie rozważyć przeniesienie stołecznego portu do innej lokalizacji.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

CPK: Chopin i duoport z Modlinem nie, CPK tak

Infrastruktura i lotniska

CPK: Chopin i duoport z Modlinem nie, CPK tak

informacja prasowa/ materiał partnera CPK 20 listopada 2023

Wild vs Furgalski. Za i przeciw budowie CPK

Infrastruktura i lotniska

Wild vs Furgalski. Za i przeciw budowie CPK

Redakcja 18 listopada 2023

Kuś: Nie CPK a przeniesienie Lotniska Chopina

Infrastruktura i lotniska

Kuś: Nie CPK a przeniesienie Lotniska Chopina

Mateusz Kieruzal 14 listopada 2023

Zobacz również:

Warszawa-Modlin: Październik znacznie lepszy niż w 2019

Infrastruktura i lotniska

Warszawa-Modlin: Październik znacznie lepszy niż w 2019

inf. pras. Modlin Airport 17 listopada 2023

Znamy nowy cennik opłat w Modlinie. Dużo drożej, ale i tak tanio

Infrastruktura i lotniska

Z Modlina do Indii? Być może low-costem

Infrastruktura i lotniska

Z Modlina do Indii? Być może low-costem

Kasper Fiszer 01 października 2023

Pozostałe z wątku:

CPK: Chopin i duoport z Modlinem nie, CPK tak

Infrastruktura i lotniska

CPK: Chopin i duoport z Modlinem nie, CPK tak

informacja prasowa/ materiał partnera CPK 20 listopada 2023

Wild vs Furgalski. Za i przeciw budowie CPK

Infrastruktura i lotniska

Wild vs Furgalski. Za i przeciw budowie CPK

Redakcja 18 listopada 2023

Kuś: Nie CPK a przeniesienie Lotniska Chopina

Infrastruktura i lotniska

Kuś: Nie CPK a przeniesienie Lotniska Chopina

Mateusz Kieruzal 14 listopada 2023

Zobacz również:

Warszawa-Modlin: Październik znacznie lepszy niż w 2019

Infrastruktura i lotniska

Warszawa-Modlin: Październik znacznie lepszy niż w 2019

inf. pras. Modlin Airport 17 listopada 2023

Znamy nowy cennik opłat w Modlinie. Dużo drożej, ale i tak tanio

Infrastruktura i lotniska

Z Modlina do Indii? Być może low-costem

Infrastruktura i lotniska

Z Modlina do Indii? Być może low-costem

Kasper Fiszer 01 października 2023

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5