Partner serwisu
Infrastruktura i lotniska

CPK. Kolejne dwa przetargi na audyt

Dalej Wstecz
Data publikacji:
22-02-2024
Ostatnia modyfikacja:
22-02-2024
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Rynek Lotniczy

Podziel się ze znajomymi:

INFRASTRUKTURA I LOTNISKA
CPK. Kolejne dwa przetargi na audyt
fot. CPK
Centralny Port Komunikacyjny ogłosił dzisiaj dwa postępowania audytowe w zakresie działalności finansowej i projektowym w części kolejowej. Oferty mają zostać złożone odpowiednio do 22 i 27 marca, a wykonawcy będą mieli 55 i 80 dni na wykonanie prac.

Jak dotąd CPK ogłosiło łącznie pięć postępowań na audyt. W pierwszych trzech przetargach związanych z analizą harmonogramów kolejowych i lotniczych oraz oceną programu społeczno-gospodarczego wczoraj (21 luty) poznaliśmy już oferty. Więcej na ten temat w tekście pt. CPK: Znamy oferty w przetargach na audyt.

Dzisiaj (22 luty) ogłoszone zostały dwa kolejne postępowania na Audyt dotychczasowej działalności spółki Centralny Port Komunikacyjny w obszarze projektowym w części kolejowej oraz na Audyt dotychczasowej działalności spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w obszarze finansowym.

Audyt kolejowy

Celem zamówienia jest przeprowadzenie audytu i ocena dotychczasowej działalności zamawiającego w obszarze kolejowym oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w obszarze kolejowym (Podprogram Kolejowy, Projekt „Tabor dla CPK”) oraz w dokumentach rządowych dotyczących tego obszaru. W efekcie sporządzony ma zostać raport, w którym zostaną przedstawione wyniki analiz i weryfikacji dotyczących części kolejowej projektu. Sporządzone ma zostać także sprawozdanie zarządcze w formie prezentacji.

Oferty mają zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2024 r. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zrealizowane zostało w terminie do 80 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania dokumentów wykonawcy po podpisaniu umowy.

W tym przypadku potencjalny wykonawca zobowiązany jest wykazać się szeregiem ekspertów, wśród których mają znaleźć się: główny doradca ds. projektów infrastrukturalnych, główny doradca ds. kolejowych, doradca ds. obiektów inżynieryjnych, doradca ds. drogowych, doradca ds. środowiska, doradca ds. prognoz ruchu, doradca ds. analiz kosztów i korzyści, doradca ds. dokumentów strategicznych, doradca ds. analizy ryzyka, ekspert ds. audytu.

O wyborze najlepszej oferty zdecyduje cena (waga 70%) oraz doświadczenie personelu eksperckiego (waga 30%). CPK nie określa szacunkowej wartości zamówienia, ale wiemy, że będzie ono powyżej progów unijnych.

W ramach tego analizy mają objąć:

1. ocenę założeń planistycznych rozbudowy sieci kolejowej w Polsce,
2. weryfikację harmonogramów kolejowych projektów horyzontalnych i liniowych poza tzw. „Y” oraz ocenę przyjętej priorytetyzacji projektów kolejowych,
3. ocenę zaawansowania pozyskiwania decyzji formalno-administracyjnych,
4. ocenę założeń i stanu realizacji działań dotyczących pozyskania taboru KDP,
5. analizę aspektów finansowych inwestycji kolejowych przyjętych do realizacji, analizę efektów inwestycji kolejowych oraz ocenę zasadności ich realizacji i możliwości dokonania zmian,
6. sprawozdanie zarządcze i wnioski z analizowanych obszarów.

W ramach pierwszego z wymienionych obszarów zbadane mają zostać m.in. plany rozwoju sieci kolejowej w Polsce oraz ich spójności z planami rozwojowymi krajów przyległych na podstawie dokumentów ogólnodostępnych na szczeblu krajowym i europejskim; a także ocena założeń przewidzianych przez zamawiającego działań w zakresie kolejowego ruchu towarowego; ocena założeń przewidzianych przez zamawiającego w zakresie kolejowego ruchu pasażerskiego oraz analiza czasów przejazdów uzyskiwanych w następstwie realizacji inwestycji kolejowych w porównaniu z czasami przejazdów transportem drogowym.

W ramach prac nad „Y” projekty mają zostać przebadane m.in. w zakresie przyjętych do realizacji harmonogramów oraz ich spójności z Krajowym Programem Kolejowym oraz sprawdzona kolejności wykonywania zadań zgodnie z procesem inwestycyjnym, a także poprawności przyjętego czasu realizacji postępowań administracyjnych i uzyskiwania decyzji administracyjnych, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz doświadczeniami realizacji inwestycji o podobnej skali, wskazanie elementów harmonogramu z oszacowanym zbyt krótkim czasem realizacji. Prace mają także objąć ocenę potencjału wykonawców.

W ramach czwartego obszaru zbadana ma zostać podstawa formalno-prawna zaangażowania CPK w pozyskania taboru kolejowego oraz ocena zakresu projektu, w szczególności wniosków na temat stanu taboru (liczba, wiek) i skali zapotrzebowania na tabor KDP w Polsce, w perspektywie realizacji Podprogramu Kolejowego, a także oceniona zasadność ocena przyjętego modelu zapewnienia taboru KDP w formie spółki taborowej CPK, typu ROSCO (ang. Rolling Stock Operating Company).

W ramach szóstego obszaru ocenione mają zostać oczekiwane efekty inwestycyjne w oparciu o wyniki analiz dla wybranych wariantów inwestorskich dla inwestycji kolejowych (Y – Warszawa – Łódź, Y – Tunel w Łodzi, Y - Łódź – Sieradz Północny, Y - Sieradz Północny – Kępno, Y - Kępno – Czernica Wrocławska, Y - Czernica Wrocławska – Wrocław Główny, Y - Sieradz – Pleszew, Y - Pleszew – Poznań, Łętownia – Rzeszów, Katowice – Granica Państwa). Zostanie oceniony także wybrany wariant inwestorski dla węzła kolejowego CPK oraz przeanalizowane zakładane efekty prac szczególnie w kontekście spodziewanego wzrostu liczby podróżnych korzystających z transportu kolejowego.

Przygotowane maja zostać także rekomendacje modyfikacji Podprogramu Kolejowego w zakresie priorytetyzacji i finansowania działań.

Audyt finansowy

Celem tego postępowania będzie przeprowadzenie weryfikacji i oceny dotychczasowej działalności CPK w zakresie finansowym w szczególności ciążących na spółce zobowiązaniach, poniesionych wydatkach w całej historii działalności, oceny realności finansowania przedsięwzięć i kosztów funkcjonowania spółki do czasu uruchomienia działalności operacyjnej lotniska oraz planu finansowego na rok 2024.

Audyt powinien zawierać:

1. weryfikację i ocenę planu finansowego na rok 2024;
2. inwentaryzację i ustalenie ciążących na spółce bieżących zobowiązań w tym obligo wydatkowe i opcje zawarte w podpisanych kontraktach oraz oszacowanie kosztów wycofania się spółki z tych kontraktów (jednostronnego zerwania kontraktów przez spółkę);
3. weryfikację i ocenę poniesionych wydatków od początku działalności spółki, w tym w szczególności w odniesieniu do celów wskazanych w źródłach finansowania i planów finansowych;
4. weryfikację i ocenę realności oraz wiarygodności przyjętych założeń w programach wieloletnich w zakresie pozyskiwania finansowania przedsięwzięć w ramach Programu CPK oraz związanych z tym ryzyk;
5. weryfikację i ocenę wiarygodności wielkości kosztów funkcjonowania Spółki do czasu uruchomienia działalności

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2024 r. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zrealizowane zostało w terminie 55 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania dokumentacji.

Również w tym przypadku potencjalny wykonawca zobowiązany jest wykazać się pięcioma ekspertami w obszarze ekonomii, finansów i rachunkowości, zarządzania, prawa, w tym osobami z uprawnieniami biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego.

O wyborze najlepszej oferty zdecyduje cena (waga 60%) oraz doświadczenie personelu eksperckiego (waga 34%). CPK nie określa szacunkowej wartości zamówienia, ale wiemy, że będzie ono powyżej progów unijnych.

W obu przypadkach zamawiający zakłada możliwość zlecania dodatkowych prac w ramach tzw. zamówień podobnych, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

List otwarty naukowców dotyczący CPK. Wilk: Duoport to mrzonka

Infrastruktura i lotniska

List otwarty naukowców dotyczący CPK. Wilk: Duoport to mrzonka

Redakcja 22 lutego 2024

Trzaskowski: Budowa CPK to wyrok śmierci dla Lotniska Chopina

Infrastruktura i lotniska

CPK. Odkleić się od 2028 r. i poznać alternatywy

Infrastruktura i lotniska

Zobacz również:

List otwarty naukowców dotyczący CPK. Wilk: Duoport to mrzonka

Infrastruktura i lotniska

List otwarty naukowców dotyczący CPK. Wilk: Duoport to mrzonka

Redakcja 22 lutego 2024

CPK: Znamy oferty w przetargach na audyt

Prawo i polityka

CPK: Znamy oferty w przetargach na audyt

Łukasz Malinowski 21 lutego 2024

CPK. Odkleić się od 2028 r. i poznać alternatywy

Infrastruktura i lotniska

Pozostałe z wątku:

List otwarty naukowców dotyczący CPK. Wilk: Duoport to mrzonka

Infrastruktura i lotniska

List otwarty naukowców dotyczący CPK. Wilk: Duoport to mrzonka

Redakcja 22 lutego 2024

Trzaskowski: Budowa CPK to wyrok śmierci dla Lotniska Chopina

Infrastruktura i lotniska

CPK. Odkleić się od 2028 r. i poznać alternatywy

Infrastruktura i lotniska

Zobacz również:

List otwarty naukowców dotyczący CPK. Wilk: Duoport to mrzonka

Infrastruktura i lotniska

List otwarty naukowców dotyczący CPK. Wilk: Duoport to mrzonka

Redakcja 22 lutego 2024

CPK: Znamy oferty w przetargach na audyt

Prawo i polityka

CPK: Znamy oferty w przetargach na audyt

Łukasz Malinowski 21 lutego 2024

CPK. Odkleić się od 2028 r. i poznać alternatywy

Infrastruktura i lotniska

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5