Partner serwisu
Infrastruktura i lotniska

Prognoza ULC korzystna dla portów regionalnych. Ponad 10 mln na trzech lotniskach

Dalej Wstecz
Data publikacji:
13-09-2023
Ostatnia modyfikacja:
13-09-2023
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
RL

Podziel się ze znajomymi:

Najnowsza prognoza ULC dla rynku lotniczego pokazuje, że w kraju liczy się tylko pięć lotnisk regionalnych. Spośród nich zaś tylko trzy mają szansę na przekroczenie bariery 10 mln pasażerów rocznie. Urząd zakłada także większy wzrost liczby pasażerów w regionach niż wcześniejsze analizy prezentowane przez CPK.

– Mamy czternaście portów regionalnych i dwie rzeczywistości. Pięć portów regionalnych ma ogromny potencjał na wzrost i część z nich jak Gdańsk i Poznań mają zapewnioną przepustowość. Kraków i Katowice mają także duże szanse, ale zdecydowanie większe problemy z zapewnieniem odpowiedniej podaży. Tutaj niezbędne będą inwestycje – mówił podczas prezentacji najnowszej prognozy rynku lotniczego w Polsce Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

– Do końca 2040 roku trzy porty lotnicze powinny przekroczyć barierę 10 mln pasażerów – będą to Gdańsk, Kraków i Katowice. Na kolejnych miejscach znajdą się Wrocław i Poznań – dodawał szef ULC.

Pozostałe mniejsze lotniska regionalne do roku 2040 mają łącznie do 3,5 mln pasażerów. Obecnie przypada na nie ok. 2 mln pasażerów w skali roku. ULC podkreśla jednak, że część tych portów pełni znaczącą rolę w swoim regionie lub jest ważna ze względów strategicznych, ale nie będzie w perspektywie najbliższych dekad miała większego znaczenia jeśli chodzi o skalę ruchu pasażerskiego.

Lotnisko Chopina i CPK – wzrost szybszy niż w regionach

Według najnowszej prognozy ULC dla rynku lotniczego w 2040 roku z transportu powietrznego ma korzystać 96,4 mln pasażerów. Tzw. wariant bazowy zakłada, że na lotniskach w samej aglomeracji warszawskiej może zostać obsłużonych ok. 45 mln podróżnych. W roku 2022 w portach aglomeracji odnotowano 17,5 mln osób. Szerzej o prognozach ULC dla całego rynku oraz CPK piszemy w tekście pt. ULC. 96 mln pasażerów 2040 r. Optymistyczne prognozy dla rynku.

Warto zwrócić uwagę na to, że prognoza ULC zakłada największą dynamikę wzrostu na największym krajowym lotnisku. Urząd w prognozie opisuje je jako Port im. F. Chopina/ CPK bez wskazywania daty czy konieczności budowy nowego portu. Z analizy wynika, że w roku 2040 popyt na podróże w głównym krajowym porcie osiągnie poziom 39,9 mln pasażerów – to wzrost o 177,3% względem obecnej ich liczby w Warszawie. Dla całej aglomeracji (porty w Warszawie, Modlinie i Radomiu) prognoza zakłada 45 mln pasażerów w roku 2040 – to wzrost o 156,5% względem roku 2022.

Regionalni liderzy wzrostu

Największy wzrost liczby pasażerów (o ponad 130%) wśród największych lotnisk regionalnych ULC zakłada w przypadku portów w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Nieco mniejszy wzrost prognozowany jest w Poznaniu zaś zdecydowanie najwolniejszy (chociaż to nadal ponad 100%) w Krakowie.

Łącznie do końca roku 2040 w portach aglomeracji warszawskiej możemy liczyć na dodatkowe 27,4 mln pasażerów, zaś w pięciu największych portach regionalnych na dodatkowe 26,5 mln podróżnych.Według prognozy lotnisko w Krakowie może w 2040 r. obsłużyć 15,1 mln pasażerów i pomimo najniższej dynamiki wzrostu w grupie regionalnych liderów pozostanie drugim lotniskiem w Kraju. Oprócz Krakowa porty w Gdańsku (10,8 mln pasażerów) oraz Katowicach (10,3 mln pasażerów) osiągną wyniki pięciocyfrowe.

W tym samym czasie Wrocław ma osiągnąć 6,8 mln podróżnych zaś poznańska Ławica ponad 5 mln pasażerów. Łącznie z pozostałych portów regionalnych ma korzystać 3,5 mln pasażerów.

Jeśli te prognozy się sprawdzą to w roku 2040 na aglomerację warszawską będzie przypadać 46,6% wszystkich podróżujących transportem lotniczym, czyli o 3 p.p. więcej niż ma to miejsce obecnie. Na pięć największych portów regionalnych w roku 2040 przypadnie 49,7% podróżnych, obecnie jest to 50,5%. Jeśli pod uwagę weźmiemy samo Lotnisko im. F. Chopina/ CPK to na główny port lotniczy kraju przypada obecnie 37,2% pasażerów, zaś do roku 2040 udział ten ma wzrosnąć do 41,4% w skali kraju.

Warto także odnotować, że w roku 2040 na aglomerację warszawską i pięć portów regionalnych będzie przypadało aż 96,3% ogółu pasażerów, co dodatkowo pokazuje niewielkie w skali kraju znaczenie pozostałych lotnisk.

ULC vs IATA. Więcej pasażerów w regionach

Zakładany jest więc wzrost koncentracji liczby pasażerów w portach Mazowsza, ale zmiana ta wg ULC nie będzie istotna jak to by wynikało z przedstawionych na początku poprzedniego roku prognoz przedstawionych przez CPK.

Z przedstawionych wówczas danych dla Portu Solidarność wykonanych przez IATA i zaprezentowanych przez CPK wynikało, że w pierwszym pełnym roku funkcjonowania z portu może skorzystać ok. 30 mln pasażerów (scenariusz bazowy). Poziom 40 mln pasażerów miał zaś zostać osiągnięty w 2035 roku, zaś 50 mln – w 2044 roku. Na koniec prognozy – w 2060 roku – przewiduje ona ok. 65 mln pasażerów w scenariuszu bazowym.Prognoza IATA zakłada więc 45,7 mln pasażerów w roku 2040 na CPK. To o ok. 5,8 mln więcej niż liczba zaprezentowana przez ULC. W przypadku całej aglomeracji warszawskiej prognoza wskazuje 51,6 mln pasażerów na mazowieckich lotniskach (oprócz CPK to 4,1 mln pasażerów w Modlinie oraz 1,8 mln pasażerów w Radomiu) czyli o 6,7 mln więcej niż prognoza ULC.

Prognozy ULC są za to bardziej optymistyczne dla portów regionalnych. Zakładają one bowiem, że lotniska w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gdański przyciągną w 2040 roku o niemal 5,3 mln pasażerów więcej niż jest to w prognozie CPK. W przypadku Wrocławia zarówno IATA jak i ULC prognozują do 2040 niemal taką samą liczbę podróżnych.

Co z tą przepustowością?

Warunkiem osiągnięcia takich wyników w 2040 roku są oczywiście inwestycje w przepustowość we wszystkich portach lotniczych w Polsce. ULC unika odpowiedzi na pytania, czy wynika z niej konieczność budowy nowego centralnego lotniska, ale wskazuje, że przepustowość lotnisk jest na wyczerpaniu.

Najgorzej sytuacja ma wyglądać w aglomeracji warszawskiej oraz w Krakowie i Katowicach. Stosunkowo duży „zapas” mają za to Poznań i Gdańsk. Spośród krajowych lotnisk w perspektywie roku 2030 niezbędne będą więc inwestycje na Mazowszu oraz w Krakowie i Katowicach.Katowice: 10 mln już w 2033 r.

– Niedawno zakończyliśmy wewnętrzny proces aktualizacji wieloletniej prognozy dla Katowice Airport, która została dodatkowo walidowana przez zewnętrznego, branżowego konsultanta. Z naszej analizy wynika, że już w 2028 roku z siatki połączeń katowickiego lotniska powinno skorzystać ok. 7,5 miliona pasażerów, a 10 milionów podróżnych spodziewamy się w okolicy 2033 roku. Stąd też bliższa naszym założeniom jest prognoza przedstawiona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego zarządzającego lotniskiem w Katowicach.

Tomasik zwraca także uwagę na konieczność zaktualizowania prognoz w opracowywanej właśnie krajowej polityce lotniczej, które jego zdaniem są zaniżone. – Przykładowo w dokumencie tym określono, że w 2030 roku Katowice Airport obsłuży 6,2 mln pasażerów, tymczasem taki wynik planujemy osiągnąć już w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, prognozy zaprezentowane w polityce lotniczej zostaną zaktualizowane i będą odzwierciedlały rzeczywiste przewidywania dotyczące rozwoju ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych, w tym w Katowice Airport – dodaje Tomasik.

– Zarówno nasze prognozy, jak i te przedstawione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, bez żadnych wątpliwości wskazują na konieczność znaczącej rozbudowy infrastruktury do obsługi ruchu pasażerskiego w Katowice Airport, jeśli tego nie zrobimy, zabraknie nam przepustowości. Dlatego mamy gotowy plan inwestycyjny, który chcemy zrealizować najpóźniej do 2030 roku, a jego kluczowym punktem jest budowa nowego głównego terminalu pasażerskiego, przed którym powstanie nowy układ komunikacyjny. Terminal będzie wyposażony w rękawy i połączony tunelem ze stacją kolejową. Do 2030 roku planujemy również zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, budując m.in. parking wielopoziomowy i dalej poszerzając ofertę na parkingach terenowych – dodaje Tomasik.

Kraków: Inwestycje koniecznością

Prezes krakowskiego lotniska zwraca uwagę na to, że okres pandemii i trwająca wojna są ogromnymi wyzwaniami dla sektora lotniczego, a prognozy IATA zostały przygotowane dwa lata temu, a w takich okolicznościach to ogromna różnica. – W międzyczasie zapewne każdy port przygotowywał wewnętrzne prognozy ruchu, i tak w 2022 roku opracowano prognozy na zlecenie Kraków Airport. Prognozy ULC, jako najświeższe, najlepiej odzwierciedlają aktualną dynamikę wzrostu pasażerskiego ruchu lotniczego, którą na co dzień obserwuję jako prezes największego portu regionalnego. Przyjmujemy z dużym zadowoleniem fakt, że te najbardziej aktualne prognozy ruchu wskazują na rosnącą dynamikę rozwoju w portach regionalnych, jednak cały czas musimy pamiętać, że otaczająca nas rzeczywistość jest bardzo dynamiczna – mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Dodaje przy tym, że porty regionalne konsekwentnie realizują swoje plany rozwojowe. – Naszym podstawowym zadaniem, jako portów regionalnych, funkcjonujących obok lotnisk przesiadkowych, jest zaspokojenie potrzeb w zakresie podróży lotniczych klientów zamieszkujących dany region i jednocześnie zapewnienie dostępności komunikacyjnej dla tych wszystkich, którzy będą chcieli do nas dotrzeć. Patrząc na wszystkie prognozy, które potwierdzają wzrost ruchu pasażerskiego w portach regionalnych, inwestycje zarówno w Katowicach jak i Krakowie wydają się być koniecznością i są one konsekwentnie realizowane – zaznacza Włoszek.

CPK: Prognoza ULC zbieżna z IATA

CPK zwraca uwagę na to, że prognoza ULC bazuje na danych za pełny 2022 rok, podczas gdy prognoza IATA bazowała na danych tylko za 2021 i była oparta na przewidywaniach długoterminowego wpływu COVID-19 na branżę. ULC obejmuje okres do 2040 roku, podczas gdy prognoza IATA ma dalszy horyzont 2060, przy czym wyniki analiz przeprowadzonych na zamówienie ULC mieszczą się w korytarzu prognostycznym prognozy IATA.

– Nowa prognoza ULC jednoznacznie wskazuje na ogromny potencjał rozwoju ruchu lotniczego w Polsce, co jest zbieżne z analizami IATA, które potwierdziły zasadność budowy CPK. Prognoza ULC sygnalizuje też, że w najbliższych kilku latach przepustowość portów lotniczych w aglomeracji warszawskiej się wyczerpie, co ponownie jest spójne z analizami IATA – podkreśla Konrad Majszyk, rzecznik prasowy CPK.

Dodaje przy tym, że chociaż prognoza ULC nie determinuje ruchu dla CPK, to jej wyniki dla aglomeracji warszawskiej w perspektywie 2040 roku wskazują na zasadność budowy lotniska o przepustowości ok. 40 mln pasażerów. – Jako CPK na bieżąco monitorujemy rynek i analizujemy różne scenariusze rozwoju ruchu lotniczego. Jednocześnie dbamy o modułowość i elastyczność projektowanej infrastruktury CPK, żeby móc reagować na zmiany ruchu lotniczego i dostosować infrastrukturę do realnego popytu – zaznacza Majszyk.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Rzeszów: Parking za złotówkę na lotnisku Jasionka

Infrastruktura i lotniska

Rzeszów: Parking za złotówkę na lotnisku Jasionka

inf. pras. 15 listopada 2023

Rzeszów: Bartosz Górski wiceprezesem portu w Jasionce

Infrastruktura i lotniska

Rzeszów: Bartosz Górski wiceprezesem portu w Jasionce

inf. pras. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 14 listopada 2023

Pierwszy rejs z Katowic na Margaritę. Wystartowało połączenie Rainbow

Pasażer i linie lotnicze

Zobacz również:

Lotniska regionalne: Ruch w półroczu większy o milion niż w 2019

Pasażer i linie lotnicze

Lotniska regionalne: Ruch w półroczu większy o milion niż w 2019

Roman Czubiński 19 września 2023

Nowości w Jasionce. Sklep Baltony i dwie kawiarnie (zdjęcia)

Infrastruktura i lotniska

ZRPL: Prawie 27 mln pasażerów w portach regionalnych w 2022 roku

Infrastruktura i lotniska

Pozostałe z wątku:

Rzeszów: Parking za złotówkę na lotnisku Jasionka

Infrastruktura i lotniska

Rzeszów: Parking za złotówkę na lotnisku Jasionka

inf. pras. 15 listopada 2023

Rzeszów: Bartosz Górski wiceprezesem portu w Jasionce

Infrastruktura i lotniska

Rzeszów: Bartosz Górski wiceprezesem portu w Jasionce

inf. pras. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 14 listopada 2023

Pierwszy rejs z Katowic na Margaritę. Wystartowało połączenie Rainbow

Pasażer i linie lotnicze

Zobacz również:

Lotniska regionalne: Ruch w półroczu większy o milion niż w 2019

Pasażer i linie lotnicze

Lotniska regionalne: Ruch w półroczu większy o milion niż w 2019

Roman Czubiński 19 września 2023

Nowości w Jasionce. Sklep Baltony i dwie kawiarnie (zdjęcia)

Infrastruktura i lotniska

ZRPL: Prawie 27 mln pasażerów w portach regionalnych w 2022 roku

Infrastruktura i lotniska

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5