Partner serwisu
Biznes i przemysł

Emirates: Rekordowy zysk w historii, straty z pandemii odrobione

Dalej Wstecz
Data publikacji:
13-05-2024
Ostatnia modyfikacja:
13-05-2024
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Emirates Press

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES I PRZEMYSŁ
Emirates: Rekordowy zysk w historii, straty z pandemii odrobione
fot. Piotr Bożyk
Grupa Emirates opublikowała sprawozdanie za rok finansowy 2023-24, w którym wygenerowano nowy rekordowy poziom zysków, przychodów i salda środków pieniężnych.

Zarówno Emirates, jak i dnata odnotowały znaczny wzrost zysków i przychodów w roku 2023-24, ponieważ grupa rozszerzyła swoją działalność na całym świecie, żeby sprostać dużemu zapotrzebowaniu klientów na wysokiej jakości produkty i usługi.

W roku finansowym zakończonym 31 marca 2024 roku grupa Emirates odnotowała rekordowy zysk w wysokości 5,1 mld dolarów, co stanowi wzrost o 71 proc. w porównaniu z zyskiem w wysokości trzech mld dolarów w roku poprzednim. Przychody grupy wyniosły 37,4 mld dolarów, co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku. Saldo środków pieniężnych grupy wyniosło 12,8 mld dolarów, co jest najwyższym wynikiem w historii i wzrosło o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Łączne zyski grupy za ostatnie dwa lata przewyższają straty związane z pandemią w latach 2020-2022.

– Grupa Emirates po raz kolejny podniosła poprzeczkę, ustanawiając nowy rekordowy wynik. Przez cały rok obserwowaliśmy wysoki popyt na transport lotniczy i usługi związane z podróżami na całym świecie, a ponieważ byliśmy w stanie szybko reagować na potrzeby klientów, osiągnęliśmy znakomite wyniki. Czerpiemy korzyści z lat nieprzerwanych inwestycji w nasze produkty i usługi, w budowanie silnych relacji partnerskich oraz w umiejętności naszych utalentowanych pracowników. Zarówno Emirates, jak i dnata stworzyły udane modele biznesowe wykorzystujące unikalne zalety Dubaju, generując ogromną wartość zarówno dla Dubaju jak i dla społeczności, którym służą na całym świecie – powiedział szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes i dyrektor generalny linii lotniczych i grupy Emirates.

 – Doskonała kondycja finansowa grupy daje nam silną pozycję do przyszłego rozwoju i sukcesu. Umożliwia też inwestowanie w celu dostarczania jeszcze lepszych produktów, usług i większej wartości dla naszych klientów i interesariuszy – dodał szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Inwestycje i wzrost zatrudnienia 

Wiele dużych projektów jest już w toku, w tym wielomiliardowy program odnowy floty samolotów i kabin; nowe możliwości cateringowe, cargo i obsługi naziemnej; zaawansowane technologie wspierające działalność grupy; rozszerzone programy szkoleń i rozwoju pracowników czy inicjatywy mające na celu realizację programu zrównoważonego rozwoju grupy. W latach 2023-24 grupa zainwestowała łącznie 2,4 mld dolarów w nowe samoloty, obiekty, sprzęt, firmy i najnowsze technologie.

Łączne zatrudnienie w grupie wzrosło o 10 proc do 112 406 pracowników, co stanowi największy wzrost w historii. Jest to wynik kontynuacji naboru nowych pracowników przez linie Emirates i dnata na całym świecie, aby wesprzeć rozwijającą się działalność i wzmocnić przyszłe możliwości.

W latach 2023-24 grupa poczyniła znaczące postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, realizując liczne inicjatywy ukierunkowane na środowisko, pracowników, klientów i społeczności. Tematy związane z ochroną środowiska były bardzo ważne w ciągu całego roku, ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie były gospodarzem największej na świecie konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju.

W latach 2023-24 linie Emirates podpisały nowe umowy na dostawę zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) po raz pierwszy w swoim hubie w Dubaju, a także w Amsterdamie i Singapurze. Linie lotnicze wykonały pierwszy lot demonstracyjny A380 przy użyciu 100 proc. SAF na jeden silnik, dzięki czemu możliwe było zgromadzenie danych pozwalających na wsparcia wysiłków branży na rzecz umożliwienia w przyszłości lotów w 100% na paliwie SAF.

Zdając sobie sprawę, że linie lotnicze mają obecnie ograniczone realne rozwiązania pozwalające na znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla, Emirates utworzyły fundusz o wartości 200 mln dolarów w celu wspierania projektów badawczo-rozwojowych, które koncentrują się na zmniejszeniu udziału paliw kopalnych w lotnictwie komercyjnym. Stały się również podmiotem założycielskim Air-CRAFT, konsorcjum badawczego z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zajmującego się odnawialnymi i zaawansowanymi paliwami lotniczymi, oraz dołączyły do The Solent Cluster, brytyjskiej inicjatywy skupiającej się na produkcji paliw niskoemisyjnych dla różnych sektorów, w tym lotnictwa.

Firmy dnata nadal inwestowały i wprowadzały więcej pojazdów elektrycznych i hybrydowych do swojej globalnej floty sprzętu wsparcia naziemnego (GSE), dodając nowe ciągniki bagażowe, ładowarki i ciągniki pushback do swojej działalności w USA. Dokonały również konwersji i renowacji napędzanych olejem napędowym pojazdów GSE we Włoszech na zasilane uwodornionym olejem roślinnym i energią elektryczną.

Firmy dnata działające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym dnata logistics, Arabian Adventures, Alpha Flight Services i City Sightseeing Worldwide w swojej flocie pojazdów naziemnych przeszły na biopaliwo. W ciągu roku dnata stała się pierwszym dostawcą połączonych usług lotniczych, który otrzymał certyfikat zarządzania środowiskowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IEnvA) za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój we wszystkich swoich firmach w ZEA; a Emirates osiągnęły certyfikację IEnvA Stage One i IEnvA Illegal Wildlife Trade za wysiłki w zakresie zarządzania środowiskowego i przeciwdziałania handlowi dzikimi zwierzętami.

Grupa zwiększyła inwestycje w rozwój pracowników, wdrażając kompleksowy program nauki i szkoleń we współpracy z najlepszymi uniwersytetami i kluczowymi partnerami branżowymi. Powołano Radę ds. Równowagi Płci, której zadaniem jest promowanie równości płci. Grupa Emirates rozszerzyła swoją sprawozdawczość ESG w najnowszym raporcie na rok finansowy 2023-24 i przyjmuje aspekty standardów GRI. Planuje ona ponadto rozwijać swoją sprawozdawczość w taki sposób, aby spełnić wymagania ISSB i CSRD w nadchodzących latach. 

– Wchodzimy w rok finansowy 2024-25 mając mocne fundamenty do dalszego wzrostu. Linie Emirates otrzymają dostawę 10 nowych samolotów A350 w latach 2024-25, wzbogacając naszą flotę i wspierając kolejną fazę rozwoju sieci. dnata będzie nadal wykorzystywać synergię i skalę w swoich działach biznesowych, aby zwiększać zasięg i możliwości. Jednocześnie inwestujemy zasoby w celu zminimalizowania naszego wpływu na środowisko, rozwoju naszych pracowników, dbania o klientów i społeczności, którym służymy. Perspektywy biznesowe są pozytywne i spodziewamy się, że popyt klientów na transport lotniczy i podróże utrzyma się na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach. Jak zawsze, będziemy uważnie obserwować koszty i czynniki zewnętrzne, takie jak ceny ropy naftowej, wahania kursów walut i niestabilne otoczenie spowodowane zmianami społeczno-politycznymi. Nasz model biznesowy był już wcześniej testowany i jestem przekonany o naszej odporności i zdolności do szybkiego reagowania zarówno na pojawiające się szanse, jak i wyzwania – zapewnia szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

– Patrząc w przyszłość, rząd Dubaju ogłosił plany rozpoczęcia kolejnej fazy rozbudowy międzynarodowego lotniska Al Maktoum, które docelowo będzie nowym węzłem komunikacyjnym dla Emirates i dnata. Ta inwestycja o wartości 35 mld dolarów znacznie rozszerzy i ulepszy infrastrukturę lotniczą i logistyczną Dubaju, wspierając rozwój miasta oraz rozwój Emirates i dnata – dodał prezes przewoźnika z Dubaju.

Oferowanie Emirates wzrosło o 20 proc. w latach 2023-24, powracając do poziomu sprzed pandemii. Zapewniając klientom więcej opcji połączeń, linie Emirates wznowiły loty do portu Tokio-Haneda, zwiększyły liczbę połączeń do 29 destynacji i uruchomiły nowe codzienne loty do Montrealu w Kanadzie.

Emirates podpisały również umowy codeshare i interline z 11 nowymi partnerami lotniczymi, jeszcze bardziej rozszerzając zasięg swojej sieci połączeń. Do 31 marca 2024 roku obejmowała ona 151 kierunków na sześciu kontynentach, w tym 10 miast obsługiwanych wyłącznie przez flotę frachtowców. 

Flota 260 samolotów

Linie Emirates wprowadziły w tym roku swój flagowy model samolotu A380 oraz popularny produkt ekonomiczny premium do jeszcze większej liczby miast, ponieważ w ramach programu modernizacji kabin o wartości dwóch mld dolarów w pełni odnowiono szesnaście kolejnych samolotów, wyposażając je w najnowsze produkty przewoźnika. Do 31 marca 2024 roku samoloty A380 linii Emirates obsługiwały 49 kierunków, a klienci mogli korzystać z klasy ekonomicznej premium w 15 miastach na całym świecie.

Na koniec marca flota liczyła 260 maszyn, a średni wiek floty wynosił 10,1 roku. Portfel zamówień Emirates liczy 310 samolotów. Linie ogłosiły zamówienia o łącznej wartości 58 mld dolarów na 110 dodatkowych Boeingów 777 i 787 oraz Airbusów A350 podczas Dubai Airshow w 2023 roku. Te szerokokadłubowe samoloty nowej generacji zastąpią starsze odrzutowce i będą wspierać rozwój floty, zgodnie z wieloletnim zobowiązaniem linii do latania nowoczesnymi samolotami, które są wydajne w obsłudze i są w stanie zaoferować klientom najnowsze udogodnienia i wyjątkowe doświadczenia podczas lotu.

Dzięki zwiększeniu zdolności przewozowych i silnemu popytowi na rynkach, łączne przychody Emirates w roku finansowym wzrosły o 13 proc. do 33 mld dolarów. Wahania kursów walut i dewaluacja na niektórych głównych rynkach przewoźnika, w szczególności rupii pakistańskiej, funta egipskiego i rupii indyjskiej, negatywnie wpłynęły na rentowność linii o 0,6 mld dolarów.

Linie odnotowały przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 10,3 mld dolarów w roku finansowym 2023-24, co stanowi podstawę ich dobrych wyników handlowych i umożliwia rozwój działalności w przyszłości. Całkowite koszty operacyjne wzrosły o 8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem finansowym.

Koszt posiadania (amortyzacja) i koszt paliwa były dwoma największymi składnikami kosztów linii w okresie 2023-24; po nich plasowały się koszty pracownicze. Paliwo stanowiło 34 proc. kosztów operacyjnych w porównaniu do 36 proc. w latach 2022-23. Rachunek za paliwo linii lotniczych wzrósł nieznacznie do 9,3 mld dolarów w porównaniu z 9,2 mld dolarów w poprzednim roku, przy wzroście o 24 proc. ze względu na zwiększoną liczbę lotów, która została zrównoważona niższą średnią ceną paliwa (spadek o 18 proc), w tym zyskami z hedgingu.

Dzięki ogromnemu popytowi na podróże we wszystkich segmentach klientów, sile globalnej sieci i atrakcyjności produktów, linie osiągnęły nowy rekordowy zysk w wysokości 4,7 mld dolarów, przekraczając zeszłoroczny wynik 2,9 mld dolarów, przy wyjątkowej marży zysku wynoszącej 14,2 proc. To daje najlepszy wynik w historii linii.

W okresie 2023-24 linie Emirates przewiozły 51,9 mln pasażerów (wzrost o 19 proc.), a liczba miejsc wzrosła o 21 proc. Przewoźnik odnotował współczynnik miejsc pasażerskich na poziomie 79,9 proc., co stanowi wzrost z poziomu 79,5 proc. w roku poprzednim. Przychody z przewozu pasażerów spadły o 2 proc. do 10 centów amerykańskich na pasażerokilometr przychodu (RPKM), ze względu na zmianę kabin i kombinację tras, taryf i waluty. 

Linie Emirates nieprzerwanie inwestowały w zapewnianie klientom coraz lepszej obsługi. W ciągu roku zainwestowały w modernizację dedykowanych poczekalni Emirates Lounge w Brisbane, Dusseldorfie, Frankfurcie, Hamburgu, Hongkongu, Johannesburgu, Manchesterze i Monachium. Emirates przywróciły usługę Chauffeur Drive w 82 miastach w całej siatce połączeń i wprowadziły tę bezpłatną ofertę dla klientów premium w Indonezji, Maroku i Turcji. Przewoźnik wdrożył również szereg ulepszeń podczas lotu, od menu i sprzętów po treści rozrywkowe, wśród których kluczowe było wprowadzenie bezpłatnej odzieży odpoczynkowej i wcześniejsze zamawianie posiłków w klasie biznes. 

Silne cargo

Emirates SkyCargo potwierdziły swoją pozycję w sektorze globalnej logistyki i handlu lotniczego, przewożąc 2,2 mln ton towarów na całym świecie w 2023-24, co stanowi wzrost o 18 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, ponieważ wyższa liczba operacji pasażerskich zwiększyła dostępną pojemność ładunkową, a leasing trzech frachtowców 747 w ciągu roku odblokował natychmiastową zdolność do obsługi popytu na ruchliwych trasach. Działania te odzwierciedlają wysokie zapotrzebowanie klientów na specjalistyczne rozwiązania logistyczne, zasięg i łączność globalnej sieci Emirates, światowej klasy możliwości węzła morsko-lotniczego w Dubaju oraz wyniki ciągłych inwestycji Emirates SkyCargo w technologię cyfrową, infrastrukturę i produkty.

Pomimo ciągłych wyzwań w globalnej logistyce, dział cargo odnotował znaczny przychód w wysokości 3,7 mld dolarów, co stanowi 11 proc. całkowitego przychodu przewoźnika. Zwrot z przewozu ładunków w przeliczeniu na tonokilometr (FTKM) spadł o 32 proc., powracając do poziomu sprzed pandemii. W ciągu roku przewoźnik wprowadził na rynek Emirates Vital i Emirates Medical Devices, dwa specjalnie opracowane rozwiązania w zakresie przewozów towarowych, aby sprostać wyjątkowym wymaganiom sektora nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej.

Firma uruchomiła również Emirates Delivers w Kuwejcie, aby połączyć tamtejszych klientów z markami e-commerce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Emirates Delivers ma w najbliższych latach znacznie zwiększyć skalę działalności, koncentrując się na rynkach, na których nie są dostępne rozwiązania w zakresie dostaw między przedsiębiorstwami a konsumentami.

Pod koniec okresu rozliczeniowego 2023-24 łączna flota frachtowców Emirates SkyCargo liczyła jedenaście boeingów 777F. Dział cargo spodziewa się dostawy pięciu dodatkowych boeingów 777F. Zamówienie będzie realizowane od połowy 2024 roku.

W ramach spółek grupy Emirates i spółek zależnych, Emirates Flight Catering i MMI/Emirates Leisure Retail (ELR) odnotowały znaczące wyniki w 2023-24.Emirates Flight Catering osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 264 mln dolarów od klientów zewnętrznych, napędzane wzrostem ruchu na lotniskach w Dubaju. Firma dostarczyła klientom linii lotniczych 76,9 mln posiłków, o 19 proc. więcej niż w poprzednim roku, a także odnotowała rosnący popyt na inne usługi dodatkowe, w tym w Linencraft, pralni obsługującej głównie linie lotnicze i klientów z branży hotelarskiej.

Przychody MMI/ELR wzrosły o 18 proc. do 796 mln dolarów, a to dzięki temu, że firma rozszerzyła działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby sprostać rosnącemu popytowi hurtowemu i detalicznemu napędzanemu przez dynamicznie rozwijający się sektor turystyczny. ELR odnotowała rekordowy wzrost sprzedaży na całym świecie, z silnym udziałem kluczowych rynków ZEA, USA i Australii.

Przychody portfela hoteli Emirates w ubiegłym roku spadły o dwa proc. do 180 mln dolarów, co odzwierciedla tymczasowe zamknięcie Wolgan Valley w Australii.  Po kolejnym roku dobrych wyników linie Emirates nadal wywiązywały się ze wszystkich regularnych zobowiązań płatniczych związanych z samolotami i spłaciły dodatkowe 596 mln dolarów z 4,8 mld dolarów pożyczonych podczas kryzysu związanego z COVID-19. Znacząco zmniejszyło to ogólny profil zadłużenia i zapewniło liniom solidne podstawy do finansowania przyszłego wzrostu oraz programu pozyskiwania nowej floty.

W odpowiedzi na wyzwania związane z niestabilnymi rynkami paliw w ciągu roku finansowego linie Emirates wdrożyły proste kontrakty terminowe i opcje na różne produkty, takie jak ropa brent i paliwo lotnicze, aby obniżyć koszty w bieżącym roku, a także zabezpieczyć znaczne przyszłe wolumeny hendingu. Ponadto linie złagodziły wpływ wyższych stóp procentowych na wyniki dzięki skutecznemu zarządzaniu ekspozycją netto. Emirates kontynuowały zrównoważone podejście do zarządzania ryzykiem kursowym poprzez wykorzystanie opcji walutowych, kontraktów terminowych i naturalnych zabezpieczeń. Metodyczne podejście pozwoliło zwiększyć przewidywalność przepływów pieniężnych w obliczu zmiennych trendów rynkowych, powiększając tym samym stabilność finansową.

Linie Emirates zamknęły rok finansowy z najwyższym w historii poziomem aktywów pieniężnych w wysokości 11,7 mld dolarów, o 15 proc. wyższym w porównaniu z 31 marca 2023 roku.   
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Ryga: Poziom sprzed pandemii przebity w kwietniu

Infrastruktura i lotniska

Ryga: Poziom sprzed pandemii przebity w kwietniu

Rafał Dybiński 09 maja 2024

SAS z dwucyfrowym wzrostem w kwietniu

Pasażer i linie lotnicze

SAS z dwucyfrowym wzrostem w kwietniu

Rafał Dybiński 13 maja 2024

Icelandair: Już ponad milion pasażerów w 2024 roku

Pasażer i linie lotnicze

Zobacz również:

Emirates nawiązały współpracę z Aviation Impact Accelerator

Pasażer i linie lotnicze

Emirates nawiązały współpracę z Aviation Impact Accelerator

inf. pras. 12 maja 2024

Emirates lądują w Phnom Penh

Pasażer i linie lotnicze

Emirates lądują w Phnom Penh

inf. pras. 07 maja 2024

Emirates: 9 nowych tras obsługiwanych przez A350

Pasażer i linie lotnicze

Pozostałe z wątku:

Ryga: Poziom sprzed pandemii przebity w kwietniu

Infrastruktura i lotniska

Ryga: Poziom sprzed pandemii przebity w kwietniu

Rafał Dybiński 09 maja 2024

SAS z dwucyfrowym wzrostem w kwietniu

Pasażer i linie lotnicze

SAS z dwucyfrowym wzrostem w kwietniu

Rafał Dybiński 13 maja 2024

Icelandair: Już ponad milion pasażerów w 2024 roku

Pasażer i linie lotnicze

Zobacz również:

Emirates nawiązały współpracę z Aviation Impact Accelerator

Pasażer i linie lotnicze

Emirates nawiązały współpracę z Aviation Impact Accelerator

inf. pras. 12 maja 2024

Emirates lądują w Phnom Penh

Pasażer i linie lotnicze

Emirates lądują w Phnom Penh

inf. pras. 07 maja 2024

Emirates: 9 nowych tras obsługiwanych przez A350

Pasażer i linie lotnicze

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5