Partner serwisu
Biznes i przemysł

PPL: 13,5 mln zysku netto w 2022

Dalej Wstecz
Data publikacji:
11-07-2023
Ostatnia modyfikacja:
11-07-2023
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES I PRZEMYSŁ
PPL: 13,5 mln zysku netto w 2022
fot. D. Kłosiński/ PPL
Polskie Porty Lotnicze osiągnęły w roku 2022 zysk netto w kwocie 13,5 mln złotych. To pierwszy dodatni wynik od czasu pandemii. PPL spodziewa się dobrych wyników również w tym roku – liczba pasażerów na Lotnisku Chopina rośnie szybciej niż zakładano. Istotny wpływ na wynik miał odpis aktualizujący wielkość nakładów inwestycyjnych na budowę lotniska w Radomiu.

Przychody z prowadzonej przez Polskie Porty Lotnicze S.A. (PPL) działalności w zeszłym roku osiągnęły poziom 1 107 068 000 złotych, z czego przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów wyniosły 990 514 000 złotych, a więc były wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 404 735 000 złotych, co odpowiada wzrostowi o 69,09 proc. Na kwotę 116 554 000 złotych składają się pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Jednocześnie przychody PPL-u zanotowane w ubiegłym roku stanowiły 93,63 proc. przychodów uzyskanych w rekordowym dla branży lotniczej roku 2019.

Wzrost wartości przychodów w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim dotyczył wszystkich kategorii usług. – PPL cały czas jest stabilny finansowo, ale bardzo nas cieszy, że 2022 rok zakończyliśmy z wynikiem dodatnim – pierwszy raz od czasu pandemii. Mimo, że liczba pasażerów w skali roku wciąż była niższa niż przed pandemią COVID-19 to wynik finansowy r/r poprawiliśmy o niemal 200 mln zł. PPL odnotował także wzrost o prawie 70% przychodów ze sprzedaży usług – mówi Anna Dermont, rzecznik prasowa PPL.

Lotnisko Chopina: 68-proc. wzrost przychodów

Przychody ze sprzedaży stołecznego Lotnisko Chopina w roku 2022 wyniosły 984 541 000 złotych., co oznacza wzrost o 401 174 000 złotych, czyli o 68 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym przychody lotnicze i handlingowe zwiększyły się̨ o 247,5 mln złotych. Uzyskana w porcie im. Fryderyka Chopina przychody pozalotnicze wzrosły o 66 proc. Sprzedaż towarów i materiałów zanotowała natomiast 112-proc. wzrost.

Przychody z tytułu odprawianych pasażerów w warszawskim porcie lotniczym wyniosły 325 197 000 złotych, co w odniesieniu do roku 2021 oznacza 92-proc. wzrost. Ten sektor przychodów wzrósł o 155 948 000 złotych. Przychody z tytułu realizacji operacji lotniczych wykazały 164 073 000 złotych i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się o 61 proc., o ponad 62 mln złotych. Przychody z tytułu postoju statków powietrznych w 2022 r. wyniosły 13,8 mln złotych. Były one niższe o 23 proc od tych odnotowanych w 2021 r., na co wpływ miała szybsza rotacja statków powietrznych związana z gwałtownym wzrostem ruchu lotniczego.

Bardzo duży wpływ na wzrost poziomu przychodów z prowadzonej działalności lotniskowej miał wpływ wzrost ruchu lotniczego, który został wywołany przez gwałtowny wzrost popytu na latanie. W 2022 r. z usług warszawskiego portu lotniczego skorzystało 14,4 mln podróżnych, o 92 proc. więcej niż rok wcześniej.
Przychody z prowadzonej działalności pozalotniczej zamknęły się w kwocie 379 805 000 złotych, co oznacza wzrost rok do roku o 66 proc., tj. o 151 mln złotych. Największy wzrost w tym sektorze działalności odnotowano w przychodach uzyskiwanych z wynajmu lokali (wzrost o 63 proc.), wynajmu powierzchni parkingowej (wzrost o 85 proc.). Aż o 184 proc. wzrosły przychody z tytułu obsługi pasażerów w lotniskowych salonikach biznesowych. Zwiększony poziom przychodów pozalotniczych możliwy był m.in. dzięki wzrostowi liczby obsługiwanych przez port pasażerów czy wprowadzeniu wyższych opłat za korzystanie z saloników VIP i Executive Lounge.

Zielonogórski port lotniczy zanotował przychody ze sprzedaży w kwocie 4 183 000 złotych, tj. o 113 proc. więcej niż w roku 2021. Z kolei port Warszawa-Radom uzyskał przychód ze sprzedaży usług w wysokości 1 790 000 złotych, o 1 340 000 złotych więcej niż w roku wcześniejszym. Przychody osiągnięte w 2022 roku przez te dwa zarządzane przez PPL porty lotnicze stanowiły łącznie około 0,60 proc. uzyskanych przez spółkę przychodów.

Wzrost kosztów działalności

Łączne koszty działalności p. p. „Porty Lotnicze” w 2022 r. wyniosły 1 062 293 000 złotych. Na tę sumę składają się trzy czynniki. Najwięcej wyniosły koszty działalności operacyjnej. Zamknęły się one w kwocie 741 947 000 złotych. W stosunku do kosztów poniesionych w 2021 r. wzrosły o 140 377 000 złotych, czyli o 23,34 proc. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 280 661 000 złotych, a koszty finansowe osiągnęły wartość 39 685 000 złotych.

Największy wpływ na wzrost ponoszonych w 2022 roku kosztów stałych miał przede wszystkim wzrost cen zakupionych materiałów i usług oraz wzrost poziomu wynagrodzeń pracowników, a co za tym idzie zwiększone koszty utrzymania infrastruktury lotniskowej, w tym głownie na Lotnisku Chopina w Warszawie. Największy pod względem wartości wzrost w ramach kosztów działalności operacyjnej dotyczył kosztów wynagrodzeń́ i świadczeń́ pracowniczych, które w 2022 wyniosły 268 663 000 złotych.

Koszty działalności warszawskiego Portu im. Fryderyka Chopina wyniosły 709 758 000 złotych, co oznacza 21-proc. wzrost rok do roku. W tym samym okresie koszty operacyjne lotniska w Babimoście wykazały kwotę 14 921 000 złotych (wzrost o 62 proc.). Natomiast koszty radomskiego portu lotniczego wyniosły 17 268 000 złotych, co jest 148-proc wzrostem. Koszty lotniska w Zielonej Górze stanowiły dwa proc. ogólnych kosztów ponoszonych przez PPL, podczas gdy koszty portu w Sadkowie stanowiły 2,3 proc. kosztów całej spółki.

Na wysokość pozostałych kosztów operacyjnych w 2022 r. istotny wpływ miała aktualizacja wartości aktywów niefinansowych na kwotę̨ 251 195 000 złotych, w tym dokonany odpis aktualizujący wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę̨ nowego pasażerskiego terminala na lotnisku w Radomiu. PPL podkreśla w sprawozdaniu, że z uwagi na pandemię wywołaną koronawirusem, zmniejszeniu uległa prognozowana wielkość ruchu lotniczego w radomskim porcie.

13 mln złotych zysku netto

W 2022 r. PPL osiągnął zysk ze sprzedaży w kwocie 248 566 000 złotych. Wynik ten był lepszy od uzyskanego w 2021 r. o 264 358 000 złotych. W tamtym roku PPL poniósł stratę̨ ze sprzedaży na poziomie w wysokości 15 792 000 złotych. Po uwzględnieniu reszty wyników spółka Polskie Porty Lotnicze S.A. wykazała zysk netto za ubiegły rok w wysokości 13 593 000 złotych. Dla porównania, rok wcześniej PPL zanotował stratę w wysokości 185 480 000 złotych. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

Duży wpływ na zanotowanej zysku netto miał dokonany odpis aktualizujący wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę infrastruktury lotniskowej na Lotnisku Warszawa - Radom. Stan środków i ekwiwalentów pieniężnych PPL-u na koniec 2022 r. wyniósł 281 703 000 złotych, co oznacza wzrost o 44,4 mln złotych w porównaniu do roku poprzedniego.

Lotnisko Chopina – kiedy wyniki sprzed pandemii?

W opublikowanym sprawozdaniu Prezes PPL wskazuje, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” przekształcanego w spółkę̨ prawa handlowego w perspektywie najbliższych lat jest stabilna, pomimo niepewnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie. Działania militarnej Rosji spowodowały zakłócenia w łańcuchu dostaw i przyczyniły się do wzrostu cen energii.

Lotnisko Chopina obsłużyło w 2022 r. 14,4 miliona pasażerów, co w porównaniu z 2021 r. stanowi wzrost o 92 proc., lecz odnotowany ruch pasażerski stanowił zaledwie 76,4 proc. ruchu zanotowanego w 2019 r. Wzrost popytu na loty międzynarodowe wyniósł 91 proc. Z takich usług skorzystało 13,1 mln podróżnych. Rejsami krajowymi poleciało 1,3 mln osób. 81 proc. Port im. Fryderyka Chopina został przez 26 proc. podróżnych wybrany jako lotnisko przesiadkowe. Na warszawskim lotnisku zrealizowano 145 893 operacji lotniczych, w czego 2 307 operacji było lotami cargo.

W samym dokumencie PPL zakłada, że mimo wzrastających kosztów utrzymania zarządzanych przez spółkę lotnisk, Polskie Porty Lotnicze wypracują dodatni wynik finansowy. Stołeczne lotnisko ma w 2023 roku obsłużyć 16 mln pasażerów, tak aby w 2025 roku osiągnąć poziom ruchu sprzed pandemii, czyli w rekordowego dla branży roku 2019. Aktualna skala ruchu w poracie wskazuje jednak na to, że odbudowa może być zdecydowanie szybsza niż zakładano.

– Ostatnie lata, które przyniosły nam najpierw pandemię Covid-19, a później wojnę w Ukrainie nauczyły nas by niczego nie brać za pewnik, dlatego bardzo ostrożnie podchodzimy do planów. Stosując tą taktykę na rok 2023 r. zaplanowaliśmy 16 mln pasażerów na Lotnisku Chopina. Dzisiaj widzimy już, że ruch może być aż o 20-25 proc. wyższy od zakładanego, czyli może przekroczyć rekordowy 2019 r., kiedy obsłużyliśmy 18,9 mln osób. Jeśli chodzi o przepustowość, Lotnisko Chopina zdecydowanie jest już na granicy, szczególnie że ruch lotniczy na dużych lotniskach ma charakter pikowy i nie rozkłada się równomiernie – chociażby w czerwcu mamy już 102 proc. odbudowy ruchu w stosunku do roku 2019, czyli po raz pierwszy przebiliśmy wynik sprzed pandemii. Dlatego komunikujemy, że w sezonie wakacyjnym zapewne przekroczymy wyniki pasażerskie z 2019 roku, jednak do końca roku jeszcze kilka miesięcy stąd nasza ostrożność w szacowaniu wyników całorocznych, jeśli chodzi o ruch pasażerski – wskazuje Dermont.


Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Cyprus Airways wybiera bezprzewodowy system rozrywki pokładowej AirFi

Biznes i przemysł

Cyprus Airways wybiera bezprzewodowy system rozrywki pokładowej AirFi

Piotr Bożyk 19 listopada 2023

Emirates i Condor aktywują wzajemną umowę interline

Pasażer i linie lotnicze

Emirates i Condor aktywują wzajemną umowę interline

inf. prasowa Emirates 19 listopada 2023

Dania wprowadza podatek lotniczy. Ceny biletów pójdą do góry

Prawo i polityka

Zobacz również:

PPL: Dostrzegamy szanse biznesowe portu Szczecin-Goleniów

Infrastruktura i lotniska

PPL: Dostrzegamy szanse biznesowe portu Szczecin-Goleniów

Redakcja 08 listopada 2023

PPL i Podlaskie powołają zespół roboczy lotniska Krywlany

Infrastruktura i lotniska

PPL i Podlaskie powołają zespół roboczy lotniska Krywlany

Redakcja/inf. pras. 23 października 2023

PPL stara się o dofinansowanie na inwestycje na Lotnisku Chopina

Infrastruktura i lotniska

Pozostałe z wątku:

Cyprus Airways wybiera bezprzewodowy system rozrywki pokładowej AirFi

Biznes i przemysł

Cyprus Airways wybiera bezprzewodowy system rozrywki pokładowej AirFi

Piotr Bożyk 19 listopada 2023

Emirates i Condor aktywują wzajemną umowę interline

Pasażer i linie lotnicze

Emirates i Condor aktywują wzajemną umowę interline

inf. prasowa Emirates 19 listopada 2023

Dania wprowadza podatek lotniczy. Ceny biletów pójdą do góry

Prawo i polityka

Zobacz również:

PPL: Dostrzegamy szanse biznesowe portu Szczecin-Goleniów

Infrastruktura i lotniska

PPL: Dostrzegamy szanse biznesowe portu Szczecin-Goleniów

Redakcja 08 listopada 2023

PPL i Podlaskie powołają zespół roboczy lotniska Krywlany

Infrastruktura i lotniska

PPL i Podlaskie powołają zespół roboczy lotniska Krywlany

Redakcja/inf. pras. 23 października 2023

PPL stara się o dofinansowanie na inwestycje na Lotnisku Chopina

Infrastruktura i lotniska

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5