Partner serwisu
Infrastruktura i lotniska

CPK: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu

Dalej Wstecz
Data publikacji:
29-03-2024
Ostatnia modyfikacja:
29-03-2024
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Centralny Port Komunikacyjny/Rynek Lotniczy

Podziel się ze znajomymi:

INFRASTRUKTURA I LOTNISKA
CPK: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu
fot. CPK
Rada Nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 kwietnia.

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 15-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Przyszły nowy prezes nie może być oczywiście wcześniej karany i musi posiadać wiedzę o zakresie działalności CPK oraz o sektorach, w których działa spółka. Powinien posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku z zastrzeżeniem, że preferowana będzie znajomość języka angielskiego. Kandydat powinien także posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

Dobrze widziana będzie również wiedza i doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników w przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 300 pracowników oraz w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych i zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek Skarbu Państwa. 

Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. Przyszły prezes nie może wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.

Kandydat nie może być również zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, a także pełnić funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej. Aktywność społeczna lub zarobkowa przyszłego prezesa nie może rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki CPK.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać list motywacyjny, zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu, wraz ze wskazaniem numeru telefonu, adresu korespondencyjnego i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego. Niezbędny jest ponadto życiorys zawodowy, aktualny oryginał zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz poświadczone kopie dyplomu ukończenia uczelni wyższych i świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzających posiadanie co najmniej 15-letniego okresu zatrudnienia, w tym co najmniej 10-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142B02-305 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o.”. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 8 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00. Decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki CPK.

Rada Nadzorcza przewiduje trzy etapy postępowania: 
 • I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu;
 • II etap – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie;
 • III etap – wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko prezesa zarządu.

  Otwarcie zgłoszeń nastąpi nie później niż w dniu 8 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00. Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w dniach od 11 kwietnia do 12 kwietnia 2024 roku w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B lub w formie telekonferencji. O terminie i preferowanym sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.

  Rada Nadzorcza po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem dokona jego oceny przyznając punkty w skali od 0 pkt do 5 pkt, gdzie 5 pkt oznacza uzyskanie przez kandydata oceny najwyższej. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą wiedza o zakresie działalności CPK oraz o sektorach, w których działa spółka; doświadczenie związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa; znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; znajomość zasad nadzoru właścicielskiego; znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności spółki oraz doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki.  
   
 • Tagi geolokalizacji:

  Podziel się z innymi:

  Pozostałe z wątku:

  Trzaskowski za Okęciem i Modlinem, Bocheński za CPK

  Prawo i polityka

  Trzaskowski za Okęciem i Modlinem, Bocheński za CPK

  Redakcja 27 marca 2024

  CPK. Polskie KDP najwcześniej w 2035 roku

  Infrastruktura i lotniska

  CPK. Polskie KDP najwcześniej w 2035 roku

  Jakub Madrjas 22 marca 2024

  Hub w centrum miasta? Wyrok holenderskiego sądu stawia sprawę jasno

  Infrastruktura i lotniska

  Zobacz również:

  CPK z umową na usługi inżyniera kontraktu prac przygotowawczych

  Infrastruktura i lotniska

  CPK z umową na usługi inżyniera kontraktu prac przygotowawczych

  Redakcja 14 marca 2024

  Pozostałe z wątku:

  Trzaskowski za Okęciem i Modlinem, Bocheński za CPK

  Prawo i polityka

  Trzaskowski za Okęciem i Modlinem, Bocheński za CPK

  Redakcja 27 marca 2024

  CPK. Polskie KDP najwcześniej w 2035 roku

  Infrastruktura i lotniska

  CPK. Polskie KDP najwcześniej w 2035 roku

  Jakub Madrjas 22 marca 2024

  Hub w centrum miasta? Wyrok holenderskiego sądu stawia sprawę jasno

  Infrastruktura i lotniska

  Zobacz również:

  CPK z umową na usługi inżyniera kontraktu prac przygotowawczych

  Infrastruktura i lotniska

  CPK z umową na usługi inżyniera kontraktu prac przygotowawczych

  Redakcja 14 marca 2024

  Kongresy
  Konferencje
  SZKOLENIE ON-LINE
  Śledź nasze wiadomości:
  Zapisz się do newslettera:
  Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
  Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
  Współpraca:
  Rynek Kolejowy
  Transport Publiczny
  Rynek Infrastruktury
  TOR Konferencje
  ZDG TOR
  ZDG TOR
  © ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5