Partner serwisu
Pasażer i linie lotnicze

Modlin: Rok 2022 zamknięty stratą 348 tys. złotych

Dalej Wstecz
Data publikacji:
07-07-2023
Ostatnia modyfikacja:
05-07-2023
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
RL

Podziel się ze znajomymi:

PASAŻER I LINIE LOTNICZE
Modlin: Rok 2022 zamknięty stratą 348 tys. złotych
fot. Port lotniczy Warszawa-Modlin
Zamiast około 400 tys. złotych zysku netto, lotnisko w Modlinie w zeszłym roku straciło prawie 349 tys. złotych. Odnotowana w sześciu ostatnich latach strata netto Mazowieckiego Portu Lotniczego, gdzie jedynym przewoźnikiem jest Ryanair, sięgnęła już ponad 55 mln złotych.

Modlin – bastion Ryanaira – to port lotniczy, który od wielu lat zmaga się z problemem posiadania tylko jednego bazowego przewoźnika. Od 10 lat są nim irlandzkie, tanie linie lotnicze. Mimo, że każdego roku niskobudżetowy przewoźnik zwiększa liczbę przewożonych pasażerów, położone w Nowym Dworze Mazowieckim lotnisko nie jest w stanie prowadzić dochodowej działalności i zanotować jakiegokolwiek zysku.

Ryanair jest beneficjentem zawartej umowy, gdyż przekroczenie progu trzech milionów przewiezionych podróżnych, oznacza ponoszenie opłaty za jednego pasażera w kwocie pięciu złotych. Tak niska stawka, zdaniem Michaela O’Leary’ego, jest i tak za duża, co Irlandczyk podkreślił w rozmowie z naszą redakcją. Rozmowy między zarządem portu a liniami w sprawie nowej umowy trwają, lecz, jak dowiedział się Rynek Lotniczy, w dalszym ciągu daleko jest od zawarcia satysfakcjonującego obie strony porozumienia.

W sześć lat 55 mln złotych straty

Strata Mazowieckiego Portu Lotniczego latach 2017-2021 wyniosła 54 924 011 złotych. W 2017 strata netto wyniosła 2 884 721 złotych, w 2018 r. było to 17 296 101 złotych. Rok później port zanotował stracił z prowadzonej działalności 6 281 280 złotych, a w 2020 r. aż 15 119 189 złotych. Rok obrotowy 2021 przyniósł stratę w wysokości 13 342 520 złotych.

Opublikowane przez zarząd portu sprawozdanie z działalności za rok 2022 wskazuje, że ubiegły rok zamknął się ze stratą netto w wysokości 348 912 złotych, mimo że Tomasz Szymczak, p.o. prezesa zarządu modlińskiej spółki lotniskowej, cytowany przez „Gazetę Wyborczą” wskazywał na szansę odnotowania około 400-tys. zysku.

Na ostatni dzień grudnia 2022 r. kapitał zakładowy portu wynosił 353 228 500 złotych. W sprawozdawczym okresie kapitał zakładowy nie został podwyższony, nie dokonano jego obniżenia, ani nie uchwalono dopłat od Wspólników. Umowa Spółki przewiduje, że w okresie do dnia 30 września 2028 r. Województwo Mazowieckie jest udziałowcem, któremu przysługuje prawo objęcia nowych, uprzywilejowanych co do prawa głosu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w sytuacji, jeżeli port nie zgromadzi środków pieniężnych potrzebnych na obsługę̨ zadłużenia. Regulacja ta została wykorzystana już sześciokrotnie: 11 stycznia 2018 r. a następnie 25 czerwca 2018 r., 10 stycznia 2019 r., 24 czerwca 2019 r., 12 stycznia 2021 r. oraz 21 czerwca 2021 r.

W 2022 r. kontynuowano Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiego Portu Lotniczego, który rozpoczęło się trzy lata wcześniej, 27 czerwca 2019 r., lecz po podjęciu uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad ogłosiło przerwę̨ w posiedzeniu. Przerwa była przedłużana aż trzydziestokrotnie, co dobitnie pokazuje konflikt interesów głównych udziałowców, w głównej mierze Polskich Portów Lotniczych S.A. (PPL) i województwa mazowieckiego – największego udziałowca portu, posiadacza na 36,17 proc. akcji. 31,56 proc. udziałów należy do Agencji Mienia Wojskowego (AMW), 27,86 proc. do PPL-u, podczas gdy pozostałe 4,41 proc. akcji jest w rękach Nowego Dworu Mazowieckiego. Na dzień złożenia sprawozdania do zaopiniowania struktura udziałów w spółce prezentowała się̨ następująco: województwo (37,20 proc.), AMW (31,05 proc.), PPL (27,41 proc.), Nowy Dwór Mazowiecki (4,34 proc.).

Prezes Zarządu Polskie Porty Lotnicze S.A. Stanisław Wojtera podpisał w dniu 6 czerwca umowę pożyczki na kwotę 7,5 mln zł z na prace związane z remontem dróg kołowania na podwarszawskim lotnisku w Modlinie.

Brak nowej umowy z Ryanairem ryzykiem zakłócenia działalności?

Zarząd portu wskazuje, że w roku 2022 największymi zagrożeniami dla działalności lotniska była panująca na świecie sytuacja makroekonomiczna i polityczna: wpływ wojny na Ukrainie, podwyższenie przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych czy panująca wysoka inflacja.

Dla portu jednym z ryzyk zakłócenia prowadzonej działalności jest uzależnienie spółki od jednego przewoźnika bazowego i konieczności prowadzenia negocjacji w związku z kończącą się we wrześniu br. roku umową. Spółka zakłada, że do tego czasu ryzyko uda się̨ zmitygować. Zarządu portu podkreśla, że lotnisko w Modlinie jest dla Ryanaira istotnym i stabilnym partnerem umożliwiającym realizacje strategii rozwoju w obrębie centralnej i wschodniej Polski.

Przychody wzrosły o 27 mln złotych

W 2022 r. przychody netto ze sprzedaży osiągnęły poziom 80 146 468 złotych, o 27 357 548 złotych więcej niż w roku wcześniejszym, kiedy spółka zanotowała sprzedażowy przychód na poziomie 52,8 mln złotych. O 7 320 691 złotych wzrosły przychody uzyskiwane z prowadzonej przez lotnisko działalności stricte lotniczej. 43-proc. wzrost, co odpowiada 13 583 045 złotych, odnotowany został w sektorze przychodów pochodzących z wynajmu powierzchni. Najem lokali zagwarantował przychód w kwocie 31,7 mln złotych. 224-proc. wzrost nastąpił w sektorze wynajmu parkingów, z którego przychód wyniósł 9 975 538 złotych.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) osiągnął poziom 3 304 044,95 złotych, podczas gdy wskaźnik EBITDA wykazał 17 504 584,88 złotych. Na koniec 2022 r. stopa rentowności netto wyniosła -0,44 proc. Stopa rentowności wyrażana wskaźnikiem EBITDA osiągnęła wysokość 21,7 proc. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 25 727 773,86 złotych. Stan środków na koniec okresu to 30 113 235,64 złotych. Na dzień́ 31 grudnia 2022 roku Spółka posiadała zadłużenie długoterminowe w postaci obligacji na kwotę̨ 50 100 000 złotych oraz pożyczki na kwotę̨ 8 225 806 złotych, jak również̇ zadłużenie krótkoterminowe w postaci obligacji na kwotę̨ 15 357 103 złotych oraz pożyczki, które sięgnęły kwoty rzędu 2 903 225 złotych. Stan należności krótkoterminowych wynosił na ostatni dzień grudnia prawie 13 mln złotych, podczas gdy stan zobowiązania krótkoterminowe osiągnęły wysokość ponad 51 mln złotych. wynosił 51 365 191,29 zł.

W roku ubiegłym zmniejszeniu uległ poziom wynagrodzeń dwóch członków zarządu, którzy zarobili łącznie 511 tys. złotych, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 1,25 mln złotych. Zamiast 380 tys. złotych, rada nadzorcza w omawianym okresie zarobiła 544 tys. złotych.

– Port w Modlinie narażony jest na ryzyko utraty płynności finansowej. Spółka w roku 2022, jak i w latach następnych może stać się̨ niezdolna do wykonywania swoich zobowiązań finansowych związanych z obsługą zadłużenia związanego z wyemitowanymi w roku 2012 obligacjami – wskazał zarząd w sprawozdaniu.

Spór sądowy z Wizz Airem

Z uwagi na możliwość poniesienia kosztów związanych z przegranym sporem sądowym z Wizz Airem, zarząd portu w Modlinie w roku 2018 podjadł decyzję o ujęciu w księgach rachunkowych rezerwy na odszkodowanie dla Węgierskich linii. Rezerwa ta w kolejnych latach była aktualizowana o wartość́ narastających odsetek. Na dzień́ 31 grudnia 2022 roku wartość́ utworzonej rezerwy wyniosła już 17 601 799,56 złotych, z czego 5 845 223,84 złotych to wartość naliczonych odsetek.

Przedmiotem sporu jest odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy i niewykonania umowy na obsługę̨ lotniskową w wysokości 13 053 134 złotych. Wyrokiem sądu I instancji z dnia 07.06.2018 r. lotniskowej spółce nakazano zapłacić na rzecz Wizz Aira kwotę 11 630 047 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wykonania umowy. Sprawa o sygnaturze VII AGa 70/19, na skutek złożonej przez port apelacji, jest aktualnie rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny.

Między Wizz Airem a portem w Modlinie toczy się także inne powództwo, lecz wytoczone tym razem przez lotniskową spółkę. Przedmiotem sporu jest roszczenie z tytułu niewykonania umowy na obsługę̨ lotniskową w wysokości 328 159,76 złotych. Obecnie sąd II instancji zakończył postepowanie i skierował sprawę̨ do ponownego rozpoznania.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Warszawa-Modlin: Październik znacznie lepszy niż w 2019

Infrastruktura i lotniska

Warszawa-Modlin: Październik znacznie lepszy niż w 2019

inf. pras. Modlin Airport 17 listopada 2023

Polska: Dominacja lotów Kraków – Gdańsk i Szczecin – Warszawa

Pasażer i linie lotnicze

Turyści z Półwyspu Arabskiego pokochali latanie do Krakowa

Pasażer i linie lotnicze

Zobacz również:

Warszawa-Modlin. 3,1 mln pasażerów w 2022. Lepiej niż przed pandemią

Infrastruktura i lotniska

Warszawa-Modlin. 3,1 mln pasażerów w 2022. Lepiej niż przed pandemią

Redakcja 22 stycznia 2023

Mazowsze: Sąd po stronie Modlina

Prawo i polityka

Mazowsze: Sąd po stronie Modlina

simetra 13 stycznia 2023

Warszawa-Modlin: Ponad 300 tys. pasażerów w październiku

Infrastruktura i lotniska

Pozostałe z wątku:

Warszawa-Modlin: Październik znacznie lepszy niż w 2019

Infrastruktura i lotniska

Warszawa-Modlin: Październik znacznie lepszy niż w 2019

inf. pras. Modlin Airport 17 listopada 2023

Polska: Dominacja lotów Kraków – Gdańsk i Szczecin – Warszawa

Pasażer i linie lotnicze

Turyści z Półwyspu Arabskiego pokochali latanie do Krakowa

Pasażer i linie lotnicze

Zobacz również:

Warszawa-Modlin. 3,1 mln pasażerów w 2022. Lepiej niż przed pandemią

Infrastruktura i lotniska

Warszawa-Modlin. 3,1 mln pasażerów w 2022. Lepiej niż przed pandemią

Redakcja 22 stycznia 2023

Mazowsze: Sąd po stronie Modlina

Prawo i polityka

Mazowsze: Sąd po stronie Modlina

simetra 13 stycznia 2023

Warszawa-Modlin: Ponad 300 tys. pasażerów w październiku

Infrastruktura i lotniska

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5