Partner serwisu
Pasażer i linie lotnicze

Koleją z Warszawy do Radomia najszybciej na lotnisko? Poseł pyta, MI wyjaśnia

Dalej Wstecz
Autor:

Redakcja

Data publikacji:
04-11-2022
Źródło:
Ministerstwo Infrastruktury/ Rynek Lotniczy

Podziel się ze znajomymi:

PASAŻER I LINIE LOTNICZE
Koleją z Warszawy do Radomia najszybciej na lotnisko? Poseł pyta, MI wyjaśnia
fot. Mateusz Kieruzal
Poseł Konrad Frysztak zapytał ministerstwo infrastruktury o kolejowe skomunikowanie Portu Lotniczego Warszawa-Radom ze stolicą Polski. Wedle wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli PPL oraz PKP PLK miał to być klucz do sukcesu modernizowanego lotniska, skąd wiosną przyszłego roku ponownie odlecą samoloty regularnych linii lotniczych i przewoźników czarterowych.

Frysztaka zaniepokoił udostępniony w serwisie portalpasazera.pl rozkład jazdy 2023, z którego wynika, że czas przejazdu pociągów TLK oraz IC między Radomiem a Warszawą nie tylko nie zmniejszy się, ale także zaplanowano redukcję liczby połączeń pospiesznych pomiędzy tymi miastami. Odjazdy ze stacji Warszawa Zachodnia zaplanowano o godz. 4:40, 5:39, 7:41, 12:40, 14:41, 16:41, 17:41 i 20:40, natomiast ze stacji Radom Główny o godz. 6:26, 9:13, 10:14, 12:14, 14:12, 18:14, 21:52 i 23:29.

Poseł Platformy Obywatelskiej zapytał czy rozkład jazdy pociągów PKP Intercity pomiędzy Radomiem a Warszawą został, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dostosowany do rozkładu lotów z Portu Lotniczego Warszawa-Radom, w szczególności czy godziny odjazdów pociągów z Warszawy pozwolą na dojazd na pierwszy lot danego dnia oraz czy godziny odjazdów z Radomia pozwolą na powrót do stolicy po ostatnim przylocie danego dnia?

Jaka była odpowiedź ministerstwa? "Z uwagi na wojewódzki charakter linii komunikacyjnej, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem właściwym do zapewnienia pasażerskich połączeń kolejowych pomiędzy Warszawą i Radomiem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Dlatego też adresatem powyższego pytania powinien być Marszałek Województwa Mazowieckiego".

Z TLK "Ustronie" na pierwszy i ostatni lot 

Przedstawiciel MI dodał, że połączenia uruchamiane przez PKP Intercity uzupełniają na omawianym odcinku ofertę wojewódzką, zaś priorytetem ich trasowania jest zapewnienie możliwości dogodnych podróży w relacjach międzywojewódzkich. "W zarządzonym rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/23 zaplanowano m.in. kursowanie pociągu TLK „Ustronie” relacji Kołobrzeg – Kraków, który zapewni dojazd z Warszawy do Radomia przed godziną 6:00, umożliwiając skorzystanie z pierwszego w dobie lotu, zapowiadanego na godz. 7:50. Analogicznie w przeciwnym kierunku pociąg TLK „Ustronie” odjeżdżać będzie z Radomia około północy, co pozwoli na powrót do stolicy po ostatnim przylocie danego dnia, zapowiadanym na 22:00. Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do realizowanych z lotniska Radom-Sadków lotów, wspomniany pociąg PKP Intercity będzie kursował codziennie" – czytamy w odpowiedzi.

IC „Kinga” wzmocni rozkład do Krakowa

Frysztak zapytał później z jakich przyczyn zostanie zmniejszona liczba połączeń PKP Intercity pomiędzy Radomiem a Warszawą? W rozkładzie 2022/2023 nie ma bowiem pociągów IC "San" oraz IC "Witos" kursujących obecnie z Warszawy do Przemyśla, a w zamian pojawia się tylko jeden nowy pociąg IC "Rej" w relacji Warszawa – Kielce.

Przedstawiciel MI ponownie odesłał posła PO do Marszałka Województwa Mazowieckiego, który jest organizatorem przewozów pasażerskich na tej trasie. Niemniej dowiedzieliśmy się, że odwołanie pociągów IC „San” oraz IC „Witos” wynika z prowadzonych przez PKP PLK prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 25, skutkujących całkowitym wstrzymaniem do 30 kwietnia ruchu pociągów na odcinku Zalesie Gorzyckie – Sandomierz. Ponadto od 1 maja wstępnie planuje się przywrócenie oferty dalekobieżnej do stanu sprzed remontu, a także zostanie też uruchomiony nowy pociąg IC „Kinga” relacji Warszawa – Radom – Kielce – Kraków (i z powrotem). "Połączenie to pozwoli na osiągnięcie mniej więcej dwugodzinnej częstotliwości kursowania pociągów dalekobieżnych przez większą część dnia" - podkreślono w odpowiedzi.

PKP Intercity uzupełnią ofertę KM

Frysztak zwrócił uwagę, że w rozkładzie jazdy pociągów na trasie Radom–Warszawa pojawiają się trzy czterogodzinne przerwy pomiędzy kursami, a w relacji powrotnej jest to nawet pięć godzin, bowiem od 7:41 do 12:40. Poseł PO zapytał czy takie przerwy pomiędzy kursami są uzgodnione z PPL i czy brak pociągów nie wpłynie negatywnie na liczbę pasażerów korzystających z lotniska w Radomiu?

Przedstawiciel MI znów przypomniał, że organizatorem właściwym do zapewnienia pasażerskich połączeń kolejowych pomiędzy Warszawą i Radomiem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. "W rozkładzie jazdy pociągów na trasie Radom – Warszawa obecnie zaplanowane jest już wiele pociągów wojewódzkich, kursujących w odstępach jednogodzinnych i krótszych. Wprowadzane zmiany w rozkładzie jazdy pociągów wskazane w poprzednim punkcie pozwolą dodatkowo na zapewnienie dwugodzinnych przerw w kursowaniu pociągów dalekobieżnych PKP Intercity, które uzupełnią ofertę przewozów pasażerskich realizowanych przez Koleje Mazowieckie, w wybranych godzinach, na trasie między Radomiem i Warszawą" – dodano w odpowiedzi.

Przebudowa Warszawy Zachodniej wymusza zmiany

Poseł PO oczekiwał wyjaśnienia dlaczego pociągi obsługujące lotnisko w Radomiu zostaną skierowane na trasę przez Warszawę Gdańską, z pominięciem centrum Warszawy oraz najważniejszych stołecznych stacji? – Ominą one stacje Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście i Warszawa Wschodnia, a na stacji Warszawa Zachodnia zatrzymają się przy peronie 9 na linii kolejowej nr 20, znajdującym się w znacznym oddaleniu od pozostałych peronów. Ze względu na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia czas dojścia z peronu 9 do pozostałych wynosi nawet kilkanaście minut. Nadmieniam, że pociągi kursujące do portu im. Chopina oraz lotniska w Modlinie będą kursowały przez linię średnicową. Czy ze względu na uruchomienie lotniska w Radomiu, składy jadące z tego miasta mogą zostać wytrasowane przez stację Warszawa Centralna lub Warszawa Śródmieście?  – pytał Frysztak.

Przedstawiciel MI tłumaczył, że kolejny etap przebudowy stacji Warszawa Zachodnia prowadzonej przez PKP PLK wymusi od 12 marca 2023 roku zmiany w organizacji ruchu pociągów na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego. "Pomiędzy Warszawą Zachodnią a Centralną ruch pociągów będzie prowadzony dwukierunkowo po jedynym czynnym torze. Dodatkowo z powodu zmiany typu blokady liniowej na tym odcinku czas następstwa pociągów w kierunku nieparzystym wydłuży się z obecnych 4 do 6 minut. Opisane utrudnienia będą skutkować znaczącym ograniczeniem przepustowości dalekobieżnej linii średnicowej i koniecznością trasowania części pociągów PKP Intercity z pominięciem stacji Warszawa Centralna. Większość połączeń z linii radomskiej zostanie skierowana linią kolejową nr 20"  – czytamy w odpowiedzi. Żeby zminimalizować niedogodności dla podróżnych, pociągi PKP Intercity mają zatrzymywać się m.in. na stacjach Warszawa Młynów i Warszawa Gdańska, umożliwiając dogodną przesiadkę na obie linie warszawskiego metra.

Docelowa prędkość w drugim kwartale 2023 roku

Poseł PO szukał też wyjaśnienia dlaczego od grudnia 2022 roku maksymalna prędkość na odcinku Radom–Warka–Czachówek nie zostanie podniesiona ze 100 do 120 km/h i tym samym nie skróci się czas przejazdu? Ponadto dopytał kiedy planowane jest zwiększenie prędkości do 120 km/h, a kiedy do 160 km/h?

Przedstawiciel MI przypomniał, że z uwagi na trwający obecnie etap certyfikacji i pozyskiwania zezwoleń na dopuszczenie podsystemów strukturalnych do eksploatacji, prędkość 160 km/h dla pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom nie została uwzględniana w projekcie RRJ 22/23. "Podniesienie prędkości na odcinku Radom – Warka – Czachówek ze 100 km/h do 120 km/h planowane jest w marcu 2023 roku wraz z wejściem w życie korekty rozkładu jazdy. Natomiast uzyskanie docelowej maksymalnej prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich planowane jest w II kw. 2023 roku" - dodano w odpowiedzi.

Rozwiązania na miarę oczekiwań

Na koniec Frysztak zapytał kiedy planowane jest wprowadzenie cyklicznego rozkładu jazdy pociągów PKP Intercity pomiędzy Warszawą a Radomiem z częstotliwością dwie godziny, a kiedy z częstotliwością co godzinę? W tym przypadku przedstawiciel MI po raz ostatni zwrócił uwagę, że organizatorem właściwym do zapewnienia kolejowych połączeń pasażerskich pomiędzy Warszawą i Radomiem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

"Podczas tworzenia oferty przewozowej uwzględnia się szereg czynników, takich jak zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej, potrzeby społeczne, różne preferencje podróżnych, a przede wszystkim limit dofinansowania przewozów międzywojewódzkich, który zaplanowany jest na dany rok w ustawie budżetowej i wykaz połączeń możliwych do dofinansowania z budżetu państwa, określonych w Planie Transportowym ministra właściwego do spraw transportu. Ministerstwo Infrastruktury, jako organizator dalekobieżnych przewozów kolejowych każdorazowo, na etapie prac nad rozkładem jazdy, dąży wspólnie z operatorem tych przewozów - PKP Intercity S.A. oraz PKP PLK do wypracowania rozwiązań, które w jak największym stopniu spełnią oczekiwania całego społeczeństwa" – podsumowano w odpowiedzi.

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

A321neo dla ITA Airways będzie latał do Tel Awiwu

Pasażer i linie lotnicze

A321neo dla ITA Airways będzie latał do Tel Awiwu

Mateusz Kieruzal 16 września 2023

Chcą odszkodowanie za lot koło puszczającego gazy buldoga

Pasażer i linie lotnicze

Chcą odszkodowanie za lot koło puszczającego gazy buldoga

Tomasz Śniedziewski 13 września 2023

Świat lotnictwa przybywa do Słowenii

Biznes i przemysł

Świat lotnictwa przybywa do Słowenii

inf pras. 11 września 2023

Zobacz również:

Lotnisko Radom: Ponad 7 tys. pasażerów w miesiąc. 10 tys. wkrótce

Infrastruktura i lotniska

Lotnisko Radom: Ponad 7 tys. pasażerów w miesiąc. 10 tys. wkrótce

Redakcja 26 maja 2023

Radom: Poznaliśmy opłaty lotniskowe

Infrastruktura i lotniska

Radom: Poznaliśmy opłaty lotniskowe

Mateusz Kieruzal 19 kwietnia 2023

Warszawa-Radom: Próba generalna i testy pasażerskie (zdjęcia)

Infrastruktura i lotniska

Pozostałe z wątku:

A321neo dla ITA Airways będzie latał do Tel Awiwu

Pasażer i linie lotnicze

A321neo dla ITA Airways będzie latał do Tel Awiwu

Mateusz Kieruzal 16 września 2023

Chcą odszkodowanie za lot koło puszczającego gazy buldoga

Pasażer i linie lotnicze

Chcą odszkodowanie za lot koło puszczającego gazy buldoga

Tomasz Śniedziewski 13 września 2023

Świat lotnictwa przybywa do Słowenii

Biznes i przemysł

Świat lotnictwa przybywa do Słowenii

inf pras. 11 września 2023

Zobacz również:

Lotnisko Radom: Ponad 7 tys. pasażerów w miesiąc. 10 tys. wkrótce

Infrastruktura i lotniska

Lotnisko Radom: Ponad 7 tys. pasażerów w miesiąc. 10 tys. wkrótce

Redakcja 26 maja 2023

Radom: Poznaliśmy opłaty lotniskowe

Infrastruktura i lotniska

Radom: Poznaliśmy opłaty lotniskowe

Mateusz Kieruzal 19 kwietnia 2023

Warszawa-Radom: Próba generalna i testy pasażerskie (zdjęcia)

Infrastruktura i lotniska

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5