Partner serwisu

Załogi samolotów bez obowiązkowych testów. Jest nowelizacja rozporządzenia

inf. pras 17.12.2021

Załogi samolotów bez obowiązkowych testów. Jest nowelizacja rozporządzenia
fot. Piotr Bożyk
17 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie zwalnia z obowiązkowych testów po przylocie ze strefy non Schengen m.in. załogi samolotów wykonujące loty w ramach obowiązków służbowych.
Znowelizowany dokument dotyczy również pracy kierowców tirów i maszynistów

Od 15 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku osoby przylatujące spoza strefy Schengen mają obowiązek okazania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy, do 24 godzin od momentu wyniku tego testu.

Doprecyzowano również, że pasażerowie podróżujący spoza Schengen od 18 grudnia 2021 roku będą mogli wykonać test na terenie lotniska w ciągu trzech godzin od momentu przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonujący ten test do systemu teleinformatycznego.

Aktualnie z okazania testów w kierunku SARS-CoV-2 przy przekraczaniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej na lotnisku (przyloty spoza strefy Schengen) zwolnieni są:

 • Uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;
 • Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;
 • Załogi statków powietrznych wykonujące loty w ramach obowiązków służbowych (inne grupy zawodowe wymienione w par. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów) oraz inne osoby reprezentujące szeroko pojęty sektor transportu międzynarodowego.

  Od dnia od 18 grudnia 2021 roku dodatkowo zwolnione są:

 • Osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunów tych osób;
 • Dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia;

  Pozostałe osoby przekraczające granicę Non Schengen, które nie okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej na lotnisku negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowej kwarantannie trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
 • Podziel się ze znajomymi:
  Komentarze:
  COVID. Epidemia koronawirusa z Wuhan a lotnictwo