Partner serwisu

CPK deklaruje współpracę z miastem w sprawie linii Katowice - Ostrawa

Redakcja/inf. pras. 11.01.2022

CPK deklaruje współpracę z miastem w sprawie linii Katowice - Ostrawa
fot. MJ
Spółka Centralny Port Komunikacyjny deklaruje pełną współpracę z prezydentem Katowic Marcinem Krupą, dotyczącą przebiegu nowego odcinka linii kolejowej, tzw. szprychy nr 7, prowadzącej do czeskiej Ostrawy.
– W tej sprawie nie ma dwóch zdań. Wyjdziemy naprzeciw propozycji prezydenta Katowic, żeby dla odcinka Katowice-Ostrawa konsultacje zostały zrealizowane z jak najszerszym udziałem mieszkańców – zapewnia Konrad Majszyk, rzecznik CPK w odpowiedzi dla Rynku Lotniczego.

Komunikat prezydenta Katowic

Marcin Krupa, prezydent największego miasta na Górnym Śląsku, niedawno opublikował komunikat, w którym poruszył kwestię niepokojącą mieszkańców Piotrowic, Zarzecza, Kostuchny i Podlesia. – Sprawa dotyczy wstępnych planów CPK i rozbudowy linii kolejowych w Polsce, w tym w Katowicach. Wiemy, że CPK chce zaprezentować kilka wariantów rozbudowy linii kolejowej i skonsultować je w lutym tego roku. (...) Na pewno nie wyrazimy zgody na tak mocną ingerencję planowanych linii w zabudowę mieszkaniową, jak wynika to z planów, które zostały opublikowane w Internecie – zapowiedział Krupa.

– Jednocześnie zwrócę się do Egis Poland Sp. z o.o., która w imieniu CPK będzie prezentować koncepcje, by konsultacje prowadzone przez tę firmę zostały zrealizowane w takiej formie i czasie, by jak najwięcej mieszkańców mogło wziąć w nich udział i wyrazić swoją opinię. Rozwój kolei w naszym regionie i samych Katowicach jest bardzo ważny, ale może następować wyłącznie z poszanowaniem praw mieszkańców – podkreślił w komunikacie prezydent największego miasta Górnego Śląska.

Rzecznik CPK przypomniał w odpowiedzi udzielonej Rynkowi Lotniczemu, że wszystkie konsultacje społeczne w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) w całej Polsce prowadzone są właśnie po to, żeby jak najwięcej zainteresowanych osób mogło wziąć w nich udział, zadać pytania i zaproponować swoje uwagi.

– Ze strony samorządów liczymy na ewentualną pomoc dla wykonawcy STEŚ w kwestiach organizacyjnych, zapewnieniu odpowiednio dużych sal itd. W przypadku odcinka Katowice-Ostrawa szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych opublikujemy już niedługo na stronie www.cpk.pl, w zakładce /Dla mieszkańców/ i /Konsultacje społeczne/. Spotkania ruszą na początku lutego. Planujemy je na terenie wszystkich gmin, przez teren których przechodzą nasze warianty, w tym Katowic – przekazał Majszyk.Cztery potencjalne warianty

Rzecznik CPK zaznaczył, że przebieg tzw. szprychy nr 7 na odcinku Katowice-Ostrawa nie został ostatecznie wytyczony, a w grę wchodzą cztery potencjalne warianty. – Po rozpoczęciu w lipcu ubiegłego roku prac nad STEŚ zorganizowaliśmy serię spotkań konsultacyjnych z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów (odwiedziliśmy m.in. Katowice, Mikołów, Czerwionkę-Leszczyny, Świerklany, Mszanę, Żory, Godów i Wodzisław Śląski), a także firm, zakładów pracy, spółek górniczych, przewoźników kolejowych itd. W tej chwili dla czterech wariantów opracowujemy proponowane rozwiązania techniczne, w tym również dotyczące terenów mieszkalnych narażonych na hałas, które przedstawimy mieszkańcom – dodał Majszyk.

Potencjalne przebiegi były wcześniej korygowane m.in. na podstawie uwarunkowań środowiskowych, a także uwag pozyskanych w 2020 r. od mieszkańców i samorządów podczas opracowywania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Skala tamtych działań była gigantyczna: w ramach SSL zostało zgłoszonych przez mieszkańców różnych części Polski ponad 160 tys. uwag, z czego znaczna część dotyczyła tzw. szprychy nr 7, której fragmentem jest odcinek przez Katowice i Jastrzębie.Rzecznik CPK podkreślił, że dla linii Katowice - Ostrawa od początku lutego rusza kolejny etap konsultacji z udziałem mieszkańców, tym razem w ramach STEŚ. – Jesteśmy skoncentrowani, żeby wsłuchiwać się w ich głos i w miarę możliwości wprowadzać w życie zgłoszone propozycje. Naszym celem jest wskazać wariant, który będzie jak najmniej kolidował z zabudową mieszkalną i terenami chronionymi. Jeśli chodzi o linię Katowice-Ostrawa, to teren do trasowania KDP jest bardzo trudny z uwagi na obszary szkód górniczych, tereny zurbanizowane i sąsiedztwo autostrady A1. Dodatkowym ważnym czynnikiem, który uwzględniamy, jest kolejowa inwestycja przygotowywana po czeskiej stronie granicy. Spółka CPK jest w stałym kontakcie z przedsiębiorstwem Správa železnic, czyli zarządcą infrastruktury kolejowej w Czechach. Wspólnie wyznaczyliśmy dwie potencjalne lokalizacje dla przejścia Kolei Dużych Prędkości przez granicę. W ciągu najbliższych miesięcy właśnie m.in. w wyniku konsultacji z mieszkańcami i samorządami wytypujemy w drodze tzw. analizy wielokryterialnej tzw. wariant inwestorski, które następnie przedstawimy we wniosku o decyzję środowiskową – wyjaśnił Majszyk.

Koordynacja prac w Polsce i Czechach

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane przy odcinku Katowice-Ostrawa mają ruszyć w 2024 roku, a odcinek linii łączący Katowice z Ostrawą zostanie oddany do użytku przed końcem 2030 roku.

W województwie śląskim w ramach Programu Kolejowego CPK powstanie w sumie 100 km nowych linii kolejowych, które wybuduje spółka CPK, a kolejnych 246 km zostanie zmodernizowanych przez PKP PLK.

– Inwestycje te zapewnią skrócenie przejazdu do Warszawy z Katowic do 100 minut. Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do stolicy w dwie godziny. Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych
zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych. Wybudowana przez Polskę linia kolejowa zostanie wydłużona po czeskiej stronie do Ostrawy. Dzięki temu z Katowic do Ostrawy będzie można przejechać zaledwie w 35 minut, czyli o godzinę krócej niż obecnie – podsumował Majszyk.

Trasa jest elementem transeuropejskiego korytarza TEN-T. Biegnie on z Warszawy przez modernizowaną przez PKP PLK Centralną Magistralę Kolejową (CMK) i Katowice do przygranicznej Ostrawy, do której Czesi przygotowują budowę swojej linii dużych prędkości. Kilka dni temu, na początku stycznia, czeski zarządca infrastruktury poinformował o podpisaniu umowy z wykonawcami odpowiednika polskiego STEŚ dla odcinka Prosenice – Ostrawa. Polska i czeska inwestycja są ze sobą skoordynowane.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony