Partner serwisu

Ruszają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Redakcja/inf. pras. 08.07.2021

Ruszają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego
fot. Ministerstwo Infrastruktury
Rozpoczynają się konsultacje publiczne projektu dokumentu rządowego "Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku".
- Transport lotniczy w Polsce, głównie ze względu na pandemię COVID-19, przeżywał w ubiegłym roku kryzys. Dziś, po okresie epidemicznej stagnacji, stajemy przed największym wyzwaniem, jakim jest odbudowa branży lotniczej, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku jest dokumentem definiującym główne założenia odnośnie do celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki rozwoju lotnictwa cywilnego. Polityka lotnicza uzupełnia kierunki rozwoju określone w dokumentach programowych wyższego rzędu tj. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku oraz „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”. Określone w niej cele strategiczne to wytworzenie dojrzałego, konkurencyjnego rynku usług lotniczych w Polsce, przyczyniającego się do stałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego naszego kraju, realizowanego z poszanowaniem jakości życia obywateli i wymogów ochrony środowiska, a także osiągnięcie pozycji regionalnego (europejskiego) lidera w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego.

Polityka lotnicza kładzie duży nacisk na wzmocnienie obszarów innowacyjności oraz badań, rozwoju i wdrożeń w lotnictwie, stanowiących integralny komponent systemu transportowego, będącego kluczowym składnikiem wszystkich systemów gospodarczych. Istotne będzie wzmocnienie innowacyjności polskiego lotnictwa: badań, rozwoju i wdrożenia nowoczesnych technologii. Takie podejście jest zgodne z formułą Programu SESAR, stanowiącego technologiczny komponent Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES).

Polityka lotnicza stawia ponadto na zrównoważony rozwój transportu lotniczego. Podkreślone zostały działania i kierunki w celu zmniejszenia negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko i życie ludzi.

W dokumencie podjęto m.in. próby określenia i oszacowania prognoz rozwoju rynku lotniczego na najbliższe lata, bazując na prognozach rozwoju rynku lotniczego opracowane przez EUROCONTROL STRATFOR z 2021 roku oraz prognozy IATA opracowane w 2020 roku na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Projekt powstał przy udziale m.in. podmiotów zarządzających lotniskami, użytkowników infrastruktury lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz przedstawicieli lotnictwa ogólnego i komercyjnego. Uwagi do dokumentu można składać do 11 sierpnia 2021 roku. 
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Flota
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony