Partner serwisu

Projekt noweli prawa lotniczego. Określenie zasad lotów dronami

Redakcja/inf. pras. 31.08.2021

Projekt noweli prawa lotniczego. Określenie zasad lotów dronami
fot. PAŻP
Określenie zasad wykonywania lotów dronami, w tym zapobiegających ich bezprawnemu lataniu. To niektóre przepisy z projektu nowelizacji Prawa lotniczego. Wzrost liczby operacji dronów przekłada się na wpływy do budżetu państwa. 
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, ukazał się w poniedziałek  na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dokument przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Projekt ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do unijnych rozwiązań.

Od 31 grudnia 2020 roku krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE, dotyczące cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP), zostały zastąpione przepisami UE, z uwzględnieniem przepisów przejściowych. "Jedną z największych zmian względem dotychczas obowiązujących w RP regulacji w przedmiotowym zakresie jest zastąpienie podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne, podziałem na operacje wykonywane w kategorii otwartej, szczególnej i certyfikowanej - podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji projektu, wskazując jednocześnie, komercyjne wykorzystywanie dronów, dotychczas możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, stało się ogólnodostępne.

Zmianą jest też możliwość wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów BSP, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem naturalnym wynikających z wykonywania operacji z użyciem tych systemów.  Zgodnie z projektem, zadania w zakresie wyznaczania stref geograficznych zostają powierzone Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Zgodnie z projektowaną regulacją Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC) i PAŻP będą realizować swoje zdania w formie cyfrowej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Jak wskazali autorzy projektu, istotną zmianę stanowią również regulacje związane z wdrożeniem systemu nadzoru nad rynkiem BSP, ustanawiające nowe zadania dla prezesa ULC oraz Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Autorzy projektu podkreślili, że w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian z prawa krajowego usunięte zostaną dotychczasowe, niespójne z regulacjami UE, przepisy dotyczące BSP, a także wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające stosowanie obowiązujących bezpośrednio przepisów unijnych. W projekcie przewiduje się m.in. określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP; uregulowanie możliwości wyznaczania przez PAŻP stref geograficznych dla systemów BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie; unormowanie rejestru operatorów systemów BSP; określenie zasad przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP; uregulowanie zasad zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP, w tym przepisów karnych i o karach pieniężnych. W projekcie podkreślono, że wzrost liczby operacji BSP świadczy o coraz większym rozwoju zastosowań dronów w różnych obszarach gospodarki, co przekłada się na wpływy do budżetu.

Zgodnie z danymi ze światowego rynku rozwoju dronów przewiduje się, że do 2041 roku rynek globalny urządzeń określanych ogólnie jako drony wart będzie ponad 22 mld dol. To wzrost o 500 proc. wobec stanu obecnego. "Mając na uwadze powyższe dane oraz dane o liczbie wykonanych operacji w 2020 roku przekazanych przez PAŻP można założyć, że z uwagi na coraz szersze zastosowanie systemów bezzałogowych statków powietrznych przez zainteresowane podmioty, w tym przedsiębiorców i coraz większą liczbę operacji wykonywanych przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, wpływy do budżetu spodziewane są w znacznej wysokości" - stwierdzono także w Ocenie Skutków Regulacji projektu. Wpływ do budżetu państwa stanowić będą także opłaty lotnicze za bieżący nadzór nad podmiotami posiadającymi certyfikat LUC (certyfikat operatora lekkiego systemu bezzałogowego powietrznego) oraz podmiotami, które będą przeprowadzać szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych oraz przeprowadzać egzamin, w wyniku którego będą wydawać certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony