Partner serwisu

PPL ogłosiło przetarg na wykonanie bazy paliw na lotnisku w Radomiu

Rafał Dybiński 13.10.2021

PPL ogłosiło przetarg na wykonanie bazy paliw na lotnisku w Radomiu
fot. PPL
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło przetarg na wykonanie w formule projektuj i wybuduj bazy paliw dla portu lotniczego Warszawa-Radom. Zamówienie obejmuje także dokumentację wykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
Okres obowiązywania umowy ramowej wyznaczono na osiem miesięcy. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zadanie nie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, ale jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ustalono na 15 listopada. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 tys. złotych. Zamawiający będzie żądał także wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. ceny umowy podanej w ofercie.

Przyszli wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat zrealizowali minimum jedno zadanie o wartości co najmniej dwóch mln złotych, obejmujące budowę, przebudowę lub remont obiektów infrastruktury paliwowej, a także co najmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu obiektu infrastruktury paliwowej, dla którego uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na realizację wyżej wymienionych robót.

Poza tym przyszli wykonawcy muszą wykazać, że mają do dyspozycji projektanta z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Niezbędny jest również projektant z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Ponadto wymagany jest również specjalista z o najmniej 5 letnim doświadczeniu zawodowym w projektowaniu, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Dodatkowo przyszli wykonawcy muszą wykazać, że mają do dyspozycji projektanta z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kolejnego w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Przyszły wykonawca musi mieć również do dyspozycji kierownika projektu, posiadającego wyższe wykształcenie techniczne oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych, dróg, sieci: elektroenergetycznych, sanitarnych i telekomunikacyjnych, o łącznej wartości co najmniej trzech mln zł. Niezbędny będzie również kierownik budowy z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także kierownicy robót sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i drogowych z co najmniej dwuletnim doświadczeniem na stanowiskach.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotniska regionalne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony