Partner serwisu

Potępienie Rosji za naruszanie przepisów dotyczących lotnictwa

Redakcja/inf. pras. 05.08.2022

Potępienie Rosji za naruszanie przepisów dotyczących lotnictwa
fot. Piotr Bożyk
Komisja Europejska przyjmuje z zadowoleniem decyzję Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), agencji ONZ odpowiedzialnej za regulację transportu lotniczego, wzywającą Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania naruszania przepisów dotyczących lotnictwa międzynarodowego w celu zapewnienia bezpieczeństwo i ochrony.
Decyzja ICAO odnosi się do naruszania suwerennej przestrzeni powietrznej Ukrainy w kontekście agresji rosyjskiej oraz do celowego i ciągłego naruszania kilku wymogów bezpieczeństwa, co stanowi próbę obejścia sankcji UE przez rząd rosyjski. Działania te obejmują nielegalną powtórną rejestrację w Rosji statków powietrznych skradzionych z przedsiębiorstw leasingowych oraz zezwalanie rosyjskim liniom lotniczym na eksploatację tych statków powietrznych na trasach międzynarodowych bez ważnego świadectwa zdatności do lotu, który jest niezbędnym certyfikatem bezpieczeństwa.

– Niezwykle ważne jest, aby wszystkie kraje broniły międzynarodowego porządku opartego na zasadach w zakresie lotnictwa celem zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i załogi. Rosja nadal nie przestrzega podstawowych przepisów dotyczących lotnictwa międzynarodowego i nakazuje swoim liniom lotniczym działać niezgodnie z tymi przepisami. Z zadowoleniem przyjmuję wyraźne potępienie Rady ICAO, które odzwierciedla powagę działań podejmowanych przez Rosję – powiedziała Adina Vălean, komisarz odpowiedzialna za transport.

– Celem sankcji UE, oprócz wszystkich innych działań, jest powstrzymanie nieuzasadnionej i nieludzkiej inwazji Rosji na Ukrainę. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie ICAO, które wskazuje na kolejny przykład rażącego lekceważenia przez Rosję międzynarodowych przepisów i norm, narażającego życie ludzi, w tym obywateli rosyjskich – dodał Josep Borrell, wiceprzewodniczący KE.

ICAO poinformowała 193 państwa członkowskie o rażącym naruszeniu przez Rosję kluczowego międzynarodowego prawa lotniczego, która to kwestia zostanie poruszona na następnym zgromadzeniu ogólnym, które odbędzie się w dniach od 27 września do 7 października 2022 roku.

ICAO była pierwszą agencją ONZ, która potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę. Od tego czasu organizacja ta podjęła szereg działań. W dniu 15 czerwca 2022 roku, jako organ nadzoru nad bezpieczeństwem lotnictwa na świecie, sekretariat ICAO zgłosił istotne zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa (Significant Safety Concern, SSC) w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej w związku z wykorzystywaniem skradzionych statków powietrznych. Zgłoszenie istotnego zastrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa jest środkiem, który ICAO stosuje jedynie w przypadku najpoważniejszych naruszeń międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa.

Decyzja organu zarządzającego ICAO, Rady ICAO, została wydana w dniu 22 czerwca 2022 roku. Jej zakres jest szerszy i wykracza poza kwestie objęte istotnym zastrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa, obejmując również naruszenia przestrzeni powietrznej popełniane przez Rosję. Problem ten będzie również poruszany podczas zbliżającego się 41. Zgromadzenia ICAO we wrześniu i październiku 2022 roku.

ICAO stoi na straży systemu międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Państwa należące do ICAO, a w szczególności poszczególni członkowie Rady ICAO, muszą przestrzegać określonych przepisów. Członek Rady ICAO, który aktywnie działa w sprzeczności z tymi przepisami, zagraża ogólnej wiarygodności ICAO.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Wojna Rosja - Ukraina
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony