Partner serwisu

Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 roku. Jest projekt uchwały

Redakcja/inf. pras. 30.06.2021

Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 roku. Jest projekt uchwały
fot. Piotr Bożyk
Strategiczne cele dotyczące rozwoju lotnictwa cywilnego, poprawa sposobu inwestycji w portach lotniczych czy usprawnienie funkcjonowania przestrzeni powietrznej. To wszystko zakłada projekt uchwały dotyczącej polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r.
Dokument we wtorek ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Jego autorem jest Ministerstwo Infrastruktury. Jak wskazano w projekcie, będzie definiować główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu w obszarze lotnictwa cywilnego.

"Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)", będzie dokumentem definiującym główne założenia odnośnie celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki, w myśl zasad dotyczących polityk publicznych określonych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dokument ten został opracowany w oparciu o wyniki diagnozy stanu transportu lotniczego sporządzonej przez Ministerstwo Infrastruktury oraz inne dokumenty o charakterze analitycznym i studialnym. Określi m.in. wnioski z diagnozy przygotowanej na jej potrzeby w odniesieniu do lotnictwa cywilnego; cele strategiczne w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego oraz kierunki interwencji w zakresie m.in. rozwoju sieci lotnisk, poprawy sposobu inwestycji w portach lotniczych, usprawnienia funkcjonowania przestrzeni powietrznej, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku lotniczego, stworzenia warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym, czy wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej.

Jak zaznaczono "z uwagi na to, że znaczna część kierunków interwencji, szczególnie związanych bezpośrednio z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie realizowana w horyzoncie czasowym dłuższym niż rok 2030, Polityka Lotnicza, tam gdzie to konieczne, z konieczności wykracza swoją treścią i założeniami poza tak nakreślony horyzont czasowy". Jako granicę tych najważniejszych działań przyjęto rok 2040 r. Planowany termin przyjęcia dokumentu przez rząd to III kwartał 2021 r.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
COVID. Epidemia koronawirusa z Wuhan a lotnictwo