Partner serwisu

Plan inwestycji CPK. Strategia doboru projektów i mapy sieci transportowej

Redakcja/inf. pras. 30.06.2021

Plan inwestycji CPK. Strategia doboru projektów i mapy sieci transportowej
fot. CPK
Zasady doboru projektów oraz mapy modelowania multimodalnej sieci transportowej zostały zawarte w planie inwestycji dot. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
To projekt uchwały Rady Ministrów o nazwie "Plan zamierzeń państwa oraz zatwierdzonych do realizacji przedsięwzięć w związku z budową CPK – w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku", jaki we wtorek ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Jego autorem jest wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak napisano w projekcie, uchwała stanowi "potwierdzenie przez Radę Ministrów listy inwestycji transportowych, wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz związanych z CPK, które mają zostać zrealizowane przez różne podmioty celem osiągnięcia spójnego efektu w skali całej sieci transportowej kraju". Jak dodano, jednym z kluczowych projektów strategicznych ujętych w SZRT do 2030 r. jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w oparciu o założenia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. W zakres tego projektu wchodzi budowa hubu transportowego, opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym oraz kolejowym efektywnie włączonego w układ sieci drogowej.

"Koncepcja CPK zakłada budowę komponentu lotniczego, kolejowego i drogowego. Tworzenie krajowego systemu przewozów dalekobieżnych wymagać będzie budowy nowych odcinków linii kolejowych oraz modernizacji komplementarnych odcinków istniejących" – czytamy. Jak podkreślono, aby uzyskać taki efekt konieczne jest spełnienie m.in. licznych wymogów infrastrukturalnych i organizacyjnych (również w kontekście ubiegania się o finansowanie ze środków UE).

"W celu usprawnienia koordynacji prac wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie Inwestycji i transportowych Inwestycji Towarzyszących oraz zapewnienie komplementarności pod kątem parametrów i terminów realizacji opracowany został Plan zamierzeń państwa oraz zatwierdzonych do realizacji przedsięwzięć w związku z budową CPK – w perspektywie obejmującej Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Dokonano w nim zestawienia planowanych inwestycji należących do ww. kategorii na poziomie krajowym, obejmującym całą sieć transportową, niezależnie od inwestora" – napisano w projekcie.

Zdaniem projektodawców, przyczyni się to także do zachowania spójności planowania inwestycji w ramach opracowywanych na perspektywę 2021–2027 programów wieloletnich. "Dokument zawiera przedsięwzięcia poszczególnych inwestorów niezależnie od zakładanego źródła finansowania (środki krajowe, dofinansowanie UE itp.), nie jest także jego założeniem ich określanie, gdyż będzie to zawarte w dedykowanych poszczególnym inwestorom programach wieloletnich" – podkreślono.

Jak dodano, w planie CPK przedstawione zostały zasady doboru projektów oraz mapy, pokazujące wyniki modelowania multimodalnej sieci transportowej, uwzględniającej inwestycje. Planowane inwestycje przedstawiono w kontekście korytarzy sieci bazowej TEN-T: wskazano które odcinki znajdują się w tych korytarzach oraz opisano powiązania pozostałych inwestycji z siecią TEN-T. "Opisane elementy Planu CPK pozwolą dodatkowo na potwierdzenie wypełnienia przez Polskę poszczególnych kryteriów warunku podstawowego w zakresie transportu (przewidywanego w związku z ubieganiem się o środki UE) – względem przedsięwzięć związanych z budową CPK. Warunki te są formułowane przez Komisję Europejską w kontekście pozyskania finansowania ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2021–2027" – czytamy.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony