Partner serwisu

PAŻP kontynuuje negocjacje ze związkowcami

Redakcja/inf. pras. 05.04.2022

PAŻP kontynuuje negocjacje ze związkowcami
fot. Maciej Włodarczyk-PAŻP
We wtorek ciąg dalszy negocjacji kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w sprawie warunków wynagradzania – poinformowała w komunikacie PAŻP.
Obie strony spotkały się ze sobą w poniedziałek (4.04) i zapowiedziały dalsze rozmowy w celu osiągnięcia porozumienia. "Przedmiotem spotkania były szeroko omawiane aspekty bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz kultury bezpieczeństwa. Strony zobowiązały się kontynuować dialog, ustalając kolejny termin spotkania na 5 kwietnia" – przekazała PAŻP.

W  drugiej połowie stycznia Agencja poinformowała, że wdraża nowy regulamin wynagradzania, który wszedł w życie pod koniec ubiegłego roku. Jest on elementem planu modernizacji PAŻP. Jak podkreślono wówczas, regulamin został wypracowany wspólnie ze stroną społeczną i zaakceptowany przez ministra infrastruktury. Według Agencji wyrównuje on "narosłe przez lata dysproporcje w zarobkach pracowników służb operacyjnych oraz wprowadza system motywacji i zachęt dla pracowników".

Blisko trzy czwarte zatrudnionych w PAŻP, w tym m.in. kontrolerzy regionalni, większość służb operacyjnych i technicznych, przyjęło nowe warunki i pracuje na nowych zasadach. Zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania kontrolerzy ruchu lotniczego mogą zarobić do 45 tys. zł miesięcznie, z uwzględnieniem środków z funduszu premiowego. Ponadto każdy z pracowników może otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w rozwojowych projektach prowadzonych przez Agencję.

PAŻP ujawniła później, że na nowe zasady nie zgadza się grupa kontrolerów z Warszawy. Agencja informowała na początku lutego, że ma do czynienia ze składanymi rezygnacjami z pracy przez kontrolerów obszaru i zbliżania z Warszawy. Na taki ruch zdecydowało się blisko 170 osób. Dla większości z nich okres wypowiedzenia zakończy się pod koniec kwietnia 2022 roku. Według danych z lutego zatrudnionych było 208 kontrolerów obszaru i zbliżania w Warszawie.

Agencja informowała także, że 28 stycznia do PAŻP wpłynęły pisma, w których grupa 112 kontrolerów ruchu lotniczego, reprezentowana przez Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, przekazała pracodawcy oświadczenia woli z odmową przyjęcia zaproponowanych im warunków pracy i płacy wynikających z obowiązującego w Agencji Regulaminu Wynagradzania. Jeszcze w tym samym miesiącu PAŻP zgłosiła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podżeganiem do podjęcia akcji sabotażowej.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Agencja utrzymuje się z opłat pobieranych od linii lotniczych z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla samolotów lądujących, startujących na i z polskich lotnisk oraz tych przelatujących przez polską przestrzeń powietrzną. Pobiera dwie opłaty: trasowe i terminalowe. Ich wysokość zależy od poziomu rokrocznie ustalanych stawek jednostkowych stosowanych przy opłatach za świadczone usługi nawigacyjnej.

Spór zbiorowy i regularny dialog ze strona związkową trwa od grudnia 2021 roku. Dialog ten kontynuuje nowa Prezes Anita Oleksiak, która swoją funkcję objęła ostatniego dnia marca tego roku.
Szerzej o zmianach we władzach PAŻP pisaliśmy w tekście pt. PAŻP: Prezes Janusz Januszewski odwołany. Anita Oleksiak zajmie jego miejsce.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony