Partner serwisu

CPK unieważnia postępowanie na master plan. Oferty zawierały błędy

Rafał Dybiński 07.12.2020

CPK unieważnia postępowanie na master plan. Oferty zawierały błędy
fot. CPK
Centralny Port Komunikacyjny podjął, i to jeszcze w listopadzie, decyzję o unieważnieniu postępowania na master plan. To kluczowy dokument w procesie realizacji inwestycji, który ma określić parametry nowego lotniska, warianty budowy i sposób jej finansowania. Oferty na jego przygotowanie złożyły trzy międzynarodowe konsorcja – najtańszą ADP i IDOM za 36,9 mln zł, NACO za 44,8 mln zł oraz ILF za ponad 87 mln zł.
"23 listopada br. spółka CPK unieważniła postępowanie na wykonawcę master planu. Powodem tej decyzji był fakt, że w postępowaniu nie zostały złożone oferty spełniające kryteria" – podkreślono w oświadczeniu opublikowanym 7 grudnia na stronie CPK. Jako pierwszy o sprawie poinformował Business Insider. 

Według przedstawicieli Portu Solidarność, wszystkie złożone oferty były niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub zawierały inne błędy formalne, które nie mogły zostać skorygowane w toku procedury zamówień publicznych. Braki dotyczyły w szczególności określonych przez zamawiającego warunków dotyczących zespołu projektowego, które stanowiły dla CPK kluczowe kryterium oceny ofert.

3 grudnia od decyzji komisji przetargowej wpłynęło odwołanie jednego z kandydatów na master planera: firmy ILF Consulting Engineers. Dalsze kroki spółki CPK zależą zatem od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie skuteczności unieważnienia postępowania.

"Pomimo konieczności unieważnienia postępowania, pragniemy podkreślić, że doceniamy dotychczasowe zaangażowanie wszystkich uczestników dialogu konkurencyjnego i wspólną wielomiesięczną pracę prowadzoną w ramach tej procedury. Dołożymy wszelkich starań, żeby efekty tych prac zostały w sposób maksymalny wykorzystane" – podsumowano w oficjalnym komunikacie.

Oferta konsorcjum ADP i IDOM dwa razy tańsza od ILF

Master plan określi parametry nowego lotniska, warianty budowy i sposób finansowania. To jest kluczowy dokument dla jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Kontrakt jest wart dziesiątki milionów złotych. Oferta francusko-hiszpańskiego konsorcjum ADP i IDOM opiewała na 36,9 mln PLN holenderskiego NACO na 44,8 mln PLN a niemiecko-austriackiego ILF na 87,6 mln PLN.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła na początku grudnia nabywanie gruntów i nieruchomości pod teren, na którym powstanie megalotnisko. Każdy zgłaszający się do programu dobrowolnych nabyć powinien zaznaczyć czy jest zainteresowany sprzedażą czy zamianą nieruchomości. Brany jest pod uwagę obszar na zachód od Warszawy, które wytyczają autostrada A2, droga krajowa nr 50, wieś Szymanów i rzeka Pisia oraz rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

CPK wśród priorytetów V4

Centralny Port Komunikacyjny i Via Carpatia znalazły się wśród priorytetów i propozycji projektów infrastrukturalnych, które przedstawią Komisji Europejskiej ministrowie ds. transportu Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Pozostałymi są kanał wodny Dunaj - Odra - Łaba oraz oraz kolej dużych prędkości łączących Europę ze stolicami państw V4. Komisja Europejska rozpoczęła już proces przeglądu i rewizji tych planów, które dotyczą Transeuropejskej Sieci Transportowej (TEN-T).

Program unijny, obejmujący sieci drogowe, kolejowe, wodne i powietrzne, zakłada dążenie do osiągnięcia "konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu" na Starym Kontynencie. Do 2030 roku planowane jest przeniesienie 30 proc. przewozów drogowych towarów na odległości większe niż 300 km na kolej i transport wodny oraz trzykrotny wzrost istniejącej sieci kolei dużych prędkości.

Do 2050 roku natomiast ma zakończyć się budowa europejskiej sieci kolei dużych prędkości. Wtedy też nastąpi połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową, a najlepiej z kolejami dużych prędkości, zapewniając jednocześnie wszystkim najważniejszym portom morskim dobre połączenie z kolejowym transportem towarów, a także z systemem wodnego transportu śródlądowego.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony