Partner serwisu

Nowy "Certyfikat EU COVID-19" zastąpi zielony cyfrowy i będzie ważny 12 miesięcy

Redakcja/inf. pras. 29.04.2021

Nowy "Certyfikat EU COVID-19" zastąpi zielony cyfrowy i będzie ważny 12 miesięcy
fot. Lotnisko Chopina
Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie wniosku dotyczącego certyfikatu potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie w czasie pandemii. Decydenci z Brukseli zgodzili się, że nowy "Certyfikat EU COVID-19", a nie proponowany przez Komisję Europejską "Zielony certyfikat cyfrowy", powinien obowiązywać przez 12 miesięcy, a nie dłużej.
Dokument, który może mieć formę cyfrową lub papierową, będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi oraz alternatywnie, że jej wynik testu jest negatywny lub że wyleczyła się z infekcji. Certyfikaty EU COVID-19 nie będą jednak służyć ani jako dokument podróży, ani nie staną się warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Wniosek ustawodawczy dotyczący obywateli UE został przyjęty 540 głosami do 119, przy 31 wstrzymujących się od głosu, natomiast wniosek dotyczący obywateli państw trzecich został przyjęty 540 głosami do 80, przy 70 wstrzymujących się od głosu. Głosowanie odbyło się w środę, a jego wyniki ogłoszono w czwartek rano. Zarówno Parlament, jak i Rada są teraz gotowe do rozpoczęcia negocjacji. Celem jest osiągnięcie porozumienia przed letnim sezonem turystycznym.

Bez dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu i z bezpłatnymi testami na COVID-19

Zdaniem Parlamentu posiadacze certyfikatu EU COVID-19 nie powinni podlegać dodatkowym ograniczeniom w podróżowaniu, takim jak kwarantanna, samoizolacja czy testy. Decydenci podkreślają również, że aby uniknąć dyskryminacji osób nieszczepionych oraz ze względów ekonomicznych, kraje UE powinny "zapewnić powszechne, dostępne, terminowe i bezpłatne testy".

Zgodność z inicjatywami krajowymi

Parlament chce zagwarantować, że unijny certyfikat będzie funkcjonował równolegle z każdą inicjatywą państw członkowskich, które powinny również przestrzegać tych samych wspólnych ram prawnych.

Państwa członkowskie muszą akceptować świadectwa szczepień wydane w innych krajach członkowskich dla osób zaszczepionych szczepionką dopuszczoną do użytku w UE przez Europejską Agencję Leków (EMA) (obecnie Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen). Do państw członkowskich będzie należała decyzja, czy zaakceptują również świadectwa szczepień wydane w innych państwach członkowskich.

Ochrona danych osobowych

Świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec oszustwom i fałszerstwom, podobnie jak autentyczność pieczęci elektronicznych umieszczonych na dokumencie. Dane osobowe uzyskane z certyfikatów nie będą mogły być przechowywane w docelowych państwach członkowskich i nie powstanie centralna baza danych na szczeblu UE. Wykaz podmiotów, które będą przetwarzać i otrzymywać dane, będzie jawny, tak by obywatele mogli korzystać z praw do ochrony danych przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Szczepionki dostępne globalnie po przystępnych cenach

Parlamentarzyści podkreślają, że szczepionki przeciwko COVID-19 muszą być produkowane na dużą skalę, w przystępnych cenach i dystrybuowane globalnie. Decydenci są również zaniepokojeni poważnymi problemami wynikającymi z nieprzestrzegania harmonogramów produkcji i dostaw przez firmy.

- Musimy wprowadzić w życie certyfikat EU COVID-19, aby przywrócić zaufanie ludzi do Schengen, w czasie gdy kontynuujemy walkę z pandemią. Państwa członkowskie muszą w bezpieczny sposób skoordynować swoje działania i zapewnić swobodny przepływ obywateli na terenie UE. Szczepionki i testy muszą być dostępne i bezpłatne dla wszystkich obywateli. Państwa członkowskie nie powinny wprowadzać dalszych ograniczeń po wejściu w życie certyfikatu - podkreślił Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich. 
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
COVID. Epidemia koronawirusa z Wuhan a lotnictwo