Partner serwisu

Nowelizacja ustawy o PAŻP. "Konieczna dla rozwoju Agencji"

Redakcja/inf. pras. 27.06.2021

Nowelizacja ustawy o PAŻP. "Konieczna dla rozwoju Agencji"
fot. Maciej Włodarczyk-PAŻP
Rada Ministrów przyjmie do końca września nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Najbardziej istotną zmianą ma być możliwość powoływania przez PAŻP spółek zależnych, które mogłyby świadczyć komercyjne usługi. To odpowiedź na rozwijający się rynek operatorów dronów.
Nowelizacja będzie zgodna z regulacjami Unii Europejskiej. Decydenci z Brukseli zakładają, że zarządzenie ruchem na niebie pozostanie pod kontrolą państw, niemniej powinno się wydzielić i urynkowić inne usługi, takie jak zarządzanie ruchem na terenie lotnisk czy udostępnianie prognoz pogody lub informacji lotniczej.

Postulowane rozwiązania mają umożliwić PAŻP nabywanie udziałów lub akcji w spółkach czy powoływanie spółek zależnych przy udziale innych podmiotów np. spółki celowej ds. CPK. Dzięki temu rozwiązaniu Agencja mogłaby powoływać podmioty, których zadaniem będzie świadczenie usług na rzecz operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Projekt zakłada również rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej PAŻP, utworzenie rozpoznawalnej firmy (nazwy i znaku) agencji, a także wprowadzenie zakazu strajku dla kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej oraz personelu technicznego.

– Celem nowelizacji jest zapewnienie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej optymalnych warunków prawno-organizacyjnych dla realizacji zadań określonych w przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej. Projekt przewiduje zmianę zakresu zadań PAŻP, w tym ich uzupełnienie o zadania takie jak zapewnianie usług na rzecz operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i dostawców usług dla BSP, a także dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie rynku bezzałogowych statków powietrznych, wspomagających realizację zadań publicznych – wyjaśnia nam precyzyjniej Szymon Huptyś, rzecznik ministerstwa infrastruktury. – Nowelizacja zakłada ponadto, że PAŻP w celu realizacji swoich zadań, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, będzie mogła posiadać, obejmować lub nabywać udziały, czy też akcje w spółkach. Zasadnicze zmiany przepisów z obszaru lotnictwa cywilnego w zakresie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych są procedowane odrębnie – przypomniał jeszcze Huptyś.

Według Pawła Łukaszewicza, rzecznika prasowego PAŻP, dużą trudnością w funkcjonowaniu Agencji jest brak elastyczności działania związany z pozostawaniem PAŻP w sektorze jednostek sektora finansów publicznych. Powoduje to m.in., że PAŻP nie może obejmować udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Z uwagi zaś na przepisy dot. zarządzania mieniem państwowym, Agencja ma ograniczone możliwości w zakresie odpłatnego udostępniania na rynku rozwiązań informatycznych, którymi dysponuje. W konsekwencji PAŻP nie jest w stanie skutecznie dywersyfikować źródeł swoich przychodów, m.in. przez komercjalizację rozwiązań tworzonych przez Agencję, czy wykorzystanie potencjału zasobów PAŻP przy projektach niezwiązanych z podstawą działalnością Agencji.

– Taka możliwość w obliczu obecnej, bardzo trudnej sytuacji na rynku usług lotniczych byłoby niezwykle pożądanym zarówno dla PAŻP, jak i dla Państwa Polskiego. Ponadto niezwykle istotnym z punktu widzenia Agencji jest kompleksowe uregulowanie zagadnień dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, w tym ostateczne ustalenie podziału kompetencji pomiędzy zainteresowane instytucje zaangażowane w tworzenie rynku dronów w Polsce. Jeżeli polski rynek BSP i usług związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym ma się rozwijać, to zmianę zasad funkcjonowania Agencji polegająca na przekształceniu jej w spółkę prawa handlowego, a przynajmniej na wyłączeniu z sektora jednostek finansów publicznych i umożliwieniu obejmowania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, należy uznać za konieczną – podsumował Łukaszewicz. 
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony