Partner serwisu

MZ odpowiada na apel prezesów lotnisk. Zmian raczej nie będzie

Redakcja 25.08.2021

MZ odpowiada na apel prezesów lotnisk. Zmian raczej nie będzie
fot. Gdańsk Airport
Na początku sierpnia prezesi krajowych lotnisk zwrócili się z apelem o uproszczenie procedur związanych z COVID-19. Właściwym organem do rozstrzygania spraw w tym zakresie okazało się Ministerstwo Zdrowia, ponieważ posiada inicjatywę proponowanych rozwiązań. Resort odpowiedział wreszcie na pytania redakcji Rynku Lotniczego i nie należy spodziewać się żadnych zmian.
Czy apel prezesów lotnisk dotarł do MZ? Czy w najbliższym czasie planowane jest uproszczenie procedur, o które apelują lotniska? Czy prowadzone są jakieś prace w tym zakresie? Zarządzający lotniskami sprzeciwiali się nagłym i dokonywanym bez konsultacji zmianom regulacji prawnych. Nie chcieli, żeby pasażerowie spędzali wiele godzin w kolejkach i krytykowali przedwakacyjne korekty przepisów, wnioskując o umożliwienie wykorzystywania do celu wpisu na kwarantannę Elektronicznych Kart Lokalizacji Pasażera (eKLP), mając na uwadze przykłady z innych krajów. Ten wątek był najważniejszym postulatem i odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia skupia się właśnie na wykorzystaniu eKLP.

- Zasadniczym celem eKLP jest prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z zaleceniem (UE) 2020/1475 z dnia 13 października 2020 roku w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię informacje o przypadkach zakażenia COVID-19, wykrytych w momencie przybycia danej osoby na terytorium państwa członkowskiego, należy niezwłocznie przekazywać organom ds. zdrowia publicznego państw, w których dana osoba przebywała w ciągu ostatnich 14 dni, na potrzeby ustalania kontaktów zakaźnych, przy użyciu systemu wczesnego ostrzegania i reagowania („EWRS”) ustanowionego na mocy art. 8 decyzji 1082/2013/UE i obsługiwanego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób („ECDC”). Zgodnie z ww. zaleceniem państwa członkowskie mogą wymagać od osób przybywających na ich terytorium przedłożenia kart lokalizacji pasażera (KLP) zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych - odpisała Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia, która jest również redaktorem prowadzącym sekcję Zdrowie w serwisie Prawo.pl.

- Państwa Członkowskie nakładają obowiązek wypełnienia KLP poprzez organy ds. zdrowia publicznego za pośrednictwem krajowych systemów KLP do celów ustalania kontaktów zakaźnych w kontekście pandemii COVID-19. Dane te są wykorzystywane między innymi w przypadku gdy u osoby, która wypełniła KLP, wykryto zakażenie COVID-19. Dane zebrane w KLP są wówczas wykorzystywane do ustalenia trasy podróży tej osoby i przekazania odpowiednich informacji innym państwom członkowskim, które muszą przeprowadzić procedury ustalania kontaktów zakaźnych w odniesieniu do swoich obywateli, którzy mogli być narażeni na kontakt z zakażonym pasażerem - wyjaśniła Pochrzęst-Motyczyńska.

Przedstawicielka MZ zwróciła jednocześnie uwagę, że dokonywanie kontroli granicznej osób przekraczających granicę RP należy do kompetencji Straży Granicznej. - Karta Lokalizacji Pasażera nie może być traktowana jako „karta wjazdowa”, gdyż w związku z brakiem możliwości weryfikacji zawartych tam danych, w tym danych osobowych, zaświadczeń zdrowotnych, istnieje prawdopodobieństwo podania nieprawdziwych danych osobowych, czy sfałszowania ww. zaświadczeń do systemu nie są pobierane dane z IKP dot. Unijnego Certyfikatu COVID (UCC)), co przekłada się na zwiększone ryzyko zagrożenia epidemiologicznego w kraju - podkreśliła Pochrzęst-Motyczyńska.

Przedstawicielka MZ zaznaczyła, że obecnie opracowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów system zbierania danych w postaci Karty Lokalizacji Pasażera nie posiada rozwiązania polegającego na generowaniu kodu QR, a tym samym bezpośredniej identyfikacji pasażera przez Straż Graniczną. Jednakże w przypadku niewypełnienia przez pasażera KLP przed przylotem, ma on możliwość wypełnienia wersji papierowej KLP na pokładzie samolotu.

Pochrzęst-Motyczyńska przypomniała również, że respektowanie wyników testów dla podróżujących z poza Uni Europejskiej i Non-Schengen, w związku z faktem braku danych dotyczących wiarygodności testów wykonanych poza terytorium UE/Non-Schengen, nie jest obecnie możliwe. Przedstawicielka MZ odniosła się także do kwestii związanej z podniesieniem wieku dzieci zwolnionych z odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy z 12 lat na 16 lub 18 lat.

- Zwolnienie dzieci do 12 lat z powyższego obowiązku podyktowane było trudnościami związanymi z pobieraniem materiału klinicznego do badań w kierunku SARS-CoV-2. Aktualnie dopuszczone są już do stosowania u dzieci w wieku od 12 lat dwie szczepionki przeciwko COVID-19. Sczepienia 16-17 latków rozpoczęły się 17 maja natomiast od 7 czerwca szczepionkę mogą przyjmować dzieci od 12 roku życia. Wobec powyższego osoby w wieku 12-18 lat mogą zostać zwolnione z kwarantanny na podstawie uzyskanego Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) - podsumowała Pochrzęst-Motyczyńska.

Zrozumienie dla postulatów zawartych w „Apelu prezesów lotnisk o uproszczenie procedur wjazdowych do Polski” wykazało wcześniej Ministerstwo Infrastruktury. Niemniej jak podkreślono w oświadczeniu  właściwe merytorycznie do rozstrzygania powyższych spraw jest Ministerstwo Zdrowia, ponieważ posiada inicjatywę proponowania stosownych rozwiązań w przepisach rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotniska regionalne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony