Partner serwisu

Modlin wygrał spór sądowy z PPL

Redakcja/inf. pras. 09.06.2022

Modlin wygrał spór sądowy z PPL
fot. Modlin Airport
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez PPL przeciwko MPL Modlin. Sąd oddalił w całości powództwo.
O co próbował zabiegać PPL? O unieważnienie uchwał Zgromadzenia Wspólników z 12 stycznia, dotyczących wsparcia finansowego spółki. Zdaniem sądu działania PPL naruszają zasady współżycia społecznego, godzą w dobre obyczaje i naruszają zasadę lojalności wobec spółki i wspólników.

– Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kolejnych udziałów w zamian za podwyższenie kapitału, a tak naprawdę spłaty obligacji, które wyemitowała spółka pod naszą gwarancję. Sąd stwierdził, że ten pozew Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze jest w całości wadliwy i w żadnej mierze nie zasługuje na uwzględnienie. Wyrok jest potwierdzeniem, że w istocie pozew PPL-u pozbawiony był podstaw prawnych, a działania przedsiębiorstwa Porty Lotnicze niestety szkodzą interesowi społecznemu i mieszkańcom Mazowsza, którzy masowo korzystają z lotniska w Modlinie – podkreślił Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku w całości podzielił stanowisko województwa mazowieckiego i spółki, że powództwo nie zasługuje w żadnej mierze na uwzględnienie. Zdaniem sądu działania PPL polegające na zaskarżeniu uchwał zgromadzenia wspólników, dotyczących wsparcia finansowego spółki, do czego zobowiązało się też PPL, podpisując umowę wsparcia, naruszają zasady współżycia społecznego, godzą w dobre obyczaje i naruszają zasadę lojalności wobec spółki i wspólników.

– Kuriozalne jest także to, że jeden z udziałowców wytacza sprawę własnej spółce. A jeszcze bardziej zdumiewające, że chodzi o uchwały zgromadzenia wspólników, których celem był rozwój portu w Modlinie. Sąd słusznie uznał taką postawę jako nielojalną wobec spółki – skomentował Marek Miesztalski, przewodniczący rady nadzorczej spółki.

Wyrok jest potwierdzeniem, że w istocie pozew PPL pozbawiony jest podstaw prawnych, a działania PPL są na szkodę interesu społecznego czyli mieszkańców Mazowsza, którzy chętnie korzystają z lotniska w Modlinie. W ocenie sądu, zgodnie z umową wsparcia, wszyscy udziałowcy, w tym powód, zobowiązali się współpracować ze spółką, w tym podejmować wszelkie działania, by umowę wsparcia wykonywać. Sąd zasądził na rzecz spółki i województwa mazowieckiego zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotniska regionalne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony