Partner serwisu

Mikołaj Wild: Lokalizację CPK przedstawimy do końca lipca

Emilia Derewienko 05.07.2017

Mikołaj Wild: Lokalizację CPK przedstawimy do końca lipca
fot. msp.gov.pl
Rzadko zdarza się, że decyzje infrastrukturalne mają tak bezpośredni wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa jak Centralny Port Komunikacyjny – uważa pełnomocnik budowy CPK, Mikołaj Wild. Zdaniem powołanego przed dwoma miesiącami ministra, przyjęcie uchwały o lokalizacji gigantycznego lotniska może nastąpić jeszcze w tym półroczu.
Emilia Derewienko, Rynek-Lotniczy.pl: Jakie są pana priorytety na nowym stanowisku?

Mikołaj Wild, pełnomocnik budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego: Przed nami przedstawienie rządowi uszczegółowionej koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jej zarysy zostały wprawdzie już przyjęte przez Komitet Ekonomiczny RM, teraz jednak przyszła pora na konkretne propozycje. Aprobata Rady Ministrów będzie wiązała się z koniecznością zmiany niektórych rządowych dokumentów strategicznych, w tym dokumentów dotyczących rozwoju transportu w Polsce. Chciałbym, żeby Rada Ministrów upoważniła mnie także do podjęcia prac nad ustawą, która maksymalnie przyspieszy realizację tej inwestycji i pozwoli na możliwie najszybsze przejście do fazy zarządzania projektem. Obecnie jesteśmy na etapie procesów inicjujących. W Polskim Funduszu Rozwoju odbywa się cykl spotkań z wyspecjalizowanymi firmami doradczymi. Został powołany Zespół Doradczy, który wspiera mnie w przygotowaniu projektu uchwały Rady Ministrów oraz specustawy.

Czy to osoby związane z jakimś konkretnym resortem?

Nie. To nie jest komitet sterujący, lecz grono ekspertów, których dotychczasowe doświadczenie uznałem za nieodzowne w moich pracach. Są wśród nich osoby związane „instytucjonalnie” z projektem, jak np. przedstawiciele Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Porty Lotnicze, Polskiego Funduszu Rozwoju, Prokuratorii Generalnej RP czy Banku Gospodarstwa Krajowego, są jednak również osoby niezwiązane z instytucjami państwowymi. Ministerstwo Rozwoju – zgodnie z rozporządzeniem tworzącym mój urząd – zapewnia mi bieżącą obsługę (merytoryczną, organizacyjną i kancelaryjną). Nie sposób też pominąć roli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, z którym pozostaję w stałym, roboczym kontakcie. Intensywne relacje utrzymuję również z Ministerstwem Środowiska, ponieważ rola uzgodnień środowiskowych jest kluczowa. Zanim projekt uchwały Rady Ministrów ujrzy światło dziennie, zostanie więc roboczo skonsultowany z przedstawicielami MR, MIB i innymi interesariuszami. Na razie pracuję nad materiałem, który mógłbym przedstawić do takich konsultacji.

Co przemawia za budową CPK?

Rzadko zdarza się, żeby decyzje konieczne z punktu widzenia biznesowego miały tak bezpośredni pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa jako całości. A tak jest w tym przypadku. Lotnisko Chopina ze względu na ograniczenia w swojej przepustowości wkrótce nie będzie w stanie pełnić roli głównego lotniska przesiadkowego w RP, dlatego konieczne jest wybudowanie w pobliżu Warszawy innego lotniska, które takich ograniczeń nie ma. To spojrzenie z najbardziej wąskiej perspektywy, uwzględniającej interesy państwa, jako właściciela stołecznego portu.

Spójrzmy jednak nieco szerzej. Chcemy, aby mieszkańcy Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej mogli podróżować co najmniej tak wygodnie, jak nasi zachodni sąsiedzi. Chcemy, aby Polska – wykorzystując swój naturalny potencjał – stała się komunikacyjnym sercem regionu. Lotniczy węzeł transportowy pozwala na uruchomienie kierunków, które w żadnym innym wypadku nie byłyby dochodowe, ale mają sens właśnie dlatego, że można w jednym miejscu zebrać podróżujących do danego miejsca niemal z całego świata. Budowa takiego węzła (hubu), pozwoli połączyć Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z wieloma miejscami, do których podróż jest dziś bardzo utrudniona.

Wreszcie ostatni element. Nowo powstały port lotniczy powinien zostać maksymalnie włączony w krajowy system transportu. CPK ma szanse stać się integratorem sieci transportowej całego kraju, zwłaszcza sieci kolejowej. Oznacza to stworzenie w RP unikalnego, w pełni zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.

Jaki przewiduje Pan harmonogram działań na najbliższe tygodnie?


Jeszcze przed wakacjami sejmowymi chcę przedstawić Radzie Ministrów projekt uchwały, na mocy której wybrana zostanie lokalizacja portu oraz nastąpi przyjęcie głównych założeń strategicznych projektu. Przyjęcie uchwały przez rząd umożliwia zmianę rządowych dokumentów strategicznych oraz rozpoczęcie prac np. nad uwarunkowaniami środowiskowymi projektu. Plan na ten rok zakłada jeszcze uchwalenie ustawy, na podstawie której będzie budowany CPK oraz inwestycje komplementarne względem niego.

Czytaj także kolejne części wywiadu z pełnomocnikiem budowy CPK, Mikołajem Wildem:
Pełnomocnik CPK: Pierwszy terminal obsłuży 50 mln pasażerów
Pełnomocnik CPK: Obecna sieć kolei nie wystarczy
Mikołaj Wild: Rozbudowa Modlina byłaby horrendum
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony