Partner serwisu

Mazowsze: Przegląd ekologiczny lotniska Chopina do poprawki. Znamy uwagi do PPL

Łukasz Malinowski 10.03.2020

Mazowsze: Przegląd ekologiczny lotniska Chopina do poprawki. Znamy uwagi do PPL
fot. Lotnisko Chopina
Jak poinformowało nas biuro prasowe Mazowsza, wiele elementów przygotowanego na zlecenie PPL Przeglądu ekologiczny Portu im. F. Chopina wymaga wyjaśnień i budzi wątpliwości Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dokument ten pokazywał przekroczenia norm hałasu i sugerował poszerzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU).
Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) to obszar wyznaczony na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska, wokół zakładu przemysłowego czy innego obiektu, jak np. lotnisko, generującego hałas. W przypadku stołecznego Portu Lotniczego im. Chopina obowiązuje obecnie OOU utworzona na mocy rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z 7 sierpnia 2007 roku, która była później zmieniana. W czerwcu 2018 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał jednak decyzję nr 21/18/PZ.E nakładającą na Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego dla Lotniska im. Chopina w zakresie oddziaływania akustycznego na środowisko.

U podstaw tej decyzji miały leżeć stwierdzone na podstawie pomiarów z roku 2017 przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Urząd uznał także, że nastąpił znaczący wzrost liczby operacji lotniczych i istotne zmiany w funkcjonowaniu Okęcia. W marcu ubiegłego roku marszałek ustalił ostateczny termin przedłużenia przeglądu do 31 października. Dokument został w terminie przekazany, a teraz poznaliśmy uwagi urzędu do tego opracowania. Szczegółowe informacje o jego zawartości przedstawiliśmy w tekście pt. Lotnisko Chopina: Będzie poszerzenie OOU i podstawa do roszczeń za hałas?

„Ilość operacji lotniczej” i „struktura floty” budzą wątpliwości


Po pierwsze, uwagi i wątpliwości zgłoszone przez samorząd dotyczyły materiałów potwierdzających przyjęte założenia do wyznaczenia zasięgu rzeczywistego oddziaływania portu na środowisko, „w tym ilości wykonywanych operacji lotniczych i używanej struktury floty lotniczej w latach 2017–2018, w każdej dobie, na każdym progu i poszczególnych trasach”. Zastrzeżenia budzi także brak „pełnego i wyczerpującego spełnienia przesłanek wynikających z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli podjęcia próby przeanalizowania wszystkich możliwości technicznych, technologicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie i ograniczenie oddziaływania akustycznego na środowisko, w szczególności możliwość wydłużenia ciszy nocnej na lotnisku i ewentualnego przeniesienia niektórych lotów nocnych na inne lotniska regionalne”.

Władzom regionalnym nie spodobał się także sposób w jaki przeprowadzona została analiza przewidująca wprowadzenie ewentualnych zmian w przebiegu tras startów i lądowań statków powietrznych, szerszego wyjaśnienia założeń przyjętych do wyznaczenia zasięgu oddziaływania hałasu portu lotniczego dla stanu prognozowanego.

Brak informacji o kryteriach określających warianty

W przekazanej nam informacji możemy przeczytać także, że wyjaśnień wymagają kryteria, które wzięto pod uwagę przy przeprowadzeniu analizy poszczególnych wariantów ustalających granicę obszaru ograniczonego użytkowania. W szczególności uwagi Mazowsza dotyczą wariantu „pozwalającego na ustalenie granic obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie izolinii 60 dB dla pory dnia i 50 dB, w rozbiciu na stanu rzeczywisty, perspektywiczny (prognozowany) lub będący ich połączeniem; przy zachowaniu zapisów w art. 114 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm) wskazujących, że jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu”.

W przygotowanym przez PPL dokumencie ma także brakować „bardziej wyczerpującego uzasadnienia dlaczego spośród wskazanych w przeglądzie ekologicznym trzech wariantów, rozpatrywanych do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wybrano wariant 3, gdyż stwierdzenie, że jest to rozwiązanie elastyczne i stabilne na najbliższa lata jest zbyt ogólne i w żaden sposób nie udowadnia, że przedmiotowy wariant 3 jest wariantem najbardziej korzystnym”.

Brak wyjaśnień w sprawie „core night” i obiektów chronionych?

Jak wyjaśniają przedstawiciele urzędu, w dokumencie zabrakło także szerszego opisu działania systemu kontroli hałasu w porze nocnej „Quota” wraz z przypisaniem do poszczególnych kategorii konkretnych statków powietrznych wykazanych w rzeczywistej i prognozowanej strukturze floty.

Zabrakło także danych o sposobach wykonanych obliczeń niektórych wartości przyjętych do wyznaczenia hałas naziemnego, w tym „wyczerpującego uzasadnienia jakim kierował się zarządzający lotniskiem w przeglądzie nie proponując ograniczeń w zakresie przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową, budowę szkół, szpitali, żłobków, domów opieki zdrowotnej i innych obiektów chronionych akustycznie w projektowanym obszarze ograniczonego użytkowania”.

Urząd zwrócił także uwagę na to, że nie zostały przedstawione wyjaśnień dlaczego wyznaczony zasięg oddziaływania stanu prognozowanego (wyznaczony po izofonie dla pory nocy LAeqN = 45 dB) jest większy od stanu rzeczywistego wyznaczonego dla tej samej pory przy uwzględnieniu większej ilości operacji wykonywanych w porze nocy).

Co dalej?

Oficjalne pismo ze strony urzędu do PPL zostało wysłane 18 lutego tego roku. – W przeglądzie ekologicznym występują braki uniemożliwiające organowi podjęcie decyzji w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania, a cześć informacji podana jest w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący. Niezbędne jest jego uzupełnienie i przedstawienie dodatkowych wyjaśnień – podkreśla Marta Milewska.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotnisko Chopina
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony