Partner serwisu

Lotnisko Chopina: Przetarg na wymianę warstwy ścieralnej i oświetlenia nawigacyjnego dróg kołowania

Rafał Dybiński 23.12.2020

Lotnisko Chopina: Przetarg na wymianę warstwy ścieralnej i oświetlenia nawigacyjnego dróg kołowania
fot. PLL LOT
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło 23 grudnia 2020 roku przetarg na roboty budowlane dotyczące wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z wymianą oświetlenia nawigacyjnego na drogach kołowania DK A5, A6, A7 i A8 oraz DK H2 na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Zamówienie nie jest podzielone na części. Cena natomiast nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na 26 stycznia 2021 roku.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów ustalono na sześć miesięcy. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podane terminy realizacji zamówienia mają charakter orientacyjny.

Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 300 tys. złotych. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. ceny umowy podanej w ofercie.

Zamówienie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, ustalono na dwa miesiące.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zainteresowani muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na wymianie warstwy ścieralnej na lotnisku lub nawierzchni lotniskowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 3,5 mln zł brutto, w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż dwa mln zł brutto oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej lub dróg kołowania o wartości nie mniejszej niż mln zł brutto.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotnisko Chopina
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony