Partner serwisu

Lotnisko Chopina: Przetarg na przebudowę płyty postojowej

Rafał Dybiński 23.03.2021

Lotnisko Chopina: Przetarg na przebudowę płyty postojowej
fot. Piotr Bożyk
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ogłosiło przetarg na przebudowę płyty postojowej PPS-5A wraz z przebudową urządzeń budowlanych w postaci oświetlenia projektorowego, punktów zasilania samolotów i ich odwodnieniem na terenie portu lotniczego im. Fryderyka Chopina.
Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 900 tys. złotych. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. ceny umowy podanej w ofercie.

Zamówienie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ustalono do 22 kwietnia 2021 roku. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na zasadach określonych w stosownej ustawie.

Zadanie obejmuje również opracowanie, uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich, Policją i PPL, a następnie wdrożenie i utrzymywanie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, niepowodującej wstrzymania ruchu na drogach publicznych oraz na drogach i bramach lotniskowych w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Poza tym zakłada również wykonanie innych opracowań, w tym projektów warsztatowych, montażu oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Przyszły wykonawca musi spełnić dwa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Pierwszy zakłada wymianę warstwy ścieralnej z betonu cementowego na drodze kołowania, płycie postojowej autostradzie lub drodze ekspresowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 000 m2. Drugi warunek obejmuje wykazanie dyspozycję i skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych, posiadającej uprawnienia budowlano-drogowe wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotnisko Chopina
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony