Partner serwisu

Kraków: Przetarg na usługę nadzoru rozbudowy lotniska

Rafał Dybiński 07.05.2021

Kraków: Przetarg na usługę nadzoru rozbudowy lotniska
fot. Krakow
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. rozpisał przetarg na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie nowego terminala cargo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie lotniska w stolicy Małopolski. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ustalono na 10 czerwca do godz. 10:00.
Wykonawca na cały okres trwania przedmiotowego zadania inwestycyjnego odda do dyspozycji zamawiającego profesjonalny zespół osób posiadających odpowiednie uprawnienia, doświadczenie zawodowe, a także certyfikaty i zaświadczenia umożliwiające pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie, jak również gwarantujących profesjonalne wykonanie zamówienia.

Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, a jego okres obowiązywania ustalono na osiemnaście miesięcy. Zespół będzie składał się z inspektorów nadzoru wszystkich branż objętych dokumentacją projektową, sporządzoną dla zadania Inwestycyjnego, tj. branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnił rolę inspektora koordynującego działania całego zespołu inspektorów nadzoru.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 tys. złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 proc. ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych. Wykonawca musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia co najmniej 1 mln złotych oraz niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego przy budowie budynku magazynowego lub przemysłowego wraz z częścią biurową o łącznej powierzchni użytkowej min. 2 500 m2, w ramach którego wykonano instalacje ogólnobudynkowe, tj. instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną, instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalacje słaboprądowe; a także jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego przy budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w ramach którego wykonano instalacje ogólnobudynkowe, tj. instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną, instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalacje słaboprądowe, przy czym minimalna wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła co najmniej 15 mln złotych netto.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotniska regionalne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony