Partner serwisu

Konsultacje w sprawie aktualizacji planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej

inf. pras 01.09.2021

Konsultacje w sprawie aktualizacji planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej
fot. Piotr Bożyk
31 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu zrewidowanego "Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020–2024" (PSD RP3). Konsultacje to jeden z elementów złożonego procesu ustalania wysokości stawek opłat nawigacyjnych na trzeci okres odniesienia, tj. na lata 2020-2024.
Pierwotny projekt PSD RP3 został przekazany do Komisji Europejskiej pod koniec 2019 roku, jednak drastyczny spadek ruchu lotniczego spowodowany pandemią COVID-19 zweryfikował przyjęte założenia i konieczna stała się jego aktualizacja.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli ULC, uczestniczyli między innymi eksperci Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pozostałych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, portów lotniczych, przewoźników lotniczych, strony społecznej oraz goście międzynarodowi, w tym przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), organu weryfikującego skuteczność działania (PRB) oraz Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL).

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat perspektyw rozwoju ruchu lotniczego w Polsce w kontekście pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na sektor lotniczy. Eksperci ULC przedstawili i omówili propozycję celów we wszystkich kluczowych obszarach skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska, przepustowości oraz efektywności kosztowej, które są w pełni zgodne z oczekiwaniami Komisji Europejskiej.

Omówiono również działania służb żeglugi powietrznej mające zredukować koszty oraz dostosować je do ogólnoeuropejskich celów w zakresie efektywności kosztowej. Przedstawiono plany rozwoju służb żeglugi powietrznej, wskazując na konieczność inwestowania w nowoczesne technologie, które zapewnią ciągłość i efektywność obsługi rosnącego ruchu lotniczego z zachowaniem standardów bezpieczeństwa.

ULC zapoznał się ze wszystkimi opiniami i uwagami do projektu. Na kolejnym etapie będą one analizowane z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa oraz utrzymania infrastruktury lotniczej w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Z analizy ULC dotyczącej planów pozostałych państw UE wynika, że opłaty trasowe i terminalowe na lata 2022-2024 mogą wzrosnąć średnio o 50 proc. w całej Europie. Wzrost kosztów wynika z aktualnej sytuacji, w której znalazła się branża lotnicza. Mimo dużego spadku ruchu lotniczego konieczne jest utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej służb ruchu lotniczego na tym samym poziomie, co generuje koszty. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej finansowanie służb żeglugi powietrznej leży przede wszystkim po stronie przewoźników. Projekt, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury, zostanie przekazany do weryfikacji i oceny Komisji Europejskiej do 1 października bieżącego roku.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony