Partner serwisu

Konkurs na prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Redakcja 13.05.2019

Konkurs na prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej
fot. Wikimedia Commons
Oficjalnie rozpoczęło się już postępowanie rekrutacyjne na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 30 kwietnia 2019 roku.
Poszukiwania prezesa PAK

Z końcem marca 2019 r. prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej przestał być Grzegorz Brona, który pełnił tę funkcję od 14 marca 2018 r. Tymczasowo premier Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków prezesa PAK Michałowi Szaniawskiemu. Natomiast już 30 kwietnia br. opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko szefa agencji. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej: „Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – na 5-letnią kadencję.”

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej stanowisko prezesa PAK może piastować osoba, która: jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii; posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji; zna język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się. 

Pożądanym wymaganiem wobec kandydata na szefa PAK, jakie również wyartykułowano w ogłoszeniu, jest „doświadczenie w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją”. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej jest jej organem wykonawczym i zarządzającym, co precyzuje art. 7 ust. 1 wspomnianej ustawy. Aplikację na stanowisko prezesa PAK można składać do 16 maja 2019 r.

"Polski" kosmos

Światowy rynek kosmiczny jest wart około 350 mld dolarów. Przewiduje się, że do 2026 roku jej wartość wzrośnie do 558 miliardów. W ciągu kilku ostatnich lat krajowy sektor bardzo mocno się rozwinął. Jeszcze w 2016 roku działało w Polsce zaledwie 30 przedsiębiorstw prowadzących działania w sektorze space. Obecnie jest ich dziesięciokrotnie więcej, co przekłada się na zatrudnienie 3 tysięcy osób oraz wartość rynku podmiotów branżowych na poziomie 150 milionów złotych. Cały krajowy rynek space jest szacowany na 15 miliardów złotych, a dzięki sektorowi kosmicznemu polska gospodarka na przestrzeni kilku lat zyskała ponad 200 milionów złotych.

Jednak pomimo stałego progresu, zarówno w liczbie podmiotów zaangażowanych w polski sektor space, jak i ilości zatrudnionych osób, mamy wiele do nadrobienia. W europejskim sektorze kosmicznym pracuje 231 tysięcy specjalistów, a jego wartość szacuje się na 53-62 miliardy euro. Według danych dostarczonych przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Polska inwestuje około 30 milionów euro rocznie, zaś budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2018 roku wynosił 5,6 miliarda euro. Tym samym krajowa branża stanowi niecały 1 proc. europejskiego rynku.

Do zmiany obecnego stanu rzeczy potrzebne jest zwiększenie procentu PKB na inwestycje związane z przemysłem kosmicznym. Wielcy globalni gracze – USA i Rosja – przeznaczają na ten cel 0,25 proc. swojego produktu krajowego brutto. Natomiast Polska wydaje zaledwie 0,01 proc. PKB.  
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony