Partner serwisu

Jaki węzeł kolejowy przy CPK? Ruszył przetarg na studium

Witold Urbanowicz 04.01.2021

Jaki węzeł kolejowy przy CPK? Ruszył przetarg na studium
mat. CPK
Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla najważniejszej części komponentu kolejowego. Chodzi o węzeł kolejowy, w którym będą zbiegać się nowe linie kolejowe – linia KDP między Warszawą a Łodzią oraz przedłużenie CMK z południa na północ – wraz ze wszystkimi łącznicami.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy węzła kolejowego CPK. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu linii kolejowych objętych projektem w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. Ponadto przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych oraz studium geologicznego na potrzeby opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla wariantu inwestorskiego.

Projekt obejmuje szereg odcinków linii kolejowych, przeznaczonych do prowadzenia pasażerskiego ruchu dalekobieżnego i ekspresowego regionalnego. W skład projektu wchodzą odcinek linii kolejowej nr 85 w obszarze pomiędzy rejonem Tłustego a rejonem Wiskitek, odcinek linii kolejowej nr 5 pomiędzy stacją Korytów (linia nr 4) a punktem przecięcia z linią nr 3 w rejonie Sochaczewa i Teresina-Niepokalanowa (wraz z zestawem łącznic pomiędzy liniami nr 3 i 5), a także łącznice pomiędzy linią nr 5 a linią nr 1 w rejonie punktu ich przecięcia oraz łącznice pomiędzy liniami nr 5 i 85.

Do tego dochodzą odcinki linii kolejowych przeznaczonych do prowadzenia pasażerskiego ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Chodzi przede wszystkim o odcinki linii kolejowych, zapewniające połączenie pomiędzy linią nr 3 (styk pomiędzy Błoniem a Sochaczewem) a linią nr 1, lub ewentualnie przedłużeniem linii nr 447 (styk pomiędzy Żyrardowem a Grodziskiem Maz.), wraz z łącznicami w konfiguracji zależnej od wariantu.

Konkretne rozwiązania dla ideowego przebiegu i konfiguracji wszystkich linii kolejowych i łącznic objętych projektem, a także rozwiązania dla punktów styku pomiędzy poszczególnymi nowymi i istniejącymi liniami i łącznicami będą zawarte w wariantach przekazanych wykonawcy przez zamawiającego. W zależności od przyjętych rozwiązań, poszczególne odcinki należące do układu dalekobieżnego i regionalnego, a także ewentualne odcinki dla ruchu towarowego, mogą być trasowane równolegle w formie linii wielotorowej, być wspólne dla obu układów, bądź rozłączne od siebie. Dotyczy to również obszaru stacji kolejowej CPK.

W przypadku stacji Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Korytów, Teresin Niepokalanów bądź też ewentualnych innych, nowych posterunków ruchu na liniach nr 1, 3 i 4, których powstanie będzie wynikało z przyjętych wariantów węzła, wykonawca musi wykonać pełny zakres prac studialnych i na ich podstawie określić zakres niezbędnej przebudowy liniowej infrastruktury kolejowej wynikający ze zwiększonego ruchu pociągów. Autorzy opracowania powinni także wskazać zakres przebudowy lub budowy punktów obsługi podróżnych wynikającej ze wzrostu liczby obsługiwanych podróżnych na tych stacjach i posterunkach, które służą jako punkty zatrzymań pociągów pasażerskich. W zakresie stacji Korytów, w ramach której przewidziane jest również wyprowadzenie nowej linii nr 88 w kierunku Warki, wykonawca zaplanować ma wszelkie niezbędne rozwiązania techniczne (lokalizacja
rozjazdów, obiekty inżynieryjne, itd.).

Projekt obejmuje także możliwe połączenia do istotnych generatorów ruchu towarowego (np. terminal logistyczny) w obszarze CPK, realizowane w formie bocznicy szlakowej lub oddzielnej linii kolejowej odgałęziającej się od jednego z pozostałych elementów węzła kolejowego CPK bądź jednej z okolicznych linii istniejących. Lokalizacja tych połączeń będzie zależna od wyboru lokalizacji wspomnianych wyżej obiektów oraz ich charakteru.

Stacja kolejowa CPK, będąca integralnym elementem przyszłego lotniska, miałaby powstać w punkcie styku linii nr 5 i 85. Z punktu widzenia układu torowego, w zależności od wariantu funkcjonalnego węzła, stacja CPK może przyjąć formę wspólnej stacji dla obu linii, lub dwóch oddzielnych stacji dla każdej z linii, ściśle powiązanych ze sobą w zakresie infrastruktury pasażerskiej, lecz pozbawionych bezpośrednich połączeń torowych i funkcjonujących jako dwa niezależne posterunki ruchowe. W zależności od wariantu, przez jedną lub obie z wyżej opisanych stacji mogą przebiegać również linia lub linie kolejowe należące do układu regionalnego. Jak zaznacza zamawiający, dla stacji kolejowej CPK prowadzone są równolegle prace studialne określające układ geometryczny stacji, parametry infrastruktury pasażerskiej oraz budynek dworca kolejowego i jego powiązania z terminalem lotniczym i inną infrastrukturą obszaru lotniska (np. węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej).

Założono prędkość projektową do 350 km/h, przy czym w momencie oddania dla ruchu – do 250 km/h. Na linii 85 oraz powiązanych z nią łącznicach przewidziano ruch pasażerski. Natomiast na linii nr 5 oraz łącznicach z liniami 1, 3 i 4 założono zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy, ale bez prowadzenia regularnego ruchu towarowego przez stację CPK. Założono zasilanie 25 kV AC dla układu dalekobieżnego oraz 3 kV DC lub 25 kV AC dla układu regionalnego.

Termin składania ofert mija 3 lutego. O wyborze zdecydują cena (50%) oraz doświadczenie personelu (50%). Na cały projekt przeznaczono 714 dni, czyli blisko dwa lata. Równolegle trwa przetarg na linię KDP na odcinku między Warszawą a Łodzią, której węzeł CPK ma być integralną częścią.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony