Partner serwisu

Jak dojechać koleją do CPK (cz.2)

mt 09.12.2017

Jak dojechać koleją do CPK (cz.2)
fot. CPK
Kontynuujemy przedstawienie rządowych planów odnośnie budowy nowej infrastruktury kolejowej, która posłuży dojazdom do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym razem przedstawiamy plany na okres po 2025 r. Dodajmy: plany niezwykle ambitne.
Przypomnijmy, że rząd zakłada, iż prace związane z budową linii kolejowych dedykowanych obsłudze CPK (ale nie tylko – bo poprawiającej również konkurencyjność kolei w ruchu regionalnym i dalekobieżnym niezwiązanym z CPK) będą podzielone na dwa zasadnicze etapy:

• W pierwszym, trwającym do 2025-27 r. i współfinansowanym najpierw przy współudziale obecnej, a później następnej perspektywy finansowej UE, podejmowane będą działania, które będą służyć uzupełnianiu głównych luk sieci PKP PLK, czyli budowie brakujących elementów sieci kolejowej oraz modernizacji i rewitalizacji istniejącej sieci dla wykorzystania w maksymalnym stopniu jej parametrów geometrycznych, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej wszystkich obszarów kraju.

• W drugim etapie, działania będą ukierunkowane na budowę nowych odcinków kolei dużych prędkości. Ma to nie tylko poprawić atrakcyjność kolei w przejazdach wewnątrz kraju, ale również w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach projektu „Trójmorza”.

Głównie założenia inwestycyjne dla I etapu przedstawiliśmy tutaj. Choć już realizacja I etapu jest zadaniem bardzo ambitnym, rewolucjonizującym polską sieć kolejową i jej możliwości, nadrabiający zaległości w rozbudowie infrastruktury sięgające nawet okresu II Rzeczpospolitej, to planowany przez autorów dokumentu II etap przynosi jeszcze bardziej rewolucyjne propozycje.

Zgodnie z intencjami autorów dokumentu, w II etapie realizowane będą uzupełnienia krajowej infrastruktury o odcinki torowe wysokich parametrów prędkości (250 km/godz.), dublujących istniejącą infrastrukturę w celu poprawy atrakcyjności transportu kolejowego.

Nowe trasy w każdym kierunku

Przede wszystkim, miałyby to być następujące projekty inwestycyjne:
• Przedłużenie CMK na północ z okolic Włocławka do Tczewa;
• Linia kolejowa łącząca CPK z Kielecczyzną i Podkarpaciem;
• Przedłużenie CMK na południe;
• Budowa trasy Łódź – Kalisz/Nowe Skalmierzyce;
• Inwestycje transgraniczne;
• Inwestycje w aglomeracjach (na południu Polski);
• „Łącznik kampinoski”.

Przedłużenie CMK na północ z okolic Włocławka do Tczewa (z obsługą m.in. Grudziądza) to projekt podobny do pomysłu przedstawionego niedawno na łamach „Rynku Kolejowego”. Pisaliśmy przede wszystkim co prawda o połączeniu Warszawy z Trójmiastem, trasą, która miałaby obsłużyć m.in. Płock oraz lotnisko w Modlinie (artykuł ukazał się jeszcze przed decyzją o lokalizacji CPK). Wskazaliśmy jednak jednocześnie, już po tym, jak rząd ujawnił swoje plany w zakresie CPK, iż nowe lotnisko mogłoby być połączone z Trójmiastem poprzez system istniejących linii nr 3 i 33 (przez Łowicz i Kutno) do Płocka, gdzie łączyłby się z proponowaną na łamach „RK” linią „KDP Północ”.

Na trasie łączącej CPK z Podkarpaciem, nowe odcinki miałyby być wybudowane na fragmentach CPK – Warka oraz Radom – Iłża – Kunów k. Ostrowca Św.. Pomiędzy Warką i Radomiem fragmentem tego połączenia byłaby istniejąca linia kolejowa nr 8, a pomiędzy Ostrowcem a Rzeszowem – ciąg LK 74, 68 i wykorzystaniem zbudowanych w I etapie linii Łętownia - Rzeszów i Zbydniów - Zalesie Gorzyckie (trasa przez Stalową Wolę i Nisko) [Dziękujemy Czytelnikom za zwrócenie uwagi na tę trasę - przyp. JM]. Na odcinku od Ostrowca możliwa jest też alternatywa z wykorzystaniem LK 25 i 71 (trasa przez Sandomierz, Tarnobrzeg, Kolbuszową). 

Przedłużenie CMK na południe miałoby sprawić, że CMK dotarłaby do aglomeracji rybnickiej i bielskiej oraz granicy państwa (co ma ułatwić realizację koncepcji Trójmorza). Działaniem komplementarnym miałoby być również budowa, w nowym przebiegu, linii kolejowej wysokich prędkości Kraków – Katowice, wraz z Małopolsko-Śląskiem węzłem transportowym, na przecięciu tej linii z przedłużoną CMK. Przedłużenie CMK na południe miałoby nastąpić częściowo z wykorzystaniem linii kolejowej 93 (Trzebinia – Zebrzydowice).

Jednocześnie, na odcinku transgranicznym, trasa ta miałaby być poprowadzona, z Czechowic-Dziedzice do Ostrawy przez Jastrzębie Zdrój (największe – liczące ok. 90 tys. mieszkańców – miasto w Polsce bez transportu kolejowego; obecnie istnieją już plany, przygotowywane m.in. przez samorząd miejski Jastrzębia, odbudowy linii kolejowej do tego miasta i budowy połączenia transgranicznego). Zgodnie z omawianą tu koncepcją, budowa trasy przez Jastrzębie miałaby nastąpić z wykorzystaniem przebiegu dawnych linii (to samo zresztą, w większości wypadków, planują lokalni samorządowcy). Autorzy dokumentu podkreślają również, że za granicą Polski, magistrala ta powinna być poprowadzona istniejącą linią (przez granicę czesko-słowacką) z Ostrawy do Żyliny (która wymaga modernizacji), a w Żylinie łączyłaby się z modernizowaną aktualnie magistralą do Bratysławy (słowacka linia kolejowa nr 120).

Budowa nowego odcinka linii kolejowej Łódź – Sieradz – Kalisz/Nowe Skalmierzyce, w śladzie projektu KDP „Y”, miałoby stanowić uzupełnienie wybudowanych w I etapie odcinków nowych linii kolejowych (Sieradz – Wieruszów i Kalisz – Pleszew). Całość pozwoliłoby na skrócenie czasów przejazdy pomiędzy CPK a m.in. Szczecinem, Poznaniem, Zieloną Górą i Wrocławia. Działania te wymagać będą naturalnie również modernizacji istniejącej infrastruktury (m.in. fragmentów linii 282 Kluczbork – Poznań, 14 Łódź Kaliska – Tuplice).

Tunel pod Tatrami?

Inwestycje transgraniczne w nowych korytarzach (działanie określone przez autorów dokumentu jako „potencjalne”) to działania rekomendowane do realizacji przez Polskę i inne państwa, zwłaszcza te potencjalnie zaangażowane w projekt Trójmorza. Wśród postulatów w tym zakresie znajdują się m.in. następujące inwestycje:

• Rozgałęzienie południkowej osi istniejącego korytarza do międzynarodowych przewozów towarowych Bałtyk – Adriatyk (RFC 5) i budowę nowej linii kolejowej Polska – Słowacja – Węgry, przechodząca m.in. systemem tuneli pod Tatrami, co byłoby związane z utworzeniem nowego korytarza, Bałtyk – Morze Czarne;
• Utworzenie nowego korytarza Warszawa – Praga (i dalej w kierunku Europy Południowo-Zachodniej). Jak wskazano w dokumencie, realizacja tego projektu wymagałaby po stronie polskiej modernizacji linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław – Wałbrzych, a dalej: budowy linii kolejowej pomiędzy Wałbrzychem i granicą w Lubawce. Po stronie czeskiej, niezbędna byłaby natomiast budowa linii kolejowej pomiędzy granicą w Lubawce (Kralovcu) i miastem Hradec-Kralove -wzdłuż planowej drogi ekspresowej R11/S3.

Autorzy dokumentu zwrócili uwagę, że po stronie polskiej szybka linia kolejowa Wrocław – Wałbrzych – Kamienna Góra odgrywałaby ważną rolę w transporcie regionalnym. Tytułem dygresji, tu warto zwrócić uwagę na Kamienną Górę: ponad 20-tysięczne miasto borykające się z wysokim bezrobociem, w dużej mierze wykluczone komunikacyjne (kolejowe połączenia pasażerskie tylko w sezonie wakacyjnym), a przecież leżące blisko linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra. Przede wszystkim jednak, stacja kolejowa jest znakomicie zlokalizowana, w samym centrum miasta. To niepozorne miasto jest doskonałym przykładem – które w skali kraju można będzie mnożyć bez końca – że gdyby zrealizowano całość zapowiadanych inwestycji, wówczas rzeczywiście odmieniłyby się transportowe realia praktycznie każdego zakątka Polski.

Pod mianem odcinków aglomeracyjnych, omawiany dokument rozumie realizację uzupełnień sieci kolejowej na południu Polski, integrujących w układy aglomeracyjne większe ośrodki miejskie (wymieniono realizację powiązań następujących ośrodków: Świdnica – Wałbrzych (budowa nowej linii kolejowej pomiędzy tymi ośrodkami), Tarnów – Nowy Sącz (budowa skrótu kolejowego pomiędzy tymi miastami), Rzeszów – Krosno – Jasło – Sanok (budowa nowej linii Rzeszów – Sanok oraz skrótu Rzeszów – Jasło, wraz z łącznicą w kierunku Krosna).

Wskazano, że realizacja tego rodzaju inwestycji nie tylko usprawni ruch kolejowy w wymiarze regionalnym, dalekobieżnym i międzynarodowym, ale także turystycznym. Podkreślono również, że w każdym z przewidzianych przypadków możliwe jest wykorzystania budowanych odcinków torów w ruchu międzynarodowym z wykorzystaniem istniejących przejść granicznych (w Łupkowie, Muszynie, Lubawce – przy czym, jak wspomniano wcześniej, w przypadku Lubawki rekomendowane nie jest wykorzystanie istniejącej linii kolejowej przechodzącej przez granicę do Czech, lecz budowę nowej infrastruktury.
„Łącznik kampinoski do z kolei” pomysł budowy trasy pomiędzy CPK i Nowym Dworem Maz., omijającej węzeł warszawski. Jest to również projekt „potencjalny”, do realizacji nie wcześniej niż kilka lat po otwarciu CPK (w przypadku, gdy okaże się, że krajowy węzeł przesiadkowy w ramach CPK okaże się sukcesem) bądź w przypadku rezygnacji z budowy CMK Północ.

W omawianym dokumencie wskazano również, że szereg inwestycji wskazanych powyżej (zwłaszcza tych o zasięgu trans granicznym) potencjalnie kwalifikuje się do ubiegania się o środki w ramach Instrumentu CEF („Łącząc Europę”), czyli specjalnego programu pomocowego inwestycyjnego, w ramach którego finansowane są programy infrastrukturalne i energetyczne o zasięgu ponadkrajowym. W pozostałych przypadkach, zaproponowane inwestycje będą mogły w większości wypadków ubiegać się o dofinansowanie z „konwencjonalnych” unijnych programów pomocowych.

W kolejnym, ostatnim artykule przedstawiającym rządowe plany rozwoju infrastruktury kolejowej związanej z CPK, który ukaże się w poniedziałek, przedstawimy m.in. prognozowane czasy przejazdu oraz koszty planowanych inwestycji.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony