Partner serwisu

Instytut Sobieskiego: CPK – punkt wyjścia do zmian systemu transportowego

Roman Czubiński 12.12.2017

Instytut Sobieskiego: CPK – punkt wyjścia do zmian systemu transportowego
fot. Port Lotniczy Poznań Ławica
Pracownicy Instytutu Sobieskiego i współpracujący z nimi eksperci przedstawili raport o warunkach realizacji CPK wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową. Jak zaznaczono – wobec spełnienia się prognoz wzrostu ruchu lotniczego z roku 2010 – pytanie nie brzmi już „czy”, ale „jak” budować centralny port. Oprócz roli innowacyjnych rozwiązań podkreślono konieczność koordynacji działań nie tylko między koleją i lotnictwem, ale również branżą energetyczną oraz paliwową.
Według inż. Mariana Konopińskiego instytucje zaangażowane w projekt CPK mają wszelkie szanse na uniknięcie błędów popełnionych przy realizacji wciąż nieukończonego lotniska Berlin Brandenburg. – Z analizy materiałów wynika, że już na etapie planowania naszym zachodnim sąsiadom zabrakło rzetelnych prognoz ruchu i modelu ekonometrycznego w perspektywie wieloletniej. My wymagaliśmy tego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niemiecki rząd rozpisał przetarg na koncepcję, ale został on unieważniony, a za drugim podejściem nikt się nie zgłosił, więc delegowano kompetencje do spółki lotniskowej – wyliczał inżynier. Co więcej, w proces planowania ingerował nadburmistrz Berlina. Brakowało też konsensusu z Deutsche Bahn oraz z Lufthansą, która nie chciała otwierać kolejnego hubu swoich połączeń. Sytuację dodatkowo skomplikował upadek Air Berlin.

– Konieczne jest systemowe podejście, jak w obszarze zarządzania projektami, obejmujące integrację środków transportu i synergię. Omawiamy kwestię budowania jedności wokół projektu. Cieszy nas chęć uczestnictwa w projekcie, deklarowana przez spółki kolejowe – zaznaczył prelegent. Jak dodał, większość lotnisk regionalnych nie powinna stracić na budowie CPK – jedynymi wyjątkami od tej reguły mogą stać się Łódź i Radom. Lotniska takie, jak krakowskie Balice czy poznańska Ławica mogą stać się wręcz jej beneficjentami.

Improwizacja może być konieczna

Dr Tadeusz Lis skoncentrował się na koncepcji zarządzania przedsięwzięciem i roli zasobów ludzkich. – Mamy dowody, że ten port się uda. Polscy managerowie odznaczają się unikalnymi cechami, takimi jak zdolność do bardzo dużej improwizacji w trudnych sytuacjach. Starannie wyznaczyliśmy ramy dla improwizacji i twórczego myślenia – przekonywał. Jak dodał, managerowie z wykształceniem technicznym po polskich politechnikach potrafią spojrzeć na problem szerzej, niż ich zachodni odpowiednicy, wąsko wyspecjalizowani w swoich dziedzinach. – Pozwala to na dobrą współpracę interdyscyplinarną. Na każdym etapie od koncepcji do eksploatacji i przyszłej likwidacji portu rozpatrujemy równolegle 7 aspektów: technologiczny, rynkowy, finansowy, organizacyjny, społeczno-polityczny, prawno-regulacyjny oraz interakcję z dalszym otoczeniem biznesowym – wyliczył dr Lis.

Całość zagadnień związanych z CPK zostanie podzielona na 3 klasy projektów. – Najważniejsze z nich to projekty składowe – to, co musimy wykonać, by wybudować infrastrukturę. Następna kategoria to projekty towarzyszące, nie zarządzane bezpośrednio przez zespół kierujący budową, ale koordynowane – na przykład przebudowa węzłów komunikacyjnych i poprawa przepustowości sieci wysokiego napięcia. Ostatni rodzaj to zadania wzbogacające projekt, ale nie niezbędne do jego „przeżycia” – stwierdził. Do takich zadań zaliczają się np. zmiany prawa ułatwiające inwestowanie w mającym powstać przy CPK miasteczku. Innowacyjnych rozwiązań systemowych ma być razem co najmniej kilkadziesiąt. Według dr. Lisa przy odpowiednim podejściu CPK może być przedsięwzięciem najwyżej średniego ryzyka.

To kolej nadaje sens CPK

– Sens budowy samego Centralnego Portu Lotniczego można było kwestionować, jednak wraz z częścią kolejową tworzy on spójną koncepcję – ocenił prof. Andrzej Szarata. Jego zdaniem realizacja przedsięwzięcia wymaga pełnego porozumienia wszystkich instytucji decydujących o rozwoju infrastruktury transportowej. Taka współpraca może też stać się punktem wyjścia do opracowania multimodalnego modelu transportowego w skali całej Polski. – Dotychczas każdy zarządca infrastruktury, jak GDDKiA czy PKP PLK, działał i tworzył prognozy sam dla siebie, bez koordynacji z pozostałymi. Zamiast pracować w ten sposób na wąskich wycinkach, powinno się stosować podejście bardziej multimodalne – podkreślił. Zaapelował też o szybkie opracowanie kompleksowej multimodalnej prognozy ruchu dla CPK. – Przewidywania oparte na fundamencie naukowym są łatwo weryfikowalne. Założenia studium wykonalności będą weryfikować prywatni inwestorzy, decydując o rozwoju działalności przy CPK – podsumował.

Sekretarz generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Agata Pomykała również zwróciła uwagę na rolę kolei w obsłudze portu. – Lokalizację wybrano tak, by była związana z obecnością dużych skupisk miejskich i gospodarczych oraz dobrze położona w stosunku do istniejących linii kolejowych. Jest to dobre pole dla transportu regionalnego i aglomeracyjnego. Trzeba jednak dobudować pewne odcinki linii, takie jak przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej na północ – przypomniała. – Należy sprawić, by jak największa część pasażerów dojeżdżała transportem publicznym, inaczej problem parkingów zdominuje inwestycję. Podstawowy argument to czas dojazdu, który nie powinien trwać dłużej od przelotu. Kolej jest bardziej efektywna i zapewnia sprawniejszy dojazd – podkreśliła przedstawicielka SITK. Wynik krakowskiego lotniska, na które koleją dociera ok. 30% pasażerów, uznała za bardzo dobry.

– Jeśli czas dojazdu będzie przekraczał półtorej godziny, większość dojazdów przejmie transport lotniczy – zgodził się Jan Raczyński z Instytutu Kolejnictwa. Część pasażerów, zwłaszcza z zachodniej Polski, może wtedy wybrać dojazd do lotnisk niemieckich jako bardziej opłacalny finansowo i czasowo. – Dominującym kierunkiem lotów z Polski jest zachód, a dojazd z Wrocławia do Berlina może być już wkrótce łatwiejszy, niż do CPK – podkreślił ekspert IK. Docelowo powinno się zatem zredukować czas dojazdu z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia do godziny i 15 minut. – W przypadku linii do Gdańska należy powrócić do planu budowy nowej linii z lat 80. – stwierdził. Jak dodał, udział pasażerów kolei podróżujących do CPK w stosunku do wszystkich podróżnych w całej Polsce będzie prawdopodobnie dość niski – ma wynosić ok. 4%. Największą wartość, ok. 10%, osiągnie w przypadku PKP IC.

Wild: Będzie spółka specjalnego przeznaczenia

– Wiele zawartych w raporcie uwag rzuca nowe światło na koncepcję CPK – przyznał pełnomocnik rządu ds. budowy portu Mikołaj Wild. W najbliższym czasie głównym wyzwaniem będzie przeprowadzenie badań środowiskowych. – Chcemy zacząć jak najszybciej i zgromadzić tyle danych, ile się da. Przedsięwzięcie jest jednak tak nietypowe, że musimy posiłkować się rozwiązaniami przewidzianymi dla lokalizacji elektrowni jądrowej – zaznaczył. Dodatkowym utrudnieniem będzie wymóg maksymalnej elastyczności w dostosowywaniu port do obsługi nowymi, nieistniejącymi dziś jeszcze środkami transportu (według prognoz PwC w 2050 będą one obsługiwać aż 85% wszystkich połączeń). Na razie, niezależnie od przyjętej ostatecznie maksymalnej przepustowości, jest pewne, że nowe lotnisko będzie musiało mieć dwa pasy startowe. – Przy dobrej organizacji zapewnia to możliwość obsłużenia do 50 mln pasażerów rocznie – stwierdził Wild.

Zdaniem pełnomocnika należy rozdzielić role sponsora i kierownika projektu. – Kierownictwo powinna objąć spółka specjalnego przeznaczenia, która powinna być powołana jak najszybciej. Do czasu ukończenia CPK musi ona pozostać spółką ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa – uznał Wild. W miarę postępów w realizacji projektu będą wyodrębniane kolejne SSP, zajmujące się – między innymi – infrastrukturą kolejową i lotniskową. – To konieczne, bo model finansowania obu rodzajów inwestycji jest zupełnie inny. Linie kolejowe mogą korzystać z dofinansowania unijnego. Węzeł natomiast powinien być dochodowy, przygotowany tak, jak dla wymagającego prywatnego inwestora. Nie przesądzam, czy skorzystamy z mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego – zaznaczył pełnomocnik. Dwuletnie prace przygotowawcze mają pozwolić na podjęcie decyzji o tym, czy rząd podzieli się zyskami i ryzykami z innymi podmiotami.

Prezes Portu Lotniczego Poznań Ławica Mariusz Wiatrowski zwrócił uwagę na potrzebę racjonalnego planowania. – Trzeba wyznaczyć i „zamrozić” maksymalny obszar ciążenia, tak by zarządcy położonych w nim regionalnych portów lotniczych wiedzieli, co mają robić w perspektywie 10 lat. Potrzebna jest spójna strategia transportowa dla całego kraju, transportowy masterplan – ocenił. Według prezesa każdy port regionalny jest w skali regionu takim samym węzłem logistycznym, jakim ma być CPK. – Lotnisko oddziałuje na region, ma swoją strategię. Potrzebujemy wiedzieć, jak bardzo wzrośnie rynek w Polsce, jeśli chodzi o oferowanie, i jak będą wyglądać rozpływy. Apeluję do ministerstwa o jak najszybsze opracowanie masterplanu – zakończył.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony