Partner serwisu

Ile będzie kosztował CPK

mt 13.12.2017

Ile będzie kosztował CPK
fot. Pexels
Koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to ogromne wyzwanie i… ogromne koszty. Jakie? To zagadnienie podejmuje rządowa analiza założeń budowy CPK.
Czytamy w nim, że – zważywszy, że budowa CPK nie powinna wiązać się z wyjątkowymi wyzwaniami inżynieryjnymi – budżet projektu, w zakresie budowy samego lotniska, powinien zamykać się w kwocie pomiędzy 16-19 mld zł. Podkreślono w nim również, że uszczegółowienie kosztorysu możliwe będzie dopiero na etapie bardziej zaawansowanych prac studyjnych nad projektem, w tym – konsultacji z podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji podobnych przedsięwzięć. Powyższą kwotę oszacowano m.in. na bazie doświadczeń z budowy w ostatnich latach wielkich lotnisk w innych państwach, m.in. w Berlinie, Stambule, Kuala Lumpur, Denver czy Dubaju. Dużo miejsca w przytaczanym dokumencie poświęcono analizie kosztów komponentu kolejowego i drogowego związanego z budową CPK.

KDP: 250 czy 350 km/godz.?

W zakresie infrastruktury kolejowej – wskazano, że kluczowe są przedsięwzięcia, na które składa się budowa linii KDP Warszawa – Łódź, budowa węzła kolejowego w rejonie CPK wraz z dworcem oraz układem torowym zawierającym łączniki pomiędzy istniejącymi liniami kolejowymi (nr 1, 3, 4), a także przedłużenie do CPK podmiejskiej linii kolejowej 447 (łączącej Warszawę z Grodziskiem Maz.).

Zgodnie ze Studium KDP, odcinek Warszawa – Łódź w standardzie prędkości 350 km/godz. wyceniony został na kwotę około 8 mld zł netto. Przy czym wskazano równocześnie, że realizacja tej linii w standardzie 250 km/godz. może być istotnie tańsza w stosunku do szacunkowych kosztów ze studium (które nie zawiera kosztów budowy dworca w rejonie CPK). Dworzec kolejowy CPK wraz łącznikami z istniejącymi liniami (o łącznej długości około 30 km) oszacowano na ok. 2-3 mld zł. Przy czym wskazano, że są to szacunki przybliżone, gdyż ostateczny koszt inwestycji wynikać będzie z przyjętej koncepcji węzła kolejowo-lotniczego oraz z decyzji określających zakres inwestycji. Do tego trzeba doliczyć koszty budowy linii KDP Warszawa – Łódź. Łączny koszt infrastruktury kolejowej (węzeł kolejowy CPK + linia KDP w standardzie 250 km/godz.) powinna kosztować ok. 8-9 mld zł.

Ring autostradowy – ale czy pełny?

Główną inwestycją drogową związaną z budową CPK jest 65-kilometrowy odcinek stanowiący fragment Autostradowej Obwodnicy Warszawy (łączna długość planowanej AOW to ok. 306 km), łączący DK92, A2, S8 i S7. Jego koszt oszacowany został na 1,76 mld zł. Inne działania, do realizacji w drugiej kolejności, związane z rozwojem infrastruktury drogowej w kontekście budowy CPK to:
• „Ring południowy” łączący węzeł na A2 przy CPK z Mińskiem Maz. (przez Grójec, Górę Kalwarię, Kołbiel) – szacunkowy koszt 2,875 mld zł;
• „Ring północny” łączący węzeł na A2 przy CPK z Wyszkowem (przez Sochaczew, Wyszogród, Zakroczym, Serock) – koszt wynosi 3,996 mld zł.

Łączny koszt ww. inwestycji drogowych to 6,871 mld zł. Przy czym w dokumencie podkreślono, że na obecnym etapie nie ma jednoznacznych podstaw do wskazywania, aby na całym odcinku wyżej opisana droga miał mieć klasę A. Ww. koszt zakłada parametry drogi klasy GP i wykorzystanie obecnie budowanych odcinków, np. obwodnicy Góry Kalwarii. Dla budowy całego ringu (306 km) daje to koszt średnio 27 mln zł za 1 km drogi.

Jak podkreślono w dokumencie – uwzględniając, że z jednej strony z punktu widzenia realizacji CPK nie jest konieczna realizacja pełnej AOW, z drugiej natomiast strony, że dla budowy CPK konieczna pozostaje realizacja dodatkowych przyłączy autostradowych, uznać należy, że ww. kwota 6,871 mld zł wyznacza maksymalną granicę potrzeb finansowych w zakresie rozbudowy sieci drogowej. Powyższe wyliczenia nie uwzględniają kosztów rozbudowy Autostrady A2 o nowe pasy oraz nie uwzględniają też kosztów łączników zapewniających dostęp CPK do AOW. Wyliczenia nie uwzględniają również innych, pomniejszych kosztów związanych z realizacją niniejszej CPK.

W sumie – prawie 35 mld zł

Wszystkie ww. inwestycje zamykają się łączną kwotą 34,87 mld zł. Do powyższych szacunków nie zostały wliczone m.in.:

• kolejne etapy rozbudowy sieci kolejowej (gigantyczne plany inwestycyjne w skali całego kraju – piszemy o nich m.in. tutaj),
• komercyjne inwestycje zmierzające do integracji aglomeracji warszawsko-łódzkiej,
• inne inwestycje komplementarne; transportowe, turystyczne i urbanizacyjne, które mogą być realizowane w powiązaniu z CPK (np. rewitalizacja układów urbanistycznych Łodzi, promocje obiektów dziedzictwa narodowego, rozwój infrastruktury transportowej w obrębie aglomeracji warszawsko-łódzkiej).


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony