Partner serwisu

GTL ogłosiło przetarg na budowę hangaru w Katowicach

Rafał Dybiński 09.12.2020

GTL ogłosiło przetarg na budowę hangaru w Katowicach
fot. Katowice Airport
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A ogłosiło przetarg na budowę hangaru technicznego H3 na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Wadium ustalono na 500 tys. złotych. Termin składania ofert wyznaczono na 8 stycznia 2021 roku.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy hangaru technicznego na terenie MPL "Katowice". Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest budowa hangaru technicznego wraz z przyłączeniem zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu zgodne z przeznaczeniem.

Obiekt będzie wykorzystywany do obsługi technicznej statków powietrznych kodu "C". Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych, budowlano montażowych i instalacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także niezbędnych prac projektowych w zakresie projektów warsztatowych i opracowania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacyjnej związanej z kompleksową realizacją wyżej wskazanego zadania inwestycyjnego.

Szczegółowe prace obejmują wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów specjalnych oraz drogi dojazdowej związane z przeznaczeniem obiektu, a także wykonanie oświetlenia terenu przy hangarze oraz oświetlenia miejsc postojowych i dróg dojazdowych. Wykonawca musi poza tym zapewnić odwodnienie terenu, przekładki sieci uzbrojenia terenu, wszelkie instalacje i sieci sanitarne, wodociągowe, elektryczne i niskoprądowe. Dodatkowo zobowiązany będzie do oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz stanowisk postojowych. Niezbędne będzie również wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacyjnej, a także dokumentacji przeciwpożarowej.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów ustalono na dwanaście miesięcy. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szacunkowa jego wartość ustalono na powyżej kwoty 5 350 000 euro.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotniska regionalne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony