Partner serwisu

Eurocontrol: Opóźnienia są mniejsze. Efekt współpracy europejskiej

Redakcja 27.09.2019

Eurocontrol: Opóźnienia są mniejsze. Efekt współpracy europejskiej
fot. Pixabay
Wobec rosnącego ruchu lotniczego w Europie poważnym problemem staje się przepustowość przestrzeni powietrznej. W tym roku udało się jednak nieco zmniejszyć wielkość średniego opóźnienia generowanego w przestrzeni powietrznej. To wynik współpracy międzynarodowej, która ma być kontynuowana w celu dalszej poprawy wyników.
– Wzrost ruchu lotniczego jest bardzo duży – mówił podczas Kongresu Rynku Lotniczego w Warszawie Razvan Bucuroiu, dyrektor ds. strategii sieciowej i planowania operacyjnego w Departamencie Zarządzania Sieciowego Eurocontrol. Wskazywał on, że o ile jeszcze w 2016 r. w krajach europejskich dokonano nieco ponad 10 mln operacji lotniczych, to w tym roku będzie ich już ok. 11,5 mln, a spodziewane są dalsze wzrosty. Wiąże się to z dużymi wyzwaniami, spośród których warto wymienić zwiększanie się sumarycznej wielkości opóźnień powstałych w czasie lotu.

Europejczycy wreszcie wspólnie walczą z opóźnieniami generowanymi w przestrzeni powietrznej

Podkreślał, że obecnie pomiędzy rozwiązaniami stosowanymi przez różne podmioty branży występują istotne różnice ograniczające możliwość współpracy, a pomysły stworzenia nowych, wspólnych rozwiązań spotykają się czasem z niechęcią. Tymczasem w jego opinii współdziałanie wielu partnerów – linii lotniczych, kontrolerów ruchu i jednostek wojskowych – może dać najlepsze rezultaty w walce z opóźnieniami. – Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, ok. 2025 r. wartość opóźnień gwałtownie się zwiększy – prognozował na podstawie spodziewanej liczby operacji lotniczych.

Tymczasem w jego opinii możliwe jest nie tylko powstrzymanie wzrostu opóźnień, ale nawet zmniejszenie ich wartości. Argumentował to statystykami z roku bieżącego. – Jest to rok wyjątkowy, bo wszyscy główni gracze rynku lotniczego podjęli wspólny wysiłek i stworzyli siedmiopunktowy plan działania, który zakładał zmiany w organizacji przestrzeni powietrznej, współpracę pomiędzy jednostkami cywilnymi i wojskowymi czy plan, jak zarządzać ruchem w zależności od warunków pogodowych – mówił.

Razvan Bucuroi podkreślił również wkład polskich kontrolerów ruchu lotniczego w zarządzanie przestrzenią powietrzną w Europie – Niesamowita robota PAŻP. Wyniki polskich kontrolerów ruchu lotniczego w redukcji opóźnień są rewelacyjne w porównaniu z aktualnym poziomem opóźnień w Europie – Bucuroi dodał, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przejęła 4% wzrostów europejskiego ruchu lotniczego nie generując przy tym dodatkowych opóźnień.

Unikanie opóźnień ważne dla środowiska

Dzięki wspólnym wysiłkom w sezonie letnim udało się zmniejszyć średnie opóźnienie powstałe w czasie rejsu do 1,82 minuty – to wartość o 12 proc. niższa niż zanotowana w analogicznym okresie roku 2018 i o aż 30 proc. niższa niż prognozowana. Razvan Bucuroiu podkreślał przy tym, że wyniki z pierwszych tygodni września są jeszcze lepsze i oscylują wokół 1,8 minuty. Jako przykład udanej współpracy międzynarodowej podał on przejęcie przez polskich kontrolerów części ruchu znad Niemiec czy Austrii w celu odciążenia tamtejszych centrów.

Wskazał on także nowe wyznaczone przez Eurocontrol cele, z których najważniejszym wydaje się plan zwiększenia liczby rejsów zakończonych o czasie (lub nie później niż kwadrans po planowym przylocie) do 80 proc. w perspektywie roku 2024 (przy wzięciu pod uwagę wszystkich przyczyn powstawania opóźnień). Podkreślał też, że ma to znaczenie nie tylko handlowe i logistyczne, ale także środowiskowe, bo doprowadzi do skrócenia czasu lotu. W tym celu tworzone są m.in. nowe ramy organizacji europejskiej przestrzeni powietrznej. Razvan Bucuroiu podkreślał, że wyniki analiz są spektakularne: lepsze zarządzanie niebem może pozwolić na wzrost przepustowości o 20 do 50 proc. (w zależności od rejonu).

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Kongres Rynku Lotniczego
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony