Partner serwisu

CPK z przetargiem na materiały dot. decyzji środowiskowej dla linii KDP Warszawa – Łódź

Witold Urbanowicz 25.08.2021

CPK z przetargiem na materiały dot. decyzji środowiskowej dla linii KDP Warszawa – Łódź
fot. PKP PLK
Centralny Port Komunikacyjny kontynuuje przygotowania związane z komponentem kolejowym projektu. Ogłoszony został przetarg na raport środowiskowy i inne materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK). Wykonawca ma przygotować dwa zestawy materiałów – od Warszawy do węzła CPK (ekran DW579) i od węzła CPK (ekran DK50) do Łodzi. W skład zamówienia wchodzą opracowanie raportu o oddziaływanie na środowisko i sporządzenie niezbędnych załączników, opracowanie wniosków o dywanie decyzji i nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, a także świadczenie usług konsultacyjnych na etapie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt obejmuje budowę linii w standardzie KDP wraz z łącznicami – z linią kolejową nr 1 między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim, nr 3 między Ożarowem Mazowieckim a Błoniem, nr 11 między Bełchowem a Łowiczem Głównym oraz liniami nr 17, 458 i 541 w zakresie powiązania ze wschodnią głowicą stacji Łódź Widzew. Nowa linia będzie przeznaczona tylko do ruchu pasażerskiego, z prędkością projektową 350 km/h (prędkość możliwa do perspektywicznego uzyskania bez potrzeby realizacji znacznych prac) i eksploatacyjną 250 km/h (po oddaniu linii). Dopuszczalny nacisk osi na tor to 22,5 t/oś (221 kN/oś), a system trakcyjny – 2x25 kV 50Hz AC. Linia będzie dwutorowa, z dopuszczeniem możliwości realizacji czterech torów na niektórych odcinkach między Warszawą a CPK dla zachowania odpowiedniej przepustowości.

W ramach przetargu analizowane będą trzy warianty przebiegu, choć w ramach prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) omawiane są cztery warianty. Informacja o wariancie inwestorskim wraz z analizą wielokryterialną ze STEŚ zostanie przekazana pod koniec maja 2022 r.

Termin składania ofert mija 27 września. O wyborze decydują cena ryczałtowa (50%), cena za jeden punkt pomiarowy poziomu hałasu (10%), termin realizacji etapu I – opracowanie raportu (10%) i etapu II – opracowanie pozostałych materiałów i wniosków (30%). Zamówienie ma zostać zrealizowane do końca lipca 2022 r. (z wyłączeniem usług konsultacyjnych, które będą świadczone w późniejszym terminie).

Warianty ujęte w STEŚ, mat. CPK


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony