Partner serwisu

CPK: Przetarg na studium dla nowej linii KDP Łódź – Wrocław

Witold Urbanowicz 01.01.2021

CPK: Przetarg na studium dla nowej linii KDP Łódź – Wrocław
Fot. Adam Kilian
Kolejne opracowanie planistyczne będzie dotyczyło budowy nowej linii kolejowej w standardzie kolei dużych prędkości między Łodzią a Wrocławiem. CPK ogłosił właśnie przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla projektu budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu linii kolejowej w ramach projektu, w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.

Założono liczne powiązania z infrastrukturą PKP PLK:
  • z linią kolejową nr 14 na odcinku do podg Retkinia do stacji Pabianice – powiązanie obukierunkowe, zapewniające zjazd z linii nr 85 od strony tunelu dalekobieżnego KDP na linię nr 14 w kierunku stacji Pabianice oraz zjazd z linii nr 85 od strony Sieradza na linię nr 14 w kierunku stacji Łódź Kaliska;
  • z linią kolejową nr 131 w rejonie miasta Szadek (wybrane warianty);
  • z linią kolejową nr 14 w rejonie podg Gajewniki (wybrane warianty);
  • z linia kolejową nr 14 (obustronnie) w zakresie zapewnienia powiązań ze stacją Sieradz;
  • z linią kolejową nr 181 – w zakresie powiązania ze stacją Wieruszów oraz przystankiem Wieruszów Miasto (nowy posterunek, w celu stworzenia połączenia Łodzi z Wieluniem);
  • z linią nr 181 w zakresie powiązań ze stacją Kępno, a dla wybranych wariantów także w rejonie Sycowa (o ile będzie zidentyfikowana taka potrzeba);
  • z linią nr 272 w rejonie stacji Kępno (wybrane warianty);
  • z linią nr 143 na odcinku pomiędzy Bierutowem a Oleśnicą;
  • z linią nr 277 w rejonie Czernicy Wrocławskiej, Siechnic i Jelcza Laskowic (w zależności od wariantu);
  • z linią nr 132 na odcinku od Wrocławia Brochowa do okolic przystanku Zębice (w zależności od wariantu), jak również w kierunku Brzegu (wybrane warianty).

Wśród szczegółowych celów wymieniono poprawa konkurencyjności kolei w korytarzu Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław / Poznań, a także w relacjach zagranicznych w kierunku Czech i Niemiec. Inwestycja ma poprawić powiązania transportowe miast południowej Wielkopolski (Kalisz i Ostrów Wlkp.) i ograniczyć wykluczenie transportowe poprzez wykorzystanie infrastruktury do obsługi szybkich połączeń wojewódzkich, w tym zwłaszcza południowo-zachodnich rejonów województwa łódzkiego (m.in. Sieradz, Wieruszów, Wieluń).

Przeznaczenie linii: pasażerska na odcinku Łódź – Sieradz oraz pasażerska z dopuszczeniem ruchu towarowego na odcinku Sieradz – Wrocław (z uwzględnieniem ew. dodatkowej pary torów dla ruchu towarowego pomiędzy węzłem z linią 143 w rejonie Bierutowa a Wrocławskim Węzłem Kolejowym). Założono prędkość projektową do 350 km/h, a w momencie oddania do eksploatacji – 250 km/h. Przewidywane zasilanie to 25 kV AC.

W ramach studium szczegółowej analizie zostanie poddanych kilka lokalizacji punktów obsługi podróżnych: Wodzierady, Szadek, Sieradz, Wieruszów, Kępno i Jelcz Laskowice. Lista jest orientacyjna i nie powinna być traktowana jako zamknięta.

Termin składania ofert mija 3 lutego. O wyborze zdecydują cena (60%) oraz doświadczenie personelu (40%). Na realizację całości zamówienia przeznaczono 496 dni.

Wcześniej CPK ogłosiło przetarg na studium I etapu KDP – między Warszawą, CPK i Łodzią. Ruszył też przetarg na projekt tunelu dalekobieżnego KDP pod Łodzią.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony