Partner serwisu

CPK: Kolejny krok w dialogu inwestora CPK z mieszkańcami

Emilia Derewienko 28.03.2019

CPK: Kolejny krok w dialogu inwestora CPK z mieszkańcami
fot. Michael Gaida, Pixabay
Rada Gminy Baranów wybrała w środę (27 marca) po południu w głosowaniu spośród mieszkańców i przedstawicieli samorządu pięciu z 15 członków Rady Społecznej CPK. Pozostałych członków Rady Społecznej wybiorą ze swojego grona rady gmin: Teresin i Wiskitki na kolejnych posiedzeniach które są zaplanowane na kwiecień.
Baranów, Teresin i Wikitki to trzy gminy, na terenie których planowana jest budowa Portu Lotniczego Solidarność. Każda z gmin samodzielnie typuje i wskazuje w głosowaniu członków Rady Społecznej. Organ ten będzie doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK Mikołajowi Wildowi i spółce celowej CPK, kierowanej przez Piotra Malepszaka, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, m.in. w sprawie sposobu pozyskiwania nieruchomości pod budowę Portu Lotniczego Solidarność. Rada pomoże w prowadzeniu dialogu ze społecznościami lokalnymi najpierw na etapie przygotowań, a potem także w trakcie realizacji inwestycji.

Na początku marca gminy Baranów, Teresin i Wiskitki, na terenie których planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, porozumiały się w sprawie powołania Rady Społecznej. Wybrano również jej koordynatora, który będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady, pośrednicząc między pełnomocnikiem a spółką.

6 marca Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z gminami Wiskitki i Teresin w celu ustalenia zasad i wyboru członków Rady Społecznej CPK, akceptując tym samym wspólnie wypracowany regulamin. 28 lutego analogiczną uchwałę przyjęła gmina Wiskitki, a 4 marca – Teresin. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Rolę koordynatora Rady Społecznej, wyznaczonego przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz zarząd spółki celowej, pełnić będzie Rafał Garpiel, ekspert w dziedzinie dialogu społecznego przy okazji dużych inwestycji. Koordynator będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady, odpowiadając za wymianę informacji między Radą, pełnomocnikiem rządu ds. CPK i spółką. Przewodniczący, który będzie wybierany przez Radę, ma przygotowywać listę spraw do omówienia podczas poszczególnych posiedzeń Rady, uwzględniając propozycje członków Rady i Koordynatora.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury, w wyniku budowy CPK powstanie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym ok. 40 tys. miejsc pracy w bezpośrednim otoczeniu węzła przesiadkowego oraz ok. 110 tys. w gałęziach gospodarki powiązanych z inwestycją. Budowa portu przełoży się na łączny wzrost przychodów budżetowych w wysokości 2,4 mld zł rocznie oraz 4,7 mld zł z tytułu zwiększenia PKB.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony