Partner serwisu

Brakuje mechaników lotniczych. „Silnie promujemy klasy o tym profilu”

Emilia Derewienko 06.09.2019

Brakuje mechaników lotniczych. „Silnie promujemy klasy o tym profilu”
fot. LOTAMS
– Zawód mechanika lotniczego czy samochodowego nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym roku szkolnym położyliśmy szczególny nacisk na promocję tego kierunku. Promowaliśmy go na piknikach, pokazach lotniczych czy dniach otwartych w naszej szkole, szkołach podstawowych i gimnazjach – mówi Anna Stańczyk, dyrektor ZSS w Radomiu.
Niedawno pisaliśmy o tym, że w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu powstała specjalnie profilowana klasa dla techników mechaników lotniczych, która ma odpowiadać na potrzeby branży lotniczej. Już teraz lotnictwo doświadcza braków kadrowych – nie tylko wśród pilotów czy załóg pokładowych, ale zwłaszcza wśród pracowników obsługi naziemnej i specjalnie wykwalifikowanych techników. A ruch pasażerski w Polsce i na świecie, rośnie w dynamicznym tempie.

Radom to duże miasto, w którym od lat funkcjonowało lotnisko wojskowe. W chwili tworzenia klasy lotniczej nie było mowy o realnych perspektywach na stworzenia lotniska cywilnego. Czemu zdecydowała się Pani utworzyć klasę o profilu technik mechanik lotniczy?

Anna Stańczyk, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu:
Klasy o profilu technik mechanik lotniczy funkcjonują w naszej placówce już od 2010 roku. Obejmując stanowisko Dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014 starałam się o podtrzymanie i rozwój tego kierunku. Przy podjęciu tej decyzji kierowałam się potrzebami środowiska lokalnego, współpracą z jednostką wojskową, stacjonującą w naszym mieście, a przede wszystkim perspektywami zatrudnienia naszych absolwentów w tym zawodzie (potrzeba zatrudnienia mechaników lotniczych w służbach cywilnych i wojskowych).

Przez ostatnie lata borykała się Pani z brakiem zainteresowania profilem lotniczym, co przełożyło się na dość długą przerwę w funkcjonowaniu klasy o profilu technik mechanik lotniczy. Po trzyletnim przestoju powstaną dwie pierwsze klasy lotnicze. Co spowodowało taką zmianę i ponowne zainteresowanie klasą kształcącą przyszłych mechaników lotniczych?

Tak, faktycznie, przez ostatnie cztery lata było małe zainteresowanie tym kierunkiem. Podczas rekrutacji tylko garstka uczniów szkół gimnazjalnych wyrażała chęć nauki w kierunku lotniczym. W naszym mieście rozwijały się inne kierunki rozwoju uczniów, a zawód mechanika lotniczego czy samochodowego nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym roku szkolnym położyliśmy szczególny nacisk na promocję tego kierunku. Promowaliśmy go na piknikach, pokazach lotniczych czy dniach otwartych w naszej szkole, szkołach podstawowych i gimnazjach. Bardzo pomocne okazało się partnerstwo i stosunki nawiązane ze spółką LOTAMS, która, jako patron klas technik mechanik lotniczy, dawała możliwości zatrudnienia absolwentów naszej szkoły w warszawskiej bazie technicznej, jak i innych firmach z branży lotniczej.

W ciągu minionych lat współpracy 14 absolwentów z naszej klasy patronackiej o profilu technik mechanik lotniczy rozpoczęło pracę w LOTAMS jako stażyści w ramach dwóch ostatnich edycji programu „Zostań mechanikiem wyższych lotów”. Abiturienci „Samochodówki” stanowili największą podgrupę pochodzącą z jednej szkoły technicznej wśród wszystkich stażystów z dwóch edycji. Po przebyciu rocznego, płatnego stażu – absolwenci radomskiej placówki zostali zatrudnieni w spółce jako fitterzy (pomocnicy mechanika, którzy nie posiadają licencji) oraz mechanicy wsparcia na warsztatach. Po przepracowaniu w LOTAMS 3 lat i zaliczeniu wszystkich potrzebnych modułów – Radomianie będą starali się o wydanie licencji B1, dzięki której zostaną licencjonowanym personelem obsługi technicznej, który będzie mógł samodzielnie poświadczać wykonanie poszczególnych czynności obsługowych na statku powietrznym.

Jak ocenia Pani zawodowe kształcenie dualne, które powoli jest wdrażane w strukturę kształcenia realizowaną w szkole?

Dualne kształcenie zawodowe ma swoje plusy – zapewne ułatwia bezpośredni kontakt z pracodawcami i poznanie zasad funkcjonowania tych firm na rynku pracy. Przede wszystkim taki schemat kształcenia powinien ułatwić szkołom dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i przedstawić uczniom naturalne środowisko pracy w danym zawodzie.

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

3 kwietnia 2019 roku Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Dokument wejdzie w życie od początku roku szkolnego 2019/2020 i ma za zadanie poprawić jakość systemu edukacji oraz wypracować optymalny program kształcenia zawodowego, który będzie aktywnie reagował na zachodzące na rynku pracy zmiany. Podpisany dokument jest odpowiedzią na pożądane przez pracodawców oraz nauczycieli zawodowych zmiany w szkolnictwie zawodowym, które wpłyną na przywrócenie prestiżu poszczególnych zawodów oraz przyczynią się do długofalowych zmian w edukacji, warunkowanych przez wymagania rynku pracy. 

Wśród zmian z rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół zwiększono liczbę godzin do dyspozycji dyrektora. W jaki sposób zamierza Pani wykorzystać otrzymane 4 godziny?

Dodatkowe godziny, które otrzymaliśmy w ramach rozporządzenia w sprawie ramowych programów nauczania, rozdysponowaliśmy na przedmioty maturalne i zawodowe.

Nowe rozporządzenie zwiększa również liczbę godzin przeznaczoną na praktyki zawodowe. Czy taka zmiana pomoże uczniom lepiej poznać specyfikę wybranej branży i zaaklimatyzować się u potencjalnego pracodawcy już w trakcie wykonywania praktyk zawodowych?

Tak, liczymy, że zwiększona liczba godzin przeznaczona na praktyki zawodowe, przy współpracy z potencjalnymi pracodawcami (lotniskiem wojskowym i cywilnym, aeroklubem czy bazą techniczną LOTAMS), przyczyni się do lepszego poznania specyfiki tej branży, a szczególnie bezpośredniej możliwości poznania potencjalnych pracodawców.

Czy planowane wprowadzenie egzaminu zawodowego jako obowiązkowego jest dobrym pomysłem? Czy według Pani przełoży się to na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy aktywnymi zawodowo absolwentami szkół, a bezrobotnymi?

Wprowadzenie obowiązkowego egzaminu zapewne wpłynie na egzekwowanie takiego egzaminu podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Uważam jednak, że egzaminy powinny przybrać przyjazną, bardziej przystępną dla uczniów formę.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Kongres Rynku Lotniczego 2019
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony