Partner serwisu

Bartosz Piechota poprowadzi negocjacje ze strajkującymi ZZ LOT-u

Tomasz Sniedziewski 26.10.2018

Bartosz Piechota poprowadzi negocjacje ze strajkującymi ZZ LOT-u
Fot. Dariusz Kłosiński, Lotnisko Chopina
Rada Nadzorcza PLL LOT oddelegowała Bartosza Piechotę do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu przedsiębiorstwa. Piechota będzie odpowiedzialny m. in. za negocjacje z protestującymi związkami zawodowymi.
Piechota jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i wspólnikiem założycielem kancelarii Rö. Od stycznia 2015 r. jest Central European Liaison Officere’em w Insolvency Section przy International Bar Association. Nowy członek zarządu jest doświadczony w reprezentowaniu przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki w skomplikowanych sporach gospodarczych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Bartosz Piechota jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cross-Border Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute (USA).

Piechota przez lata współpracował w roli eksperta z Fundacją Republikańską. Od grudnia 2016 r. zasiada w radzie nadzorczej PLL LOT oraz KGHM.

"Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i restrukturyzacji oraz prawa korporacyjnego. Od lat zaangażowany społecznie w doradztwo prawne osobom potrzebującym” - czytamy w oświadczeniu LOT.

Pomoc bardzo potrzebna

Bogate doświadczenie zawodowe Piechoty bez wątpienia okaże się przydatne w pierwszym zadaniu, czekającym go po transferze z rady nadzorczej do zarządu LOT-u, czyli w pozostającymi w impasie negocjacjach władz LOT-u ze strajkującymi związkami zawodowymi. Wczoraj zarząd PLL LOT przekazał strajkującym pierwszą propozycję ugody, która zakładała warunkową możliwość przywrócenia do pracy zwolnionych dyscyplinarnie osób. Związki odrzuciły propozycję podkreślając, że nie dotyczyła ona wszystkich protestujących.

Wyznaczenie Piechotę, dotychczas nie zaangażowanego w spór, na głównego negocjatora porozumienia, może okazać się dobrym posunięciem zmierzającym do jego zakończenia, szczególnie iż wczorajszemu odrzuceniu propozycji ugody towarzyszyła deklaracja Agnieszki Szelągowskiej, wiceprzewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL), że protestujące związki zawodowe nie ufają już obecnemu zarządowi LOT.

Dobra praktyka negocjacyjna

Zatrudnianie negocjatorów nie uwikłanych w trwający spór, lub negocjatorów zewnętrznych, jest sprawdzoną praktyką stosowaną w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych na całym świecie. Jednak aby zadziałała, oprócz woli obu stron do zawarcia porozumienia, potrzebne jest silne umocowanie negocjatora, tak aby był w stanie składać wiążące deklaracje w imieniu władz spółki. Jeśli przyjąć wiarę doniesieniom mówiącym o tym, że Rafał Milczarski, prezes PLL LOT, często podejmuje decyzje jednoosobowo i niechętnie deleguje obowiązki innym osobom, to można uznać, iż misja Piechoty będzie wyzwaniem dla stylu zarządzania prezesa LOT-u. Tym niemniej, jak najszybsze rozwiązanie konfliktu będzie służyło wszystkim stronom, a Piechota, dla którego sukces misji będzie stanowił także kolejne znaczne osobiste osiągnięcie zawodowe, wydaje się być bardzo dobrym kandydatem do jej prowadzenia.

Negocjacje z protestującymi nie będą jedynym obowiązkiem Piechoty. Nowy członek zarządu będzie także odpowiadał za prowadzenie dialogu społecznego w spółce. Na czas pracy Piechoty w zarządzie, Rada Nadzorcza LOT będzie działała w ośmioosobowym składzie pod przewodnictwem Mateusza Bergera.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Strajk w PLL LOT
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony