Partner serwisu

Baranów: Jak ministerstwo przekonuje mieszkańców do CPK?

Roman Czubiński 21.04.2018

Baranów: Jak ministerstwo przekonuje mieszkańców do CPK?
fot. Pixabay
Na ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baranów radni oraz pozostali mieszkańcy zapoznali się w prezentacją Ministerstwa Infrastruktury na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz zmian w ich życiu, jakie pociągnie za sobą proces inwestycyjny.
Kulminację akcji pozyskiwania terenu wraz z ewentualnymi wywłaszczeniami zapowiedziano na rok 2020. Przedstawiciele resortu zapewniają jednak, że priorytetem będzie pozyskanie jak największej ilości gruntów w drodze dobrowolnych umów sprzedaży lub zamiany w ciągu dwóch poprzednich lat.

W pierwszej, ogólnej części opracowania jego twórcy powtarzają prezentowane już wielokrotnie argumenty za budową międzykontynentalnego lotniska wraz z węzłem kolejowym i drogowym oraz inteligentnym „airport city”. CPK ma stać się portem zbierającym ruch z całej Europy Środkowo-Wschodniej, poprawić mobilność ludności, zapewnić zarobek państwu polskiemu oraz umożliwić dalszy rozwój rynku lotniczego i transportu kolejowego. Według prognoz ministerstwa w otoczeniu nowego lotniska może powstać nawet 150 tysięcy nowych miejsc pracy.

Mieszkańców bardziej interesowały jednak zapewne zmiany, jakie spowoduje inwestycja w codziennym życiu gminy oraz ich samych. Te zaś będą niebagatelne. Według ramowego harmonogramu realizacji projektu jeszcze w tym roku – po uchwaleniu przez Sejm ustawy o CPK oraz powołaniu spółki celowej dla jego budowy – mają rozpocząć się negocjacje z właścicielami nieruchomości. Wycena ma odbywać się indywidualnie, ale w ramach wyznaczonych przedziałów cen dla poszczególnych grup nieruchomości. Maksymalny obszar realizacji inwestycji na podstawie badań środowiskowych i lokalizacyjnych określi rozporządzenie Rady Ministrów. Mieszkańcy będą musieli na wezwanie udostępniać swoje posesje dla potrzeb badań geologicznych, archeologicznych lub przyrodniczych. Ewentualne zmiany planów zagospodarowania gminy będą wymagały zgody pełnomocnika rządu do spraw CPK. Poza tym mieszkańcy będą jednak mogli kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą lub rolniczą.

W roku 2019 zacznie obowiązywać zakaz wydawania pozwoleń na budowę oraz warunków zabudowy. Nie będzie też można dzielić nieruchomości ani wydzielać w nich samodzielnych lokali. Po co najmniej 30-dniowych konsultacjach społecznych wojewoda mazowiecki wyda plan rezerwacji obszaru inwestycji. Teren zostanie zarezerwowany jednocześnie dla dwóch wariantów lokalizacji – pozyskane obszary w tej z nich, która nie zostanie wybrana, zostaną przeznaczone na infrastrukturę towarzyszącą oraz miasto przylotniskowe. Od tej pory mieszkańcy zarezerwowanych terenów będą mogli tylko na bieżąco utrzymywać swoje budynki.

Decydujący ma być rok 2020. Wojewoda opublikuje wtedy decyzję lokalizacyjną, która będzie podstawą do wydania pozwolenia na budowę i pozyskania tych nieruchomości, które do tego czasu nie przeszły jeszcze na własność spółki. Ich właściciele otrzymają odszkodowania i zostaną zobowiązani do wydania terenów objętych decyzją w ciągu 120 dni. O połowę krótszy będzie czas przewidziany na negocjacje w sprawie przydzielenia nieruchomości zamiennych.

Jeśli w efekcie nastąpi przerwanie ciągłości projektów unijnych lub innych, współfinansowanych ze środków publicznych, zobowiązania wobec instytucji finansującej przejmie spółka CPK. Resort zapowiada też możliwość zamiany nieruchomości na lepszą. Na wniosek pełnomocnika ds. CPK prezes KRUS będzie mógł przyznać emeryturę specjalną.

W roku 2021 ma nastąpić wydanie pozwolenia na budowę. Według przewidywań MI powinna ona potrwać sześć lat.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony